Hvad gjorde I for at blive sommerstartere?

Hej alle,

Jeg har tidligere læst herinde, at nogle af jer søgte en dispensation (pga. aldersfordelingen) til at blive sommerstartere på KU, i stedet for vinterstarter. Hvilke grunde brugte I til det, altså i jeres dispensationsansøgning?

Jeg har selv tænkt på at søge dispensation til at blive sommerstarer med henvisning til at boligselskabet kræver at man er studieaktiv, hvilket man jo ikke ville være i perioden indtil februar 2008, hvis man blev optaget som vinterstarter. Tror I de “æder” den? :smiley:

Desuden til jer som fik lov til at blive sommerstartere:

Fik I besked den 28. juli om I fik lov til at blive sommerstartere?

Startede I til almindelig semesterstart? Altså ikke 2-3 uger senere… :roll:

Sendte I dispensationsbrevet sammen med jeres KOT-ansøgning?

Jeg spurgte studvejl. på KU, og de sagde at man skulle sende brevet til en person i optagelsen ved navn Rasmus Andersen, gjorde I også det?

Mht. det hold I kom på som sommerstartere…var gennemsnitsalderen meget højere end 20 år (som en typisk vinterstarter er)? Eller bad I om at komme på et “yngre hold”? Så vidt jeg ved sker selve holdindelingen på 1. semester efter de optagnes alder…

På forhånd tak :slight_smile:

Sig at du er psykisk ustabil ved længerevarende pauser og derfor vil påbegynde studium straks.
Den virker - altid.

Jeg har haft snakket med Gitte Birkbøll der står for fordelingen på holdene.
Hun fortæller, at det kun er nødvendigt med en dispensationsansøgning når semestret er startet (og da er det alligevel ikke altid nødvendigt. Alfa & omega er at der er plads på holdet). Indtil da kan hun fordele på holdene efter ønske, såfremt der er plads. Så klø på og kontakt Gitte.
Hendes oplysninger er som følger;

Gitte Birkbøll
Studieadministrationen for medicin
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3
2200 København N
Telf. 35 32 70 92 - Fax 35 32 70 70
email: [email protected]

Held og lykke med det.