Hjælp til at forstå PV-loop hos en normal og hos en pt. med hjertesvigt

Opgave: Illustrér ved hjælp af et tryk-volumen diagram (PV-loop, pressure volume loop) situationen i henholdsvis en rask person og en HFrEF patient i hvile.

Der lægges vægt på at enheder på akserne er korrekte.

Skærmbillede 2024-01-30 kl. 13.52.15

Jeg forstår simpelthen ikke figuren. Er der nogle, der kan hjælpe med at forklare eller evt. tegne et alternativ til figuren fra facit, som måske kan være lettere at forstå?

På forhånd tak for hjælpen.

Det er ikke fordi du ikke må spørge her, men ChatGPT giver dig nok svaret.

For at hjælpe dig med at forstå tryk-volumen diagrammer (PV-loops) for en rask person og en person med HFrEF (Heart Failure with reduced Ejection Fraction) i hvile, vil jeg først forklare, hvad et PV-loop er, og hvordan det generelt ser ud for en rask person. Derefter vil jeg beskrive ændringerne, som opstår ved HFrEF.

  1. Tryk-Volumen Diagram (PV-loop) for en Rask Person: I et PV-loop er x-aksen volumen i hjertets venstre ventrikel, og y-aksen er trykket i ventriklen. Cyklussen starter ved slutningen af diastolen, hvor ventriklen er fyldt med blod (det højeste volumen). Når ventriklen kontraherer (systole), stiger trykket, hvilket resulterer i mitralklappens lukning og aortaklappens åbning, så blodet kan pumpes ud i aorta. Efter ejektionsfasen slapper ventriklen af (diastole), trykket falder, og ventriklen fyldes igen med blod. Diagrammet viser typisk fire faser: fyldning, kontraktion, ejektion og afslapning.
  2. PV-loop ved HFrEF: Ved HFrEF reduceres hjertets evne til at pumpe blod effektivt, hvilket medfører flere ændringer i PV-loopen. Eftersom hjertet ikke kan kontrahere kraftigt nok, vil den systoliske tryktopstigning være mindre markant, og ejektionsfraktionen (procentdelen af blodet i ventriklen, der pumpes ud ved hver hjerteslag) er reduceret. Dette resulterer i, at loopet bliver smallere, idet der ejekteres mindre blod. Desuden kan der være en øget end-diastolisk volumen og tryk på grund af utilstrækkelig tømning og/eller øget blodtilbageløb fra lungerne, hvilket flytter loopet mod højre.
1 Synes om

Tusind tak for svar, men jeg er vant til, at at PV-loopet ser ud som nedenstående, men i facit synes jeg det ser anderledes ud. Derfor er mit spørgsmål om det kan tegnes anderledes? Jeg synes det er nemmere at forstår, når man kan se de forskellige faser som vedhæftet…
Skærmbillede 2024-01-30 kl. 15.10.54

Vil det være korrekt, hvis jeg for patienten med hjertesvigt tegnede den stiblede kurve til venstre i figuren nedenfor?

Skærmbillede 2024-01-30 kl. 15.15.14

Nej - patienten har HFrEF (nedsat ejection fraction) og denne kurve viser et større slagvolumen. Den tryk/volumen-kurve du har i starten er vist nok en der er lavet ud fra reelle målinger, og deraf lidt “uregelmæssige” ift. denne kurve som er en model af hvordan det gennemsnitligt ser ud. Det er i grunden præcis det samme de to forskellige viser. Du kan sagtens indtegne åbning og lukning af mitral og aorta-klap på det øverste.

Hvis du kigger på de øverste PV-loop så kan du se HFrEF-patientens loop er forskudt mod højre, og er smallere end normalt. Dvs. både det slutdiastoliske- og det slutsystoliske volumen er højere end normalt, og trykket i venstre ventrikel er også højere end normalt.

Håber det hjælper

1 Synes om

Mange tak, men vil man kunne tegne et normal PV-loop for den raske patient?

Det er mere fordi jeg synes det er nemmere at tegne et PV-loop, når man først tegner den diastoliske fyldningsfase, dernæst den isovolumetriske kontraktionsfase, uddrivningsfasen og endelig den isovolumetriske kontraktionsfase. Jeg har lidt svært ved at forstå tryk-volumen kurven i facit, fordi det både for den normale og for patienten med hjertesvigt blot ligner en firkantet kasse, så jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg kan forstå og tegne den, hvis sådan et spørgsmål kommer til eksamen…

Du skal ikke tage dig af den præcise form af PV-loopet i svaret. Hvis du er vant til at tegne dem som i det andet eksempel du poster er det rigtig godt. Så længe det fremgår af dit svar at du har forstået hvad loopet repræsenterer, og hvordan det ændrer sig ved forskellige situationer som øget/nedsat inotropi, afterload, preload etc. Hvis det hjælper har jeg fundet et PV-loop der viser hjertesvigtsændringer, men med lidt pænere loop.

De vil gå mere op i at akserne er korrekt angivet og at det fx fremgår af der er ændringer i de tryk og volumen mellem den raske og syge patient.

Det er smallere (lavere SV - reduceret EF), forskubbet mod højre (højere slutdiastolisk volumen), det er højere (øget ventrikulært tryk)

1 Synes om

Lige præcis sådan en figur er meget nemmere at forstå end den på facit. Tusind tak for hjælpen. Det er en kæmpe hjælp :heart: