Gynækologi - B. Ottesen, A. Forman, O. Mogensen

Link til munksgaard

Anmeldelse i ugeskriftet: http://www.ugeskriftet.dk/2005/2405/VP-html/VP46998.htm

Bent Ottesen, Axel Forman og Ole Mogensen

408 sider
Kr. 628,00
Udg. år 2005
3. udgave
ISBN 87-628-0403-0

Forlaget skriver:

[quote]Denne 3. udgave af Gynækologi er en helt nyskrevet bog med ny redaktion og nye forfattere. Der er stadig tale om en pædagogisk opbygget lærebog, som dækker spektret af gynækologiske sygdomme med grundig redegørelse for diagnostik, behandling og vejledning.

Faget gynækologi er i hastig udvikling med tendens til specialisering og et stigende antal ekspertområder. Som konsekvens heraf har eksperter på de enkelte områder bidraget til kapitlerne. Vægtningen mellem emnerne afspejler dels udviklingen indenfor specialet, dels den kliniske hverdag. Klimakteriet er således behandlet i et selvstændigt kapitel, og der er i forhold til tidligere udgaver tilføjet et kapitel om sædelighedsforbrydelser, hvor den gynækologiske speciallæge naturligt indgår i vurderingen af patienten.

Redaktionens mål har været at bevare en samlet lærebog i gynækologi på et højt fagligt og evidensbaseret niveau. Målgruppen er uændret først og fremmest de medicinstuderende, hvor bogen skal anvendes i sammenhæng med de beskrevne studiemål. Bogen er også et godt udgangspunkt for yngre læger under uddannelse i specialerne gynækologi og obstetrik samt almen medicin, ligesom den er velegnet som opslagsværk for praktiserende læger.
[/quote]

Anmeldes i ugeskriftet tilføjet

Denne bog er næsten spild af penge. Det der nu står i bogen er egentlig fint. Men for det første er det meste meget basalt og for det andet har “du” sikkert en bøger, hvor det meste allerede står beskrevet.

Den første del af bogen beskriver undersøgelse og anamneseoptagelse, men det meste giver sig selv. Men fint nok.
Herefter følger kap. om anatomi, embryologi, direkte afskrevet fra danske anatomibøger, det er bare for tyndt.

Endelig kap. om fysiologi. Igen det står det hele andre steder. Det er egentlig blot en skrapet udgave af gyn. endokrinologi kap i medicinsk komp.

Tumorer kan læses i patologi bøger.
Infektionkap kan læses i mikrobog.
Det meste er vigtigt, men kan altså findes andre steder.
Der står ikke mere i denne bog. Så hvis du synes gynækologi er spændende, så find hellere end engelsksproget bog.

Kan man få en opdaeret version af anmeldelsen fra ugeskriftet? Linket virker ikke