Hjaelp til motiveret ansoegning?

Hej derude,

jeg skal til at sende min motiveret ansoegning snart. Jeg har skrevet den og synes den er blevet ret anstaendig men ville meget gerne hoere noegle input fra stud med’ere og andre i ansoegnings fasen.

Motiveret ansøgning
Efter at være blevet student årgang 2002, valgte jeg grundet mit karaktergennemsnit at søge ind på bioanalytikerstudiet.
Jeg har siden barnsben vidst at jeg i min fremtid ville arbejde med mennesker og sygdom, derfor søgte jeg ind på bioanalytikerstudiet da man her blev lovet patientkontakt og uddannelse indenfor den fysiologiske verden.
I min studietid som bioanalytiker fik jeg mulighed for at komme ud på forskellige afdelinger bl.a. mikrobiologisk afdeling hvor jeg stiftede bekendskab med bloddyrkninger, ekspektoratanalyser samt svampe- og parasitologi.
På Klinisk Biokemisk afdeling hvor jeg brugte en stor del af mit 3 semester og 12 mdr arbejde efter endt studie, blev jeg oplært i at tage blodprøver og analysere dem. Jeg fik her stillet en del af min lyst til at arbejde med mennesker, men tiden som man havde sammen med patienter var efter min mening alt for kort og kontakten alt for overfladisk. Jeg savnede at kende til patienternes sygehistorie, til deres fysiske og psykiske tilstand, således at jeg bedre kunne håndtere de situationer og etiske problemstillinger som jeg ofte stod overfor.
Efter endt uddannelse fik jeg arbejde på Hvidovre hospital hvor jeg tog blodprøver, analyserede disse og tog ekg’er og på den måde var sikker på at få mest mulig patientkontakt.
Min intellektuelle nysgerrighed indenfor forskning, førte til at jeg valgte at tage en overbygning i medicinsk forskning, for netop at se om dette var en mulig karrierevej.
Jeg valgte at søge ind på en 1.årig masteruddannelse i England. Dette var af flere grunde. Den første grund var for at udvide mine horisonter, blive mere selvstændig og samtidig få et indblik i at studere på en videregående uddannelse i udlandet. Den anden og vigtigste grund var for netop at undgå kandidatreglen i Danmark. Jeg tænkte nemlig at hvis nu forskning ikke var den karriereretning jeg ville gå, så havde jeg stadig chancen for at kunne søge ind på medicinstudiet i Danmark, netop fordi master uddannelsen ikke svarer til en fuld kandidatuddannelse, da den kun er på 90 ECTS point.
Jeg blev optaget på en et årig MSc. i Biomedical and Molecular Sciences Research på King’s College London og fuldførte uddannelsen på normeret tid.
Igennem uddannelsen stiftede jeg bekendtskab med evidens baseret medicin og fik erfaring med forskning på højeste niveau. Udover dette fik jeg hævet mit akademiske niveau betydeligt samtidig med at jeg fik en bedre forståelse af engelske bøger og udarbejdelse forskningsartikler.
Efter at have færdiggjort min masteruddannelse, fik jeg et tilbud om at arbejde som forskningsassistent i Queen Mary, University of London.
Jeg så arbejdet som værende en chance for at øge mit kendskab til forskningsverden, og i dag fortryder jeg på ingen måde at jeg takkede ja. Arbejdet har nemlig givet mig et uundværligt indblik i og erfaring med medicinsk forskning samt udarbejdelse og publicering af forskningsartikler da jeg har været medforfatter til en artikel (Bilag 1).
Selvom arbejdet som forskningsassistent har været utrolig lærerigt og udfordrende så har der for mit vedkommende stadig manglet noget vigtigt, nemlig patientkontakt. Jeg har især savnet udfordringer i form af at drage mine faglige kundskaber ind i en større sammenhæng og udnytte denne faglige viden til den videre diagnosticering og behandling af patienter.
Jeg valgte derfor at flytte tilbage til Danmark og søge ind til medicinstudiet. Dette skyldes at jeg nu uden tvivl ved at lægevidenskab er den eneste rigtige karriereretning for mig, fordi det set gennem mine øjne kun er gennem arbejdet som læge at man har den unikke mulighed for at forene faglig viden, patientkontakt, diagnosticering og behandling.
Jeg ved at medicinstudiet er et yderst krævende studie, men samtidig ved jeg at jeg er 110% parat til at yde min bedste både hvad angår studieaktivitet, samarbejde og ikke mindst det selvstændige stykke arbejde som kommer til at fylde en stor del af studietiden. Jeg ved at medicinstudiet er et studie som ikke blot slutter efter 12 endte semestre, men er et studie som kræver fornyelse og lyst til at udvide sine horisonter resten af livet, og det er jeg indstillet på at gøre.
Jeg har valgt at anføre Københavns Universitet som første prioritet, fordi jeg finder studieordningen meget tiltalende. Især det første år med opdeling i basale medicinske fag med tidlig patientkontakt, samt den efterfølgende grundigere teoretiske indføring i organkurser og kirurgi, er efter min mening, en meget lærerig studieform som vil passe perfekt til mig.
Som det fornemmes fra denne ansøgning så er jeg en hårdtarbejdende og motiveret person som ved at tingene ikke kommer let, men at det kræver hårdt arbejde at realisere sine drømme. Min drøm er at blive læge og jeg håber inderligt at min ansøgning har vakt interesse hos jer, men vigtigst at den har bekræftet at i her sidder med en kandidat som er motiveret, målbevidst og villig til at yde sit ypperste ikke blot under sin studietid men gennem hele sin fremtidige karriere som læge.

Jeg skal - lige som dig - også søge ind via kvote 2 og søger ind i Århus, Odense og Ålborg. Hvis du brænder for at læse medicn (ligesom jeg!) så vil jeg anbefale dig at søge ind i Odense også, da det indtil nu er der hvor snittet er lavest samt man kommer til nogle forskellige tests. Jeg ved ikke selv hvordan snittet er i år, men venter spændt!

Held og lykke!

hej.
jeg har ikke læst din ansøgning grundigt, men generelt så tænk på at dem der udvælge ansøgere, skal læse mange - rigtig mange!

Derfor: Hold den under en A4 side, ellers bliver det for rodet og overskueligt. Jeg ved godt man gerne vil fortælle en masse, men tro mig, det bliver meget bedre af at blive skåret ind til benet.

Derud over læg ud med at fortælle i een (måske to) sætning hvorfor DU er interesseret og interessant, og så efterfølgende forklare mere dybt.

En anden gerenel ting er at man skal huske på at der er et CV med også. Derfor behøves ikke at nævnes måneder, årstal etc. (det gør du nu heller ikke :slight_smile: )

Det var bare lige et par råd som du kan bruge hvis du, eller andre, vil…

Jeg har desværre ikke tid lige pt. til at kommentere dybere, men det er der nok andre der vil :wink:
Held og lykke

Er generelt enig med Koch. Din ansøgning er lidt rodet og noget lang. Du skriver et sted at du er medforfatter på en artikel. Jeg tvivler på at artiklen er skrevet med så lange sætninger som din ansøging. Skriv kort og præcist. Din ansøgning er en appetit-vækker som skal få folk til at tro på at du fortjener “chancen”.
Jeg har skrevet nogle overvejelser til din ansøgning. De er på ingen måde ondt ment, men personligt kan jeg bedst lide at få kritik “straight up” - jeg håber lidt du har det på samme måde :wink:
Du har rigtig meget god og relevant erfaring i forhold til lægevidenskab, du skal bare fremstille det bedre i ansøgningen.
Held og lykke :cheer:

Efter at være blevet student årgang 2002, valgte jeg grundet mit karaktergennemsnit at søge ind på bioanalytikerstudiet.
Jeg ville omformulere. Sørg for som Koch skriver at have en indledning (de første 2-3- linier) der fanger læseren og giver vedkommende lyst til at læse videre.

Jeg har siden barnsben vidst at jeg i min fremtid ville arbejde med mennesker og sygdom, derfor søgte jeg ind på bioanalytikerstudiet da man her blev lovet patientkontakt og uddannelse indenfor den fysiologiske verden.
Seriøst, har du vidst det siden du var to år gammel? Jeg ville ikke bruge denne formulering - det lyder som en klassisk floskel, der bare skal fyres af, fordi hvis man har vidst rigtig længe at man gerne vil være læge, så er man bedre stillet.
Jeg vil gerne vide hvorfor du gerne vil være læge. Og lad nu være med kun at skrive at det er pga patientkontakt. Det er igen en lidt brugt floskel efter min mening. Hvad med alle de år du kommer til at bruge på at forstå anatomi, biokemi, fysiologi uden at se patienter - er de kedelige og bare noget der skal overstås?
Hvad vil medicinstudiet give dig? Hvad er du vil bidrage med på en studieårgang som gør dig uundværlig? Hvorfor er patientkontakt vigtig for dig? Hvad vil det give dig? Hvad kan du give patienterne?

I min studietid som bioanalytiker fik jeg mulighed for at komme ud på forskellige afdelinger bl.a. mikrobiologisk afdeling hvor jeg stiftede bekendskab med bloddyrkninger, ekspektoratanalyser samt svampe- og parasitologi.
På Klinisk Biokemisk afdeling hvor jeg brugte en stor del af mit 3 semester og 12 mdr arbejde efter endt studie, blev jeg oplært i at tage blodprøver og analysere dem.
Kan du bruge det til noget på medicin studiet? Prøv i så fald at beskrive hvordan du mener det vil gøre DIG til en bedre medicinstuderende. De fleste der sidder og læser ansøgningerne har en ide om hvad du har været igennem som bioanalytiker.

Jeg fik her stillet en del af min lyst til at arbejde med mennesker, men tiden som man havde sammen med patienter var efter min mening alt for kort og kontakten alt for overfladisk. Jeg savnede at kende til patienternes sygehistorie, til deres fysiske og psykiske tilstand, således at jeg bedre kunne håndtere de situationer og etiske problemstillinger som jeg ofte stod overfor.
Igen forstår jeg godt hvad du mener men … når du kommer ud i vagt i din KBU, tror du så at patientkontakten bliver dybdegående, at du kommer til at kende patientens (syge)historie? Det her signalerer til mig, at du har et billede af lægen, som kommer ind, sætter sig på sengen og taler med patienten i laang tid, holder måske lidt i hånd, hvis patienten er ked af det og trøster, forklarer dybe
degående hvad der skal ske etc … sådan var virkeligheden for mig lang fra (andre kan selvfølgelig have oplevet det anderledes!). I vagt havde jeg sjældent mere end 30 min per nyindlæggelse hvis du har travlt. Der er grænser for hvad du kan nå udover det vigtigste. Samtaler med pårørende / efterladte var noget jeg af til måtte klare på gangen på 5 min fordi jeg var kaldt videre til skadestuen til den næste patient.
En anden ting … Hvordan gør det at kende patienten dig bedre til at håndtere situationer og etiske problemstillinger? Det er som jeg ser det din uddannelse der kommer til at gøre dig i stand til det.

Efter endt uddannelse fik jeg arbejde på Hvidovre hospital hvor jeg tog blodprøver, analyserede disse og tog ekg’er og på den måde var sikker på at få mest mulig patientkontakt.
Igen, prøv at få flettet ind hvordan du kan bruge det på medicinstudiet - er selv elendig ti lat tage blodprøver og ser det som en fordel at mestre dette, hvis du kommer ud på afdelinger hvor du selv skal tage nogle af blodprøverne

Min intellektuelle nysgerrighed indenfor forskning, førte til at jeg valgte at tage en overbygning i medicinsk forskning, for netop at se om dette var en mulig karrierevej.
Jeg valgte at søge ind på en 1.årig masteruddannelse i England. Dette var af flere grunde. Den første grund var for at udvide mine horisonter, blive mere selvstændig og samtidig få et indblik i at studere på en videregående uddannelse i udlandet. Den anden og vigtigste grund var for netop at undgå kandidatreglen i Danmark. Jeg tænkte nemlig at hvis nu forskning ikke var den karriereretning jeg ville gå, så havde jeg stadig chancen for at kunne søge ind på medicinstudiet i Danmark, netop fordi master uddannelsen ikke svarer til en fuld kandidatuddannelse, da den kun er på 90 ECTS point.
Jeg blev optaget på en et årig MSc. i Biomedical and Molecular Sciences Research på King’s College London og fuldførte uddannelsen på normeret tid.
Jeg ville igen omformulere - det virker meget rodet. Samtidig gør du det til en lidt negativ præget ting at du har taget denne uddannelse hvilket jeg ikke synes du skal. Beskriv dit valg positivt - Jeg tog til England og arbejdede som forsker fordi jeg ved at forskning er vigtigt inden for lægevidenskab - uddannelsen har givet mig en lang række redskaber jeg kan bruge på studiet - beskriv hvilke mere præcist - se næste afsnit også!

Igennem uddannelsen stiftede jeg bekendtskab med evidens baseret medicin og fik erfaring med forskning på højeste niveau. Udover dette fik jeg hævet mit akademiske niveau betydeligt samtidig med at jeg fik en bedre forståelse af engelske bøger og udarbejdelse forskningsartikler.
Nøgleord her vil efter min mening være - “oparbejdede evnen til kritisk at forholde mig til” “blev i stand tilselvstændigt at tolke resultater” - og igen - hvad kan du bruge det til på medicinstudiet?

Efter at have færdiggjort min masteruddannelse, fik jeg et tilbud om at arbejde som forskningsassistent i Queen Mary, University of London.
Jeg så arbejdet som værende en chance for at øge mit kendskab til forskningsverden, og i dag fortryder jeg på ingen måde at jeg takkede ja. Arbejdet har nemlig givet mig et uundværligt indblik i og erfaring med medicinsk forskning samt udarbejdelse og publicering af forskningsartikler da jeg har været medforfatter til en artikel (Bilag 1).
Arbejdet som forskningsassistent har gjort mig klar til medicinstudiet og mit senere virke som læge fordi … Det er jo flot at du har været med på en artikel - superflot - men det drukner i din ansøgning og bliver en indskudt sætning hvilket er synd, for her skiller du dig virkelig ud ffra langt de fleste. Skriv hvad du kan og vil bruge denne erfaring til. VIl du fx gerne forske under uddannelsen eller efter -satser du på at blive PhD?

Selvom arbejdet som forskningsassistent har været utrolig lærerigt og udfordrende så har der for mit vedkommende stadig manglet noget vigtigt, nemlig patientkontakt. Jeg har især savnet udfordringer i form af at drage mine faglige kundskaber ind i en større sammenhæng og udnytte denne faglige viden til den videre diagnosticering og behandling af patienter.
Beskriv hvorfor kontakten med patienterne er vigtig for dig. Beskriv den sammenhæng du ser mellem evidensbaseret medicin og dagligdagen.

Jeg valgte derfor at flytte tilbage til Danmark og søge ind til medicinstudiet. Dette skyldes at jeg nu uden tvivl ved at lægevidenskab er den eneste rigtige karriereretning for mig, fordi det set gennem mine øjne kun er gennem arbejdet som læge at man har den unikke mulighed for at forene faglig viden, patientkontakt, diagnosticering og behandling.
Igen pas på med formuleringen. Er du sikker på at det kun er lægegerningen der giver dig disse muligheder? Jeg fornemmer ikke med denne formulering at det her er det eneste rigtige for dig. Samtidig tror jeg du skal passe på med et sådan alt eller intet udsagn - igen så virker det på mig lidt virkelighedsfjernt. Der er mange der hvert år har det sådan som aldrig kommer ind på studiet. Selv søgte jeg medicinstudiet fra 91-98 og fik standby til 99. Jeg har desværre ikke min ansøgning mere, men jeg skrev ikke noget der bare fjernt mindede om din ansøgning. Jeg beskrev hvordan forskellige udfordringer og arbejde havde givet mig nogle egenskaber som jeg syntes var vigtige læge-egenskaber. En af mine venner startede sing ansøgning med at hun engang havde sprunget i faldskærm og derfor ikke var bange for at overskride grænser og kunne tåle et højt adrenalin niveau hvilket for hende var vigtigt i forhold til det at være læge.

Jeg ved at medicinstudiet er et yderst krævende studie, men samtidig ved jeg at jeg er 110%
(hader persnligt det her udtryk - alt over 100% giver ikke rigtig mening - jeg ville formulere det på en anden måde, men det er smag og behag)
parat til at yde min bedste både hvad angår studieaktivitet, samarbejde og ikke mindst det selvstændige stykke arbejde som kommer til at fylde en stor del af studietiden.

Jeg ved at medicinstudiet er et studie som ikke blot slutter efter 12 endte semestre, men er et studie som kræver fornyelse og lyst til at udvide sine horisonter resten af livet, og det er jeg indstillet på at gøre.
Medicinstudiet som sådan er jo slut efter 12 semestre? Det er til gengæld en livslang udfordring at være læge! Jeg ved godt hvad du mener, men du bør omformulere

Jeg har valgt at anføre Københavns Universitet som første prioritet, fordi jeg finder studieordningen meget tiltalende.
Betyder det at du finder SDUs /AAUs /AUs studieordning utiltalende?

Især det første år med opdeling i basale medicinske fag med tidlig patientkontakt, samt den efterfølgende grundigere teoretiske indføring i organkurser og kirurgi, er efter min mening, en meget lærerig studieform som vil passe perfekt til mig.
Som andre tidligere har skrevet, pas på med begrundelserne for prioritet nummer 1 - prioritere det hele og understreg i stedet at du vil være glad for at få muligheden for at læse til læge hvor som helst.

Som det fornemmes fra denne ansøgning så er jeg en hårdtarbejdende og motiveret person som ved at tingene ikke kommer let, men at det kræver hårdt arbejde at realisere sine drømme.
Min drøm er at blive læge og jeg håber inderligt at min ansøgning har vakt interesse hos jer, men vigtigst at den har bekræftet at i her sidder med en kandidat som er motiveret, målbevidst og villig til at yde sit ypperste ikke blot under sin studietid men gennem hele sin fremtidige karriere som læge
Omformuler fx til et eller andet i retning af … Ved at give mig muligheden for at studere lægevidenskab får I en motiveret og målbevidst studerende der vil yde sit bedste gennem studiet for en gang at kunne slippe den læge jeg ved der er inden i mig ud …
Jeg tror ikke du skal bruge ordet drøm - drømme er uvirkelige og for mig signalerer det ordvalg at du måske ikke har et realistisk forhold til studiet.