Hæmatologi - Karle, Birgens

Links til munksgaard

Hvem anbefaler bogen

Anmeldelse i ugeskriftet

Hans Karle
Henrik S. Birgens

304 sider
Udg. år 2002
5. udgave
ISBN 87-628-0242-9

Forlaget skriver:

[quote]Hæmatologi er en introduktion til det kliniske speciale. Hovedvægten er lagt på en gennemgang af de almene principper vedrørende patofysiologi, diagnostik og behandling af hæmatologiske sygdomme og at indføre læseren i fagets basale grundlag og terminologi. Desuden gennemgås de almindeligste blodsygdomme, tilstande og begreber, som man vil kunne møde i klinikken. Bogen er inddelt i overskuelige kapitler med mange illustrationer og tabeller, der sammen med krydshenvisninger og et grundigt stikordsregister gør det nemt at bruge bogen som opslagsværk.

Bogen henvender sig til den, der har behov for en indføring i fagets vigtigste sider og et overblik over emnet og er således skrevet til såvel sygepleje- og lægestuderende som til sygeplejersker og læger på de hæmatologiske afdelinger. [/quote]