Gad vide om den nye turnus accepteres i resten af norden?

Bare en strøtanke, men gad vide om den nye turnus ordning vil blive godkendt i resten af norden? Jeg har idag forsøgt at ringe til sundhedsstyrelsen, men kunne ikke få fat i relevante kontakter. Hvis der er nogen som har henvisninger til nordiske aftaler må I gerne linke.

På sst hedder det sig at

[quote]Nordiske statsborgere, der har autorisation
som læge fra et nordisk land (nordiske læger),
er omfattet af Overenskomst af 14. juni 1993
mellem Danmark, Finland, Island, Norge og
Sverige om fælles nordisk arbejdsmarked for
visse personalegrupper indenfor sundhedsvæsenet
og veterinærvæsenet, jf. bekendtgørelse
nr. 81 af 8. september 1994 med senere ændringer[/quote]

Jeg har tænkt det samme!

Kunne være spændende at høre, hvor meget den nye turnus er værd i de andre lande? Det kan også være at en B-autorisation er en B-autorisation om den så er erhvervet med turnus i patologi og radiologi :S

Er de øvrige EU-lande ikke nødt til at acceptere os pga. servicedirektivet?

apopov

I Norge kan det bli problematisk. Fra http://www.medisinstudent.no/index.gan?id=47227

"Autorisasjoner og EU

En bestått turnustjeneste eller jevngod praksis fra utlandet, fører til autorisasjon for å praktisere som selvstendig lege i Norge. EU-direktiver sier at leger med autorisasjon fra et annet EU/EØS-land, også skal ha en tilsvarende rett til å praktisere som lege i Norge. Det har derfor vært mye diskusjon om hvorvidt disse skal motta full norsk autorisasjon uten turnustjeneste.

Enkelte land i EU gir autorisasjon direkte etter avlagt embetseksamen. Likevel godkjennes ikke slik autorisasjon i Norge, da Sosial- og Helsedirektoratet mener å ha hold i norske lover for fortsatt å kreve norsk turnustjeneste (Helsepersonelloven). Man får derfor per dags dato avslag på norsk autorisasjon av autorisasjonskontoret (SAFH) når man sender papirer på autorisasjon fra et EU/EØS-land.
Unntak gjelder for dem som kan vedlegge bevis på gjennomført praktisk tjeneste som av SAFH godkjennes som jevngod med norsk turnustjeneste, og for dem med tre års arbeidserfaring som lege i annet land.

Ventede endringer
Enkelte utenlandske leger som fikk avslag på autorisasjon fra SAFH, klaget inn saken for Statens helsepersonellnemd. Disse legene mener legeautorisasjon fra et EU/EØS-land også skal gi rett til å praktisere som lege i Norge, på bakgrunn av overnevnte direktiver. Saken ble oversendt Helsepersonellnemda, som sent i september 2005 kom til en avgjørelse. Ifølge nemda kan SAFH ikke kreve avlagt turnustjeneste av leger med autorisasjon fra EU/EØS-land. Helsepersonellnemda åpner for en annen type autorisasjon som kalles “lisens som lege begrenset til underordnet stilling”. Det er i dag uklart hva som legges i begrepet underordnet lege og hvordan endringsforslagene skal settes ut i praksis. Nmf arbeider tett med å finne ut av hvordan disse endringene vil praktiseres og hvilke følger dette vil få for autoriseringssystemet i Norge.
Det er viktig å presisere at dagens regler gjelder inntil videre, beskrevet over."

Islandsk turnus har længe været godkendt i resten af Norden, selvom den kun tager et år og er helt anderledes bygget op end eksempelvis den danske. Så Danmark kan vel også godt have turnus på 12 måneder.

Dog indgår mindst 3 måneder i almen praksis altid i islandsk turnus, så det kan måske blive et problem.

Hvis den nye turnus ikke bliver godkendt i resten af Norden, er problemet med lægeflugt til Sverige og Norge jo også løst. Godt gået Lars Løkke! :wink: