Førsteårsprøven SDU

Kan man pausere andre kurser (B3) mhp. at bestå førsteårsprøven?

B3 består vidst ikke i førsteårsprøven

Nej, det ved jeg godt. Mente mere ift. at kunne fokusere på de to første moduler

I teorien så overlapper b3 jo ikke med førsteårsprøven - b1 og b2 skal bare bestås inden dit første studieår er gennemført, så hvis du klarer den i første forsøg, har b3 ikke noget med det at gøre.

Hvad hvis man ikke består begge to? Er det en mulighed at vente med at fortsætte, indtil man består, eller kan man slet ikke det? Håber det giver mening

Så skal du til reeksamen - hvis du allerede er tilmeldt b3 og b4, og f.eks dumper en/begge, så kan du søge om at blive afmeldt eksamen fra én/begge hvis eksamensdatoerne overlapper.

Hej!

Består du ikke B1, så kan du tage B1 alene, så du er sikker på at du får den i hus. Evt være tilmeldt undervisningen, blanke B3, og tage den til sommer.

Består du ikke B2, så kan du gøre det samme…

Du må være op til 30 ects forsinket, så så længe du fx har sidefagene, så er du godt sikret! :smiling_face:

Gør alt du kan for at bestå B1 og B2
evt også B3
Men førsteårsprøven er vigtig og folk ryger ud, hvis ikke den er i hus. Læste der gives dispensation til cirka 15% , hvis alt de har bestået er B1 (og ikke B3)
Husk at dokumentere usædvanlige forhold rigtig rigtig godt, til hvis du skal søge dispensation

1 Synes om

Hvis det så “skidt”, at man dumper første semester, skal man gøre sig nogle store overvejelser, om man ikke skal tage semestret om. Altså tage undervisningen igen og stå bedre til 2. gang man går til eksamen