Hvad stiger først - CRP eller leukocytter v. infek

Hvilken parameter stiger først ved infektion?

Er det CRP der er hurtigst ude af startblokken eller er det Leukocytterne?

Hvor meget delay er der mellem de 2 parametre? Taler vi timer, halve dage eller?

Hvilken infektion tænker du på, bakteriel eller viral, eller paracit?

Hvad med thrombocytter, eller SR?

Leuk stiger hurtigt v. bakteriel, CRP har lidt “lag”…

Husk leuk kan også falde ved infektion, hvilket kan “øge forvirringen lidt”.

Tænkte nu bare en bakteriel infektion…

Leukocytter stiger hurtigere end CRP ved bakteriel infektion. Baggrunden derfor er den hurtige rekrutteringshastighed af leukocytter fra blodbanen, ift. C-reaktivt protein, som skal syntetiseres i leveren. Deraf “lagget”.

Billedet er nok en smule mudret ved infektion hos en pt., hvor der i forvejen gives systemisk predisolonbehandling. Her stiger (så vidt jeg husker) leukocytter, men øvrige akutfase-reaktanter som CRP stiger ikke tilsvarende, pga. prednisolons immunmodulerende effekt. (ret mig, hvis jeg tager fejl!)

Delayet… det ved jeg godt nok ikke præcist. Men jeg kunne forestille mig, der vil gå indtil flere timer (måske en halv dag), fra leukocytter stiger, til CRP begynder at stige…

Når folk er i steoid beh. har de let leukocytose vanligt…

Én af vor professorer sagde engang at CRP er forskudt med 2-3 dage og har også denne ‘delay’ ved overstået infektionsbeh.
For at tjekke overstået infektion skal man derfor sammenholde leuko+vitalværdier ( temp, puls, RF) samt trombocytal.

I min erfaring er det leukocytter som stiger først, men det er ikke altid til at stole på. Jeg er for tiden i almen praksis og bruger diff tælling og crp side om side. :stuck_out_tongue:

CRP har en delay på 24 timer - meget meget cirka, for 6 timers symptomdebut er ikke nok, men 24 timer er ihvertfald nok, afhængig også af sværhedsgraden af infektionen (den er dog ofte ikke helt oppe på sit endelige niveau). Leversvikt kan reducere på målingen, det må man tage højde for.

Leukocytter stiger dog ofte bare i forhold til udgangspunktet, og som sagt før kan målingen faktisk falde. Jeg ville kun stole på leukocytterne hvis jeg kendte udgangspunktet for patienten - og hvor ofte gør man lige det? :unsure:

Det ville være godt at vide mere om tidsperspektivet af sænkningen, og effekten af immunosuppressiva på de forskellige måliner! :slight_smile:

Jeg vil også sige at leukocytter stiger først, derefter CRP. Men som en lille krølle på halen, så synes jeg ikke det er sjældent man ser folk komme ind i bragende urosepsis (Eller for den sags skyld anden infektion), som har normale leukocytter/CRP ved indlæggelsen. Dagen efter har de så CRP på 300 og leukocytter på 20-30 stykker. Altså der er lidt forsinkelse.

Idet bakterier detekteres af toll like receptors (primært 2 og 4) på monocytter/makrofager frigives cytokiner; dette sker inden for den første time. Cytokinerne rekrutterer leukocytter til blodbanen og infektionsfokus; karakteristisk ses neutrocytose og lymfocytopeni (lymfocytter bevæger sig derimod ud i lymfekuder, hvor de undergår apoptose - dette er lidt af et immunologisk mysterium, men har sandsynligvis noget med det særlige cytokinspejl der ses ved bakteriel infektion at gøre).

Leukocytterne stiger allerede efter 2-3 timer. CRP begynder dog først at stige efter ca. otte timer, fordi det først skal syntetiseres og frigives fra leveren som anført ovenfor - og der kan gå endnu længere før CRP stiger til over normalområdet.

Undertiden ses rigtignok øget CRP uden leukocytose. Der kan være to årsager; hos nogle individer udløses leukocytopeni og ikke leukocytose når immunsystemets pathways aktiveres via toll like receptors. CRP stiger dog helt uanfægtet på samme måde som ellers.

Endvidere er der visse infektioner, som fx tyfus eller paratyfus, hvor CRP er tårnhøj, men leukocytterne er upåvirkede. Faktisk ved jeg, at nogle børnelæger har som tommelfingerregel, at den sandsynlige diagnose er tyfus når et barn udviser dette billede og samtidig har været i Mellemøsten eller Asien (særligt Pakistan).

Præcist som Conan beskriver. Leuco først og så CRP ca. 8 timer efter. Derfor er det jo netop “den lægelige vurdering” der bestemmer om en AB behandling virker :slight_smile:

@Conan tak for denne fine beskrivelse. Du har evner inden for formidlning :slight_smile: