Hjælp til Motiveret vejledning :)

Hej Allesammen.

Jeg er ved at hjælpe en god ven med en motiverende ansøgning, og vil gerne høre om der er nogen flere der kan komme med lidt konstruktiv kritik… Alle kommentarer vil blive taget til efterretning, især hvis de er kloge. :slight_smile:

Anyways, here goes:


Undertegnede søger om optagelse på lægevidenskab ved Københavns Universitet.

Jeg er en 27 årig Bachelor i Idræt og Sundhed, og har igennem længere tid har været sikker på at uddannelsen som læge er det rigtige for mig.

Jeg søgte første gang ind på medicinstudiet sommeren '06, men kom i stedet ind på min 2. prioritet nemlig Idræt og Sundhed. Jeg er gennem min uddannelse blevet fascineret af, hvad den menneskelige organisme kan, hvordan den fungerer og hvad der kan forhindre den i at gøre sit arbejde. Jeg har især været meget interesseret i anatomi og fysiologi og har haft mulighed for at fokusere hen imod min interesse i fysiologi og patofysiologi, ved at læse tilvalgsfaget Humanbiologi og Sygdomslære ved Folkesundhedsvidenskab i København.

Jeg færdiggjorde min Bachelor-opgave sidste semester, med et naturvidenskabeligt eksperimentelt bachelorprojekt, omhandlende osteoarthroseudvikling hos en risikogruppe (meniskopererede individer, grundet en degenerativ meniskskade) med fokus på et ændret bevægemønster i hverdagsaktiviteter. Derudover har jeg i faget Kropslig Læring foretaget et eksperimentelt projekt omhandlende ACL-skadesudvikling hos håndboldspillere, med fokus på forebyggelse.
Disse projekter, sammen med resten af mit studie, har givet en stor motivation til at arbejde med skadesmekanismer i den menneskelige organisme og inspireret mig til at specialisere mig indenfor skader og sygdomme, samt behandlingen af disse.
Jeg har en reserveofficersuddannelse bag mig og har gennem mit virke som premierløjtnant været direkte ansvarlig for op til 30 fastansatte soldater, herunder også materiel, våben og køretøjer. Arbejdet har vænnet mig til at arbejde i et højt tempo og under stress, ligesom jeg er blevet vænnet til at arbejde selvstændigt og fremstå selvsikkert overfor andre mennesker. Jeg føler dette har givet mig den nødvendige personlige robusthed for at klare et langt studie, med alt hvad det indebærer af store lektie/studiebyrder og vedholdenhed, ligesom jeg har sparet penge op gennem de seneste år, for at kunne kompensere for den begrænsede mængde SU-klip jeg har tilbage til rådighed.

Som uddannet læge, forestiller jeg mig at mit virke kunne gå i retning af at arbejde inden for forskning, med vidensudveksling og formidling af sundhedsvidenskabeligt materiale, kirurgi, eller inden for forsvaret.

Om mig selv kan jeg bl.a. fortælle at jeg er ugift og er ansat som idrætslærer ved Næstved Gymnasium. Derudover arbejder jeg frivilligt på en lektiecafé for socialt belastede unge på Nørrebro. I min fritid dyrker jeg derudover en del idræt såsom løb, squash og styrketræning. Alt i alt føler jeg, at jeg har modenhed, motivation og kvalifikationer til at komme ind på studiet i år og er spændt på at modtage jeres bedømmelse.


På forhånd tak

Jesper

Kære Jesper
Jeg synes at det er en rigtig god ansøgning, hvor I får flettet alle de gode informationer godt ind! Den virker gennemtænkt og -arbejdet. Der skulle måske være mere fokus på at din ven gerne vil læse medicin og ikke så meget at han vil være læge. Det er det eneste jeg kan pege på umiddelbart. Er ikke selv medicinstuderende, men mon ikke de har noget konstruktiv kritik på ansøgningen :slight_smile:

Held og lykke med det

Beri