Har du fejlet? Journalist søger lægers stemme om fagets åg

Kære behandler

Må læger fejle?
Kan sundhedspersoner tilgives for at have forvoldt et andet menneske skade - og kan de tilgive sig selv?

Som medicinsk draget journaliststuderende og praktikant på Dagens Medicin har jeg ofte stillet mig selv disse spørgsmål. Har du også?

Jeg søger læger, sygeplejersker og andre behandlere, der har oplevet at få udtalt kritik af Patientklagenævnet, er undervejs i en klagesag eller har mærket den dømmende mediemølle på allernæreste hold. Der, hvor det gør ondt langt ud over fagligheden.

Begik du en fejl? Måske en ganske ubehagelig en. Og har du lyst til at fortælle om den og dig i et seriøst journalistisk bachelorprojekt om den anden side af klagesagerne?

Om at der skal to menneskeskæbner til en sag om en behandlingsfejl i sundhedsvæsenet. Om at fejlen kan være straf nok i sig selv. Og om hvordan man som læge eller sygeplejerske lærer at leve med sine fejl, såvel som de, man en dag vil begå.

Kontakt mig. Jeg vil gerne høre din historie.

Venligst
Jens Guldborg
Journaliststud.
Syddansk Universitet

Mobil 2032 9904
[email protected]

Det kan vel være svært at oplyse om noget, pga. tavshedspligten.
Med mindre at du kun ønsker at fokuserer på lægens personlige omkostningen i forbindelse med klage sager, og ikke på klage sagen.

Et andet perspektiv, kunne være: har du overbehandlet/overhenvist for at være sikker på at undgå klagesager?