Hjælp please jeg forstår ikke opgave og facit

Er der nogle, der kan hjælpe med at forklare facit på billede (er markere med rød). Jeg forstår virkelig ingenting af denne opgave…
Håber en kan forklare det på en måske lettere forståelig måde

Jeg er lidt i tvivl om, hvad du ikke forstår ved facit, men here goes:
De spørger om, hvordan en bakterie går fra at være følsom (dø) af en type AB til pludseligt ikke at være følsom længere. Du skal angive 4 forskellige metoder, hvorpå bakterien kan udvikle sig (‘blive resistent’).

Den første metode er at en bakterie kan få en mutation i det gen, der koder for ABs ‘target’ - altså, det protein, som AB påvirker og som normalt slår bakterien ihjel eller som hæmmer væksten af bakterien. Hvis AB pludseligt ikke kan påvirke det target, så er bakterien resistent.

Den anden metode er at ødelægge (‘inaktivere’) AB-molekylet. Det er eksempelvis det, de fleste stafylokokker gør, der betyder at de nu er resistente for alm. penicillin.

Den tredje metode er at pumpe AB ud af bakterien, så snart AB er kommet ind. Visse typer AB virker ved at trænge ind i bakterien og hæmme funktioner i bakteriens indre. De er derfor afhængige af at komme ind i bakterien og blive derinde. En bakterie kan derfor udvikle en metode til at pumpe AB ud lige så hurtigt som det er kommet ind, og så virker AB ikke mere.

Den fjerde metode er lidt som den tredje; hvis AB skal ind for at virke, og bakterien ændrer sin permeabilitet så AB ikke kan komme ind, så er bakterien resistent.

1 Synes om