Hjææææælp!

Hej :smiley:

Jeg startet på medicin i sidste sept. og har dermed været igennem 2. semester, sådan mere eller mindre, men jeg er den uheldig som har både dumpet 1. og 2. semester. Jeg føler mig fortabt, har aldrig før dumpet eksamen og ved ikke hvad det er jeg gøre anderledes end de andre som bestå. :frowning:

Der skal lige nævnes at jeg er en flittig studerende som læser gennem hele semester.
Ved ikke rigtigt hvorfor jeg dumper.
Jeg vil meget gerne vide hvilke metoder i bruger til at komme igennem??

Hvilket uni læser du på? Det kunne måske hjælpe lidt på de svar der kommer!
:wink:

Hvilket uni læser du på? Det kunne måske hjælpe lidt på de svar der kommer!
:wink:

Til Z-fortabt:
For det første er det rigtig godt at have en fast læsemakker eller to, så man såvel i semesterets løb som i forbindelse med selve eksamenslæsningsperioden kan få de forskellige fagting på plads. Ikke mindst er det jo godt at lære sine svage punkter rent fagligt at kende.
Har du en læsemakker? Hvis ja, hvordan klarede hun/han sig til eksamenerne?

En anden god ting er at gennemgå eksamenssæt fra tidligere eksamener på det pågældende semester. På 1. og 2. semestre er der jo rigtig mange at teste sin viden efter.
Har du gjort det? Og hvis ja, hvordan har du så klaret dig ved gennemgangen af tidligere eksamenssæt?

For mit eget vedkommende søger jeg altid, når et nyt semester truer, at finde kortfattende noter, gennemgange, oversigter og lignende indenfor de enkelte fag, så jeg har og får fornuftige udgangspunkter. Dem gennemlæser jeg så hurtigst muligt i det pågældende semesters begyndelse.
Så kommer jeg ellers til forelæsninger og holdtimer med det mål for øje at se, hvad der lægges vægt på til eksamen.
Men jeg kommer bestemt ikke slavisk til al undervisning m.m., idet jeg hellere opprioriterer læsning på egen hånd og gennemgang med min læsemakker.
Og endelig (i god tid inden selve eksamen) storterper jeg de selv samme noter, gennemgange m.m., jeg fandt i begyndelsen af semesteret og gennemgår samtidig hermed tidligere eksamenssæt.
For mig er min præstation her vigtig, da det jo er selve prøven på, hvor meget og hvad jeg mestrer for at kunne bestå eksamen.
Den store fordel ved tidligere eksamenssæt er ikke mindst, at man får god indsigt i det pågældende fags terminologi, fagsprogbrug, typeopgaver og sværhedsgrad.

Selve læsningen efter de i pensumet foreslåede bøger foretager jeg meget selektivt. Tag eksempelvis cellebiologieksamen på 2. semester, hvor “the cell” er pensum. Slavisk at sætte sig ind i alt fra A til Å og fra side 1 til side 2000 er både nærmest umuligt og unødvendigt.

Jeg læser selv efter et princip, der overordnet består i at sætte mig ind i, hvad man IKKE skal læse.
Det tager tid (noter, skemaer, gennemgange, oversigter skal findes, tidligere eksamenssæt udprintes og gennemgås, erfaringer hentes på medicinske fora osv), men det har altid virket for mig.
Nøje gennemlæsning af de forskellige anbefalede bøger er ligeså tids- og energikrævende. På hver skrevne side i en typisk anatomibog eksempelvis (og der er mange skrevne sider her!) er der 4-5 linier, der reelt er eksamensrelevante. Det er netop dem, det drejer sig om at finde på ovennævnte vis.

Samlet set er det meget anbefalelsesværdigt at have en læsemakker, og det er nok heller ikke dumt at gøre dig klart, om du favner for bredt, når du læser til eksamen.
Derfor: Noter, kortfattende gennemgange, tidligere eksamenssæt og kritisk frasortering af alt irrelevant (det man ikke skal læse) sammen med en læsemakker.

Håber, dette kan være dig en hjælp.
Held og lykke :doc:

Hej igen…

Jeg læser på KU.

Angående læsemakker, ja jeg har en læse makker, som heller ikke klaret sig gennem eksamen.

Jeg synes bare at alt hvad du skriver har jeg nemlig prøvet, jeg starter altid semester med at sætte mig godt ind i læsevejledning og læs ud fra det, jeg tager hensyn til alle de punkter de kræver og koncentrer mig om det. Laver altid eksamenssæt 2-3 inden eksamen og synes at i starten er det lidt svært at have alt rigtigt, men senere kommer jeg op til at have næsten alt rigtigt. Du tog the cell som eksempel, jeg har læst hele the cell to gane i gennem nemlig fordi var i tvivl om jeg måske have overset en detalje.

Ja det lyder som en go plan at sætte sig ind i hvad man ikke skal læse, fordi jeg synes at under eksamen så får jeg altid den følelse af ja men det har de jo ikke sættet så stort vægt på til forelæsninger f.eks. Men hvordan ved man hvad det er man ikke skal læse??

Det er måske også vigtigt at se på hvilke slags eksamener du fejler på, og om der ikke findes nogle direkte eksamensteknikker der kan hjælpe dig?

For mig at læse, lyder det som om du gerne vil have læst alt og gerne vil huske alt. Hvor problemet måske ligger i, at du ikke ved hvordan du skal huske det? Hvis du sidder med tanken: “ARGH! Det har jeg læst… Hvad dælen var det nu…?” Så er det en sikker indikator. Det at du læser det om og om igen, gør ikke at du husker det. Der burde du nok tage et kig på diverse hukommelsesteknikker:

Skal du huske en syre-cyklus, eller er det anatomi der gør vrøvl kan diverse hukommelsesteknikker (ruteplaner, rum tal-association, remser osv.) kan hjælpe dig.

Det kan godt umiddelbart virke, som om man ikke har lyst til at læse om noget der egentlig ikke handler om ens pensum / eksamen der ligger og truer. Men hvis det kan sørge for at du kun skal læse tingene én gang, og derefter kan huske - og genkalde det, når det er nødvendigt - skal der vist ikke mange sider til, før du har sparet et par timer :smiley: - personligt vil jeg anbefale Memo - Studiehåndbogen af Oddbjørn By. Da den er kort, overskuelig (man kan springe kapitler over, hvis teknikkerne ikke er relevante for dig) og børnevenlig =)

Man kan få gennemgået sine svar af eksaminator således at man kan se præcis hvor man har svaret forkert eller om man bare har mistet point diffust i alle besvarelser.
Det kan være en god løsning for at finde ud at præcis hvor man skal lægge tungde ift. videre læsning.

I øvrigt lyder det jo som om du gør det rigtige, nemlige at læse semestret igennem i stedet for kun panisk op til eksamen. Måske i begge skulle se jer om efter en ny læsemakker, det kan være det kunne ændre noget?

Personligt er jeg også dumpet både 1 og 2 semester det første år, men tog dem så på sommerens re-eksamener. Jeg havde held med at planlægge min tid så jeg hver dag var på panum kl 8 - 17 og så kunne holde fri bagefter med godt samvittighed. Det hjalp meget på min læselyst og udbyttet. Samtidigt skiftede jeg også læsemakker tidligt, simpelthen for at finde en hvor “læse-kemien” passede bedre. Jeg er stadig meget gode venner med mine tidligere læsemakkere, vi kunne bare ikke læse sammen.

Held og lykke

1 Synes om

Til Z-fortabt:

Det lyder til, det er nødvendigt, du/I koger lidt ned på mængden af sider, du/I læser. At læse alt i fx “the cell” er da utroligt godt og flittigt arbejde, som jeg kun har stor respekt overfor, men problemet er jo, som jeg var inde på i mit sidste indlæg her, at det ikke nødvendigvis er relevant.
Du skal vel kort sagt begrænse dig i det stof, du læser.

En god idé til netop dette er noget i tråd med det, jeg skrev sidst, nemlig at finde kortfattende noter til gennemgang af fagstoffet osv. Du laver jo allerede eksamenssæt fra tidligere i stor stil, hvilket også er en supergod måde at finde frem til fagrelevansen på.

På det, du fortæller, lyder det til, du er både flittig, hårdtarbejdende og på ingen måde springer over, hvor gærdet er lavest, hvilket er helt upåklageligt. Der er jo sådan set ikke noget som helst galt i at læse en masse, bortset fra at man kan miste overblikket lidt.
Men måske er hunden begravet et helt andet sted. Hvordan besvarer du de i eksamenssættene stillede spørgsmål? Synes du, du har tid nok dertil i en eksamens forløb? Et problem er nogle gange, at folk ikke svarer koncist nok, men derimod for omfattende. Kortfattede og præcise svar viser både stort fagligt overblik og er tidsbesparende i eksamenssituationer.
Du føler selv du har gennemgået alt tænkeligt op til eksamen, så måske det er selve besvarelsen af eksamensspørgsmålene, der er problemet set i forhold til omfanget af dine besvarelser?

Kort sagt: Det er nok klogt at skære lidt ned på mængden af læst stof (alt er som nævnt ikke lige vigtigt), idet du skal prøve at bruge læsevejledningen med dens forskellige punkter mere som tjekliste og ikke som udgangspunkt for det, du skal læse.
Endelig er det måske lidt tid værd at se på, hvordan selve eksamenssituationen forløber.

Jeg ved, at det jeg foreslår her udelukkende er gætterier, og du må endelig kun opfattede det som forsøg på at hjælpe i forhold til de ting, du beskriver.
Der er afgjort ingen grund til at give fortabt :!: :!:
Har du brug for mere indgående hjælp i forhold til alt det, du fortæller, kan du også opsøge studievejledningen (de er i bygning 9 på Panum). Du kan også skrive til dem på http://medicin.ku.dk/vejledning/

Hejsa.

Der er kommet ganske glimrende råd kan jeg se. Men du kan også henvende dig ved studenterrådgivningen. Såvidt jeg har forstået kan de hjælpe med lidt af hvert, faglige og personlige problemer. Det kunne måske være en ide at vende din problemstilling med dem?
Det er noget med, at når det er første gang du henvender dig så skal du ringe til dem.

Håber det hjælper dig. Og held og lykke.

Tak for alle jeres indlæg :smiley:

Jeg vil helt sikkert kigge på den;)

Jeg føler virkelig at inden eksamen at jeg både har overblik og kan besvar på 90 procent af pensum uden problem. Men jeg er ikke helt med hvad du mener med hensyn til besvarelsen???

Jeg føler mig virkelig fortabt netop fordi at jeg føler at jeg har kan stoffet, og de ældre studerene har fortalt at hvis man nogenlunde kan pensum så skal det nok gå, men hvorfor ikke for mig??? Jeg sidder her og er bange for at gå op til endnu en gang og ikke bestå og blive smidt ud af , dette vil knuse mig fuldstændigt.

Men du kan også henvende dig ved studenterrådgivningen. Såvidt jeg har forstået kan de hjælpe med lidt af hvert, faglige og personlige problemer.
[/quote]

Jeg mente intet ondt med dette i forhold til din besvarelse af eksamensopgaverne. Prøver kun på at komme med nogle bud på, hvad der kan være problemet.
Det bliver nok for detaljekrævende at gå nærmere ind i det.
Jeg synes selv, forslaget med at gå til en studievejledning og mere konkret og indgående vende sagen med dem, idet du der kan tage rådene på forummet her med dig, er en rigtig god idé. De har jo en stor erfaring med den slags, så der er man i gode hænder.

Held og lykke med det :doc: