Hjælp hvad betyder superimposering?

Er der nogle, der kan hjælpe med at forstå facit til nedenstående opgave?

Jeg forstår ikke ordet superimposering og forstår dermed ikke facit. Håber nogle kan hjælpe på forhånd tak.

Opgave:

Desværre for patienten går der infektion i operationssåret, som breder sig til hele underbenet, og medfører, at underbenet må amputeres.

Hvilken nekroseform vil man se i det døde væv og hvorfor?

Facit:

Typisk vil den primære nekroseform være en koagulationsnekrose, som involverer flere vævslag. Koagulationnekrose ses typisk ved iskæmi.

En følgende tilstedeværelse af mikroorganismer, såsom ved superimposering med bakterier, resulterer ofte i en liquefaktiv nekrose grundet akkumulation af store mængder inflammatoriske celler, der frigiver vævsnedbrydende enzymer.

Umidlbart mener jeg at superimposering er når nogle ting lægger i flere lag. Altså flere lag bakterier i flere lag. Og derfor er flere lag nekrotiseret.

*flere lag væv skulle der stå :slight_smile: