Hjælp! Kvote 2 og stand-by

Hej allesammen !

Hvis ens snit er meget tæt på sidste års kvote 1 kvotient og har samtidig søgt kvote 2, får man så stand-by eller bliver man vurderet i kvote 2 også ?

Altså fordeler de først alle kvote 1 og kvote 2 pladser og derefter fordeler stand-by pladserne? Kan jeg risikere at ikke blive vurderet i kvote 2, hvis jeg får en stand-by gennem kvote 1?

Håber det giver mening !

Lad os illustrere det med et tænkt eksempel. Universitetet har 100 pladser tilgængelige, regner med et frafald på 10% pr. Årgang. Pladserne er fordelt med 80% til kvote 1 og 20% til kvote 2.

Der er 3 scenarier der kan udspilles sig for dig.

  1. Du bliver vurderet i kvote 1 (dette gør du i alle scenarier) og møder kvotientskravet som vi siger i dette tilfælde ligger på 10,0. Det vil sige at alle der er blevet tilbudt en plads i kvote 1 har et gennemsnit på 10,0 eller derover. Du kommer ind via kvote 1.
  2. Du har et snit der ligger i grænseområdet 10,0 eller lidt derunder. Universitetet regner med 10% frafald, der er altså 10 pladser der bliver givet som standby-pladser (dette skifter fra år til år, baseret på det reelle frafald og andre faktorer jeg ikke helt kan overskue) Hvis du er en af de første 10 der lige akkurat ikke har et snit til at komme ind via kvote 1, så får du tilbudt standby-plads.
  3. Du har stadig samme snit eller lignende som i scenarie 2, men får ikke en af standby-pladserne, eller også har du ikke søgt stand-by. Du bliver nu vurderet i kvote 2 systemet. Kriterierne her afhænger af hvad det pågældende universitet har fastsat af rammer, men karaktergennemsnittet synes at være en gennemgående faktor hos alle.

For at svare kort på dit spørgsmål, så tror jeg ikke du bliver vurderet i kvote 2 hvis du får tilbudt en standby-plads. Du kan kun opnå optagelse via et af de 3 systemer. Jeg tror heller ikke at det er sådan at du ville blive genvurderet i kvote 2, skulle du takke nej til standby-pladsen.

Håber det gav mening.

1 Synes om

Det giver rigtig god mening ! Mange tak!

Jeg vil helst ikke have en stand-by plads, hvis jeg kan komme direkte ind via kvote 2. Vil du anbefale, at man ikke søger stand-by?

Jeg troede nemlig , at man bliver både vurderet i kvote 1 og kvote 2, og hvis man ikke kan komme ind via disse, kan man måske få en stand-by plads.

Standby bør søges af folk der er helt fast besluttet på at studere ved et bestemt universitet, og som derfor kan acceptere at skulle starte et år senere end ellers. Eller af dem der er komplet ligeglade og tvivler på om deres gennemsnit er nok til at komme ind rent på kvote 1. Du kan også se det sådan her. Der er et lille nåleøje fra der hvor adgangskvotienten ligger (lad os sige 10,0) til der hvor den sidst tilbudne standby-plads er (måske et snit på 10,0 eller 9,95 - ved ikke om de trækker lod blandt dem der måtte have det samme snit) Herfra og nedefter bliver ansøgere vurderet i kvote 2. Der er med andre ord ret lille chance for at være en af dem der får tilbudt en standby-plads i første omgang. Og som mange andre har givet udtryk for i tidligere tråde, så er dem der fortryder noget mht. standby, dem der ikke vælger det. Et år går meget hurtigt, og især hvis du er sikker på at kunne starte på din drømmeuddannelse. Alternativet er at man bliver vurderet i kvote 2, og ikke kommer ind, og så er man ligeså skidt stillet som da man startede.

Husk at der er mange om buddet i kvote 2, og at det trods alt er en samlet vurdering af meritter. Selvom man ligger i den pæne ende af karaktergennemsnittet (men stadigt for lavt til kvote 1) er det jo ikke sikkert at man bliver vurderet højere end andre, med lavere gennemsnit, men bedre fagkarakterer, erhvervserfaring, tildigere uddannelse etc. Hvis man ligger tæt på hvad man forventer vil være adgangskvotienten, så vil jeg anbefale af man søger standby, da det er et “gratis” forsøg. Skulle det vise sig at man får en standby-plads, så har man det “champagne-problem” at man kan nå at lave en studieopsparing og få styr på god studieteknik i det år man venter på at komme i gang :wink:

2 Synes om

Mange tak for den grundige besked ! Jeg tvivler meget på, hvorvidt jeg skal søge stand-by, da det betyder, at jeg muligvis ikke kommer i betragtning hos SDU og AAU. Jeg vil rigtig gerne studere i Aarhus, men vil samtidig også gerne starte så snart som muligt. :slightly_frowning_face: