HIV - tekst i en engelsk lærebog

Hej er der en der kan hjælpe mig med følgende oversættelse

The co-receptor used on initial infection
by HIV is CCR5, which is expressed on myeloid and
peripheral, activated, central memory, intestinal,
and other subsets of CD4 T cells (macrophages, [M]-
tropic virus). Later, during chronic infection of a person,
the env gene mutates so that the gp120 binds to a different
chemokine receptor (CXCR4), which is expressed primarily
on T cells (T-tropic virus)

Jeg har oversat det til note form som

Co-receptoren, der anvendes ved initial infektion med HIV, er CCR5

CCR5 er udtrykt på

  • myeloide og perifere CD4 T-celler

  • aktiverede CD4 T-celler

  • centrale memory CD4 T-celler

  • tarm

  • andre sub-units af CD4 T-celler (makrofager, [M] -tropisk virus)

Senere, under kronisk infektion, vil env-genet mutere

Derved vil gp120 binde til en anden kemokinreceptor (CXCR4)

CXCR4 er primært udtrykt på T-celler (T-tropisk virus)

ordet tropisk er sandsynligvis TROPISME - men hvordan skal jeg forstå det som er med fed skrift i forhold til det engelsek