Forskning/ dispensation/ kandidatspeciale

Kære venner.

Jeg går på 7.semester på Panum og har fået et tilbud på noget forskning, som skal foregå i februar 2017. Da man ikke længere kan holde forskningsår, har jeg overvejet at søge om dispensation, så jeg kan holde orlov, men talte med en studievejleder i går, som anbefalede, at jeg måske søgte om dispensation, så jeg kunne tage 11.semester(altså forskerperspektiv) i forårssemestret 2017, altså efter 7.semester. På den måde kunne jeg få lov til at lave forskning uden, at jeg behøvede at søge om orlov. Men problemet er, at man skal have optjent 120 ECTS point for at kunne få lov til at starte på 11.semester.
Mit spørgsmål går ud på om der er nogle, der ved om man kan søge om dispensation, så man “kun” får lov til at holde forlænget forskningsophold og lave kandidatspeciale, i stedet for hele 11.semesters kurser?

På forhånd tak

Mvh