Hjælp haster - hvad er parasympatiske ganglier?

Jeg sidder og læser og forstår ikke nedenstående sætning.

De parasympatiske ganglier hæmmes. Dette medfører relaksation af detrusor da parasympatisk aktivitet leder til kontraktion .

Når der står parasympatiske ganglier menes der bare parsympatikus?

Tak på forhånd.

Læs op på ganglier først (hvad de er osv.) og derefter på:

Sympatiske ganglier og parasympatiske ganglier

Forstå først hvad disse er

Læs desuden op på innervation i det autonom nervesystem og motoriske nervesystem - hvad innervere hvad for en slags muskel

Når du har gjort dette har du da nøglen til at forstå de ganglier du forsøger at forstå

Læs desuden lidt op på de forskellige muskeltyper overordnede i forhold til innervation (detrusor sidder i blæren)