Hvad er embedseksamen på KU?

Jeg har forgæves forsøgt at finde information om den afsluttende embedseksamen på Københavns Universitet, men jeg kan ikke finde noget i hverken studieordninger eller på hjemmesider.

Skal jeg forstå det sådan, at på medicin på KU, er der ikke nogen afsluttende eksamen? Man består sin sidste 4-ugers blok, og vupti, så er man læge?

Embedseksamen eksisterer ikke længere, som den gjorde i gamle dage, hvor det var den eksamen, der gav adgang til lægeembedet.

På 12. semester på KU er der 4 eksaminer (+ evt. kandidatopgave) der skal bestås, før man bliver færdig: gynækologi/obstetrik, pædiatri, almen medicin, og akut patient. Akut patient ligger som regel som den sidste eksamen.
Så nej, ikke noget “vupti, så er man læge” :wink:

1 Synes om

Hvis det bare handler om at bestå de almindelige små eksamener, så er det da vældig vupti-agtigt i mine øjne. Men det var godt at få bekræftet at der ikke kræves nogen afsluttende eksamination af læger fra København :mrgreen:

Jeg tror der er en debat-artikel på vej om emnet i Sund & Hed: “Ingen afgangseksamen for læger i København”. Spørger man medicinere på SDU er det ikke mange der tror på, at KU ikke har nogen embedseksamen, så det skal nok sætte gang i noget debat :slight_smile: For os på SDU er embedseksamen jo det absolut største og sværeste i hele studiet - uden den ville det næsten være for nemt. Men det kan være at KU’s “Akutte Patient”-eksamen er at sammenligne med SDU’s “Alting i har lært overhovedet”-eksamen?

Det er jo lidt svært at sammenligne, når der er to forskellige studieordninger.
Så kan man måske kalde 9. semesters eksamen i medicin og kirurgi for opsummerende i de fag.

Men vil man absolut have den ske i munden kan man også sige at blokstrukturen på SDU er “vupti”…??

Der har vist tidligere kørt nogle debatter på studmed.dk om forskelle og ligheder mellem de forskellige studiesteder (samt sværhedsgraden af disse), men det bliver hurtigt en børnehavediskussion a la “vi har det hårdere end jer”…

1 Synes om

[quote=“Skovsen”:1ena4h1w]Det er jo lidt svært at sammenligne, når der er to forskellige studieordninger.
Så kan man måske kalde 9. semesters eksamen i medicin og kirurgi for opsummerende i de fag.

Men vil man absolut have den ske i munden kan man også sige at blokstrukturen på SDU er “vupti”…??

Der har vist tidligere kørt nogle debatter på studmed.dk om forskelle og ligheder mellem de forskellige studiesteder (samt sværhedsgraden af disse), men det bliver hurtigt en børnehavediskussion a la “vi har det hårdere end jer”…[/quote]

Hvis sværheden af de enkelte eksamener er højere på KU end på SDU, og hvis der generelt er færre men større eksamener som af og til fungerer som opsamling, så kan jeg såmend sagtens se fornuften i KU’s studieordning. Du har ret i at man ikke sådan lige kan sammenligne ét punkt på to så forskellige studieordninger, men derfor virker det alligevel helt surrealistisk for en SDU’er, ikke at skulle til en embedseksamen. Det kunne også være interessant at høre hvad studielederne og dekanerne bruger som argumentation for og imod en embedseksamen.

Jeg har personligt glemt alt om fx. nyreinsufficiens, men er godt inde i neurologi for tiden - og jeg er glad for at jeg til embedseksamen kommer det hele igennem igen, før jeg skal ud i den rigtige verden (eller dét af den rigtige verden man, med den nye turnus, kommer til at suse forbi…). Men måske er det ikke noget problem i praksis?

En mulig forklaring på forskellen mellem SDU og KU
Da de fleste prøver ved SDU (på kandidatdelen) - formentlig - er de såkaldte blok-tentamener er det vel ganske oplagt, at der afsluttes med en større eksamen (da en tentamen er en art forprøve, som fører til en afsluttende prøve, nemlig en eksamen). Ved KU er der, som tidligere nævnt, flere eksaminer end tentamener, hvorfor der eksempelvis efter bestået eksamen på 9. semester faktisk erhverves lægevidenskabelig kandidateksamen i intern medicin og kirurgi mv.

Ad begrebet embedseksamen :shock:
Er rent faktisk afskaffet for adskillige år siden, og det er ikke længere tilladt at operere med termen lægevidenskabelig embedseksamen (eller for den sags skyld juridisk- eller skoleembedseksamen) i en officiel sammenhæng; der skal i stedet benyttes titlen lægevidenskabelig kandidateksamen. Jeg er selvsagt klar over, at det er indholdet af begrebet og ikke den formelle betydning, som er genstand for denne tråd!