Gennemsnit, skal det være vægtet?

Hej :slight_smile:

Det kan godt være, at mit spørgsmål er en af dem, der går i ring, men… Ifølge en studievejleder på AAU, beregnes ansøgeres gennemsnittet på universitetet uden, at fagene bliver vægtet i forhold til niveauet. Dog, fra flere indlæg her på forum har jeg forstået, at gennemsnit er vægtet… Er der nogle, der vil dele sine erfaringer? Det har en afgørende betydning for mine muligheder for at komme ind

Hilsen og tak på forhånd :slight_smile:

Læs indlægget omkring kvote 2 optagelse på AU, der gælder de samme regler.
Niveauet på fagene gælder ikke ved kvote 2

Dog er der måske en forskel i beregning af gennemsnittet fra AU og AAU. På AAU’s hjemmeside står der at man beregner gennemsnit pr. fag:

hvilket godt kan medføre betydelige forskelle i forhold til AU, som, så vidt jeg har forstået det laver en simpel gennemsnit af samtlige eksamenskarakterer (hæng mig ikke på det med årskarakterer), dvs. summen af alle karakterer divideret med antallet af karakterer.

Begge dele (desværre) uden vægtning!

[quote=“Mignon”:5v84ycaq]Dog er der måske en forskel i beregning af gennemsnittet fra AU og AAU. På AAU’s hjemmeside står der at man beregner gennemsnit pr. fag:

hvilket godt kan medføre betydelige forskelle i forhold til AU, som, så vidt jeg har forstået det laver en simpel gennemsnit af samtlige eksamenskarakterer (hæng mig ikke på det med årskarakterer), dvs. summen af alle karakterer divideret med antallet af karakterer.

Begge dele (desværre) uden vægtning![/quote]

Blot rettelse til ovenstående: AU laver også beregning af gennemsnittet af enkelte fag som så lægges sammen!
Undskyld forrige post med fejlinformation!