Har karakterer overhovedet nogen reel betydning?

Hejsa!

Vi har i dag fået karakterer til Sundhedspsykologi (KU) og endte med 02. Personligt føler jeg at karakteren burde have ligget højere, men ville høre om det overhovedet er værd at klage over? Man høre ofte at karakter ingen betydning har for medicinstuderende, men ligger landet virkelig sådan?

Tak på forhånd!

Hvad er det, der gør at du føler at den burde have ligget højere? Du skal kunne argumentere fagligt for hvorfor du mener, at den burde have ligget højere i en klage.

Men som udgangspunkt betyder karaktererne ikke noget. Jeg har aldrig hørt om en arbejdsgiver på den anden side, der har bedt om at se en læges karakterer.
På AU kigger de bl.a. på ens karakterer, hvis man vil have et forskningsår, men som jeg har fået indtryk af, behøver man ikke ligge i toppen for at få godkendt et forskningsår.

Yes - som udgangspunkt tror jeg heller ikke at det giver mening at klage over bedømmelsen, da jeg jo har bestået. Synes min besvarelse var god sammenlignet med andre som har fået højere karakterer. Lidt irriterende, men har bedt om bare at få en karakterbedømmelse.

De betyder intet. Jeg har selv (bevidst) et ret dårligt karaktergennemsnit da jeg har brugt overskydende tid på forskning og andre aktiviteter som rykker på CV’et i stedet for.

1 Synes om

Hvis jeg var dig vil jeg heller ikke klage, ved mindre du altså har et klart fagligt grundlag, som Myraki10 skriver.
Jeg er ligeledes enig i, at karakter i sig selv ikke spiller ind for jobmuligheder… Medicin er heldigvis ikke en uddanelse, hvor de på nogen måde er afgørende :slight_smile:

Der hvor jeg dog har erfaret de spiller ind er forskning (+ stipendier) og stilling som studenterunderviser.
Jeg læser på AU hvor vi - modsat KU, så vidt jeg ved - stadig har mulighed for at tage forskningsår (12 mdr. lønnet orlov). Man søger om indskrivelse på Forskerskolen (evt. + løn fra universitet) samt om skolarstipendie/løn fra f.eks. Lundbeck, Novo osv. Det er lønnen der er afgørende for om man i sidste ende kan blive indskrevet - og penge er der jo ofte rift om…

Ift. optagelse vurderes man på flere parametre, inkl. karakterer. Det samme gælder fonde, hvoraf nogle vægter karakterer højt. Det skal dog ikke lade en slå ud. I min optik handler det - firkantet sagt - om “udbud og efterspørgsel” - ligesom på arbejdsmarkedet. Først og fremmest skal ens projekt godkendes som værende realistisk, og derefter er man jo i konkurrence med de andre ansøgere, ligesom til f.eks. HU-stillinger. En stud. med 9,0 i gns. uden anden erfaring scorer her højere end en stud. med 7,0 i snit uden anden erfaring. Den stud. med 8,0 i gns. + andet relevant erfaring vil dog samlet scorer højere end de andre to.

Er dog helt enig i, at havd angår fritidsforskning er der ofte ingen interesse i karakterer. De skal dog nogle gange vedlægges ansøgning (PUFFNet.dk). Igen, karakterer er jo “blot” en parameter som man kan bruge til at sammenligne ansøgere/stud. med. Har man ikke andet på CVet betyder de vel mere.

I min optik kan karakterer således have indirekte betydning. Men alt andet på CVet er mindst lige så vigtigt! Som Paze bruger jeg også tid på alt muligt andet end høje karakterer, og det vil jeg ikke lave om på. Men ingen grund til at stræbe nedad, vil jeg da mene :wink:

1 Synes om