Hjælp haster - er der en der kan forklare hvad de mener i facit

Hej, er der en, der kan hjælpe her?

En tidligere rask patient udvikler en svær lobær pneumoni. Herunder falder O2 mætningen i arterieblodet til 88 % mens PaCO2 findes = 40 mmHg . Han ånder normal atmosfæreluft. Antag en R-værdi på 1.

Forklar, hvordan det kan være at PaCO2 er normal samtidig med at ilt- saturationen er lav .

Facit:

  • Efter pneumonien er gasudvekslingen i den ramte lunge kompromitteret (forringet diffusion) og blodet herfra er derfor desatureret, og ved blandingen med blodet fra den raske lunge, falder SAT.

  • Selvom PaCO2 i blodet fra den syge lunge nok også er steget, og partialtrykket i det blandede arterieblod derfor også vil være øget initalt vil dette hurtigt (sammen med det faldende PaO2) udløse en hyperventilation, som vedvarer indtil PaCO2 så vidt muligt er normaliseret.

  • Den øgede ventilation (af de raske lungeafsnit) er derimod ikke i stand til at øge SAT væsentligt (hgb fuldmættet, højst en forøgelse på 1 mL/L fysisk opløst), hvorfor PaO2 i det endelige arterieblod domineres af tilblandingen af desatureret blod fra syge afsnit.

Hvad menes der med partialtrykket i det blandede arterieblod? Jeg er i tvivl om der refereres til partialtrykket af CO2 eller O2.
På forhånd tak.