Hjälp

Er der nogen der fortälle mig hvad en ny uddanne orthopäd läge han forvente i lön i sverige?? Har ledete efter det på nettet men kan ikke finde noget svar… Håber i kan hjälpe…

Lönenivåer för vissa yrken 2003
Den genomsnittliga månadslönen inkl OB, jour och beredskap (exklusive helt tjänstlediga) för vissa yrken/yrkesgrupper.

Yrke/yrkesgrupp Genomsnittlig
lön inkl tillägg
i gruppen %
Cheföverläkare 66 700
Överläkare 55 300
Distriktsläkare 53 400
Specialistläkare 47 400
ST-läkare (under specialistutbildning) 35 400
AT-läkare (ej legitimerad läkare) 26 400

En nyuddanned ortopædkirurg er altså en Specialistläkare. Notér at disse løner er fra 2003.

hvor er i hjälpsom her ind