Forberedende medicinsk literatur

Jeg er interesseret af at få en fortegnelse over literaturen som bruges i starten af 1. semester.

Er det boger som blir omoderne hurtigt? Jeg vil nemligen købe nogle inden studiestarten for at begynde studera dem. :slight_smile:

Det vil hjælpe meget hvis du fortæller hvilket universitet det drejer sig om.

Dog vil jeg anbefale at holde fri fra studier mens du kan - Du skal nok få læsning nok når du begynder.

Prøv at søge i forumet, emnet popper op med jævne mellemrum. Min anbefaling har altid været, ikke at læse på forskud, udbyttet er begrænset, tidsforbruget stort og risikoen for frustrationer er høj. Spar dine kræfter, til studiet, alternativt kan du prøve at opsøge noget praktisk lægearbejde (praktikant, observatør) eller læse noget om studieteknik.

enig

Som mine kolleger også råder dig, lad være med at læse på forhånd. Efter min erfaring kunne det muligvis være nyttigt, at lave en lille brush-up af ens kemividen inden studiestart.