GIMs Julehygge

[size=4]GIMs Julehygge![/size]

På næste månedsmøde (6. december) holder vi traditionen tro Julehygge! :smiley:

Vi mødes kl. 16.00 hjemme hos Anne (Englandsvej 90, st.th., 2300 Kbh S) og hygger resten af aftenen!

Vi holder i samme forbindelse Generalforsamling med valg af ny bestyrelse - og vi så skal vi diskutere ændringen af studieordningen (indførsel af undervisning om alternativ behandling på medicinstudiet), vi skal høre om forskningsartikler indenfor ayurveda, vi skal høre referat fra BioLogues møde om Naturlægemidler (7/11) og vi skal høre referat fra mødet med Ole Kåre Føli og lægerne fra Rigshospitalet (14/11).

Formanden sørger for indkøb af glögg og æbleskiver - alle andre tager hver især noget spiseligt med til deling samt evt. supplerende drikkevarer til sig selv!

Husk også en pakke til pakkeleg! (Den skal være hjemmelavet!) :smiley:

Alle interesserede er velkomne!

Vi glæder os til at se dig!

Venlig hilsen
GIM - Gruppen for Integreret Medicin

Se også vores hjemmeside: http://www.studmed.ku.dk/gim