Gode raad til ledelsen om medarbejdere

Naar man en sjælden gang har en rolig stund paa nattevagt kan man komme til at snuble over mangen informativ webside. Her er f.eks. Kommunikationsforum: Gode raad til ledelsen om medarbejderpleje. Hvis bare 1 af jer har oplevet mere end 1 af disse tiltag paa samme afdeling giver jeg en öl :slight_smile:

Kommunikationsforum