Hudsykdommer - Ole Fyrand

Ole Fyrand

Hudsykdommer
Diagnose, pleie og behandling

Norsk, bokmål
Utgitt 2007
ISBN: 9788205375000

til forlag:
http://www.gyldendal.no/new/default.asp … 8205375000

Forlaget skriver:

[quote]I tillegg til å ha rent biologiske funksjoner, fungerer huden som et kommunikasjonssystem. Huden er viktig for vår identitet - biologisk og sosialt, som kjønn og som bekreftelse av vår rolle i det sosiale samspillet.
Forfatteren gir en systematisk fremstilling av dermatologien, med hovedvekt på de vanligste hudsykdommene. Han gir også en oversikt over de mange praktisk detaljer som ofte er viktige for en velllykket behandling. Boka er forsynt med en del sentrale pasienteksempler som gjør den godt tilpasset den nye undervisningsformen med problembasert læring (PBL).

Boka er i første rekke beregnet for medisinstudenter og allmennpraktiserende leger, men vil være til nytte for alle som ønsker en oversiktlig innføring i faget. [/quote]

Boken er inndelt i “den friske huden”, “den syke huden”, “terapi”, “vanlige hudsykdommer” og “sjeldne hudsykdommer”. Boken går systematisk igjennom de ulike sykdommene, med deres definisjon, subtyper, klinikk, prognose, behandling (veldig håndfaste tips, noe jeg følte manglet litt i “Klinisk dermatologi og venerologi”, som jeg også har lest). I tillegg har de vanligste sykdommene små bokser med stikkord.

Etter å ha lest boken føler jeg meg trygg på hvordan jeg skal møte hudpasienter i almennpraksis, og jeg forestiller meg det vil være en god bok å ha i hyllen på alm.praktikerkontoret. Den er behagelig å lese, er ikke overdådig detaljert - også passer den i frakkelommen! =)

Dens store minus er layouten (det er 6 bilder i boka totalt, så man er nødt til å supplere med et atlas, i tillegg mangler den noen marg til tilleggsnotater), og dens høye alder (skrevet i 1999). Jeg vil likevel anbefale den på det sterkeste!

Bare å spørre om du lurer på noe!

Opdateret til 2007 udgaven