Gode råd til motiveret ansøgning!

Hej alle…

Jeg er, som mange andre, igang med at skrive min motiveret ansøgning til medicinstudiet. Jeg har et par spørgsmål, og derved brug for råd og vejledning…

Jeg læser pt til sygeplejerske, 5. semester. Jeg søgte også ind sidste år, og var utrolig tæt på at blive optaget sidste år…

Jeg tænker over, om det er nogen idé, at skrive i ansøgningen:

 • at jeg også søgte sidste år… eller er synes du at det meget urelevant og
  måske ligefrem dumt??

 • hvorfor jeg vil fravælge sygepleje studiet og tilvælge medicin, og
  derved bruge en del plads på dette i ansøgningen??

 • at jeg først blev optaget på sygepleje studiet, da jeg ikke følte mig klar/
  moden og helt sikker på at medicin studiet var det rigtige for mig, men
  at det er 100 % det jeg gerne vil nu??

Håber du kan hjælpe mig med mine sidste overvejelser i forhold til ansøgningen! På forhånd tak.

Mvh Sanne

[quote]- at jeg også søgte sidste år… eller er synes du at det meget urelevant og
måske ligefrem dumt?? [/quote]
Det tror jeg ikke der er nogen skade i at nævne, det viser vel bare at det er medicin man vil.

[quote] hvorfor jeg vil fravælge sygepleje studiet og tilvælge medicin, og
derved bruge en del plads på dette i ansøgningen?? [/quote]
Det vil jeg mene burde nævnes, men heller ikke fylde det hele. Det vil være noget de ville spørge meget ind til, i hvertfald til en evt samtale på SDU.

[quote]- at jeg først blev optaget på sygepleje studiet, da jeg ikke følte mig klar/
moden og helt sikker på at medicin studiet var det rigtige for mig, men
at det er 100 % det jeg gerne vil nu?? [/quote] Det ved jeg ikke hvordan jeg vil skrive, men hoved formålet med den motiveret ansøgning er at vise at man er 100% studie moden, og at man har være målrettet mod optagelsen og at man ville blive en god studerende der vil gennemføre udannelsen.

Det handler virklig om at finde ens stærke sider; og vise man har et realistisk billede af studiet og sig selv!

Held og Lykke!

Tak for dit svar så hurtig!

Jeg har indsat min ansøgning i håb om, at der er nogle der gider at læse den igennem og give konstruktiv kritik af den. Den er ikke helt færdig og er ikke rettet fuldstændig igennem.
Denne er mht studieodningen rettet mod KU, men jeg vil også rettet ansøgningen til SDU ifh til deres studieordning…

Jeg har i mange år haft enorm interesse for naturvidenskaben og er fuldstændig klar til at lægge den tid og de kræfter i for, at jeg skal blive læge. Min motivation for uddannelsen er, at jeg vil gøre en forskel for menneskers liv gennem forebyggelse, diagnose, behandling og vejledning, der ved siden af mit faglige engagement er grunden til, at jeg vælger medicinstudiet.
Min motivation ligger også i min brændende interesse for medicinstudiets teoretiske indhold, formål og idegrundlag, hvor min faglige interesse går lige fra medicinsk kemi, metodelære til de integrerede organkurser. Jeg synes, at KU har en meget tiltalende studieordning, da den integrer teori og praksis tidligt i forløbet. Kursusene gennem semestrene er meget også motiverende for mig, både i bachelor og kandidat delen, fordi jeg kan se en sammenhæng.
Engagementet for den livslange uddannelse ligger også i, at det fra min side kræver en tilegnelse af den nyeste faglige viden og teknologiske fremskridt, som jeg skal anvende til at forebygge, diagnosticere og behandle sygdomme hos det enkelte menneske.

Relevant studie- og erhvervserfaring
Jeg blev student fra HHX (D) i 2003, med matematik og dansk på højniveau. Jeg valgte efterfølgende, at læse kemi C (efteråret 2003) og fysik B (foråret 2004) på VUC (D), for at blive kvalificeret til at søge ind på medicinstudiet. Jeg arbejdede dette forår og sommer år 2004 som pædagogmedhjælper i en SFO (D).
På daværende tidspunkt følte jeg mig ikke klar til medicinstudiets krav og mente at min naturvidenskabelige interesse ville blive mættet i sygeplejestudiet og søgte derfor om optagelse. Da jeg først blev optaget februar 2005, valgte jeg at arbejde fuldtid i hjemmeplejen og blev fra d 1. september 2004 ansat i et halvt år som uuddannet social- og sundhedshjælper (D). Med en bagtanke om, at jeg engang ville kunne bruge denne kvalifikation til optagelse på medicinstudiet. Jeg studerer nu på 5. semester(D) og har bestået alle interne og eksterne eksamener. Jeg bibeholdte dengang midlertidigt min stilling i hjemmeplejen som fast vikar (ca. 20 t/månedligt) (D), og er nu ansat i et vikarbureau som sygeplejestuderende (ca. 15 t/månedligt) og på en intern medicinsk afdeling på et sygehus (ca 15 t/månedligt) (D).
I min fritid er jeg aktiv i studieenheder og læsegrupper og går samtidig op i at studerende har gode studierammer. Jeg er også frivillig for Kræftens Bekæmpelse og bloddonor.

Betydning af min studie- og erhvervserfaring
Sygeplejestudiet har givet mig mange kvalifikationer som jeg kan gøre brug af på medicinstudiet. Jeg har en solid viden om menneskets fysiologi og patofysiologi, om metodelære, etik, kommunikation m.v.(D) Men studiet formår ikke at tilfredsstille min videns begærlighed og ambitionsniveau, og mit ønske om fremtidig beskæftigelse hvor jeg gerne vil arbejde med diagnosticering af sygdom og dermed sikre relevant behandling for mennesket. Jeg brænder for det ansvar som medfølger lægegerningen og for den store teoretiske viden hvor en del af kundskaben er at fører det ud i praksis.
Gennem studie og arbejde har jeg snuset til lægens arbejde, hvor jeg tit har stillet mange spørgsmål og set lægernes arbejde over skulderen.
Min studieegnethed kommer til udtryk ved, at jeg deltager aktivt i studiet og er god til at forstå ny teoretisk viden for hele tiden at tilegne udvikle mit faglige niveau. Jeg har en stor portion selvdisciplin, som gør at jeg konsekvent sætter mig ned og læser og bruger selvstudieperioder til at studere i. Jeg har øvelse i at udvælge og undersøge relevante materialer, og i at forholde mig i en kritisk problemløsende tænkning. Jeg er god til at arbejde selvstændigt og i grupper.
Erhvervserfaringen har givet mig mange personlige/faglige udfordringer og kvalifikationer. Jeg er bevidst og god til kommunikation i patient/pårørende kontakten. Gennem arbejdet forsøger jeg at bruge min teoretiske viden til at observere kliniske tegn og reagere herefter, hvilket udspringer af mit engagement for faget og af ønske om optimale sundhed/lindring for mennesket.
Min erhvervs- og studieerfaring har gjort mig moden og har tilsammen givet en større indsigt i min teoretiske formåen, ansvarsbevidsthed og forforståelse.

Mine motivationsfaktorer, kvalifikationer og engagement vil sikre min gennemførelse af medicinstudiet, og at jeg i fremtiden vil udvikle mig til en dygtig læge.

På forhånd tak!
Mvh Sanne

[quote=“sannebusk”:2n4nwgr5]Jeg synes, at KU har en meget tiltalende studieordning, da den integrer teori og praksis tidligt i forløbet.[/quote]KU integrerer vel ikke strengt tatt teori og praksis tidlig i forløpet? Det er en tydelig oppdeling mellom den prekliniske og kliniske del.

Ellers synes jeg din ansøgning er god, særlig at du virker overbevisende at det er faktisk lege, og ikke sykepleier du vil være.

Jeg ville ikke skrevet at jeg var bloddonor, men det er nå bare meg…

Nej… okay, det kan du have ret i… men der er da i hvert fald lagt en tidlig patient kontakt ind i uddannelsen.
Jeg håber ikke at ansøgningen virker FOR glad-for-mig-selv-agtig!!??

Mvh Sanne