Hvilken førsteprioritet?

Hej alle medicinstuderende! ¨

Jeg skal søge ind på lægevidenskab til næste sommer, og begynder derfor nu at overveje hvilket universitet jeg skal vælge…
Jeg vil derfor meget gerne høre om der er nogle af jer der ved hvilket universitet der har den “bedste uddannelse”. Jeg ved godt at det jo lidt er det samme man lærer, men jeg har alligevel hørt at uddannelserne er ret forskelligt opbygget fra universitet til universitet og det ville derfor være lækkert hvis nogle af jer kan skrive lidt om foreskellene.
Jeg der derudover også hørt at det er en god idé at vælge universitet efter hvilke specialer der er store på de tilhørende hospitaler, så man kan læse der hvor ens ønskespeciale er stort. Så hvilke hospitaler er kendte for hvilke specialer?

København er bedst. Alle de andre universiteter bruger deres penge på at uddanne tweed-bærende hipsters i historie og ægyptologi.

Hej LineH

Det er svært at sige hvilket uni er bedst, da mange nok vil foretrække at fremhæve alle de fortræffeligheder netop deres uddannelsessted har. Jeg er efterhånden vant til at man i Danmark, uden bedre vidende, kommer nemt ved at nedgøre andre samtidigt.

For at være lidt konstruktiv vil jeg sige at jeg netop nu studerer på AU 2. semester. Vi er begyndt efter en hel splinterny studieordning, som først og fremmest udmærker sig ved at tilbyde 3 ugers klinik hver semester (bortset fra 1. semester). Det er noget jeg glæder mig meget til, og synes at det kan være en god trækplaster at man kommer i klinik så tidligt i forløbet. Vores dekan har udtalt, at med dette tiltag skal vi så tidligt som muligt agere mini-læger. Det giver både perspektiv på alle de mange informationer der skal memoreres og bruges lige om lidt for alvor.
Der er et meget aktiv studieliv i Aarhus, både fagligt og socialt. Du kan få lov at prøve en del, hvis du selv er aktiv og opsøgende.
Det ville være useriøst at give en faglig bedømmelse, men her i Aarhus starter man hårdt på anatomidelen. Allerede på 1. semester har man været igennem Bævegelsesapparatet (til sammenligning - mig bekendt er det først pensum på 3. semester på KU) og halvdelen af Genesers: Histologi; på 2. semester står der Indre organer, Neuroanatomi, Embryologi på programmet i Makroanatomi, 2. halvdel af Geneser i Mikroanatomi og så Medicinsk genetik.
Det er krævende og et massivt pensum at indlære, men det kan lade sig gøre og det er fedt!

Og ikke at glemme: vi har nogle knalddygtige og engagerede undervisere!

Måske kan andre bidrage med lidt input fra deres studiesteder, så du får nogle førstehånds input.

Held og lykke med optagelsen og studiet
Mignon

Spørgsmål om det bedste universitet og snak om ønskespeciale hos folk der ikke endnu er optaget på uddannelsen gør mig træt i kroppen.

Jeg skal - ligesom dig - søge ind på medicinstudiet næste år (2013). Jeg vil søge ind på alle de universiteter i DK hvor man kan læse medicin. Min 1. prioritet er København.

Hej LineH

Her lidt information til at hjælpe dig med at træffe en beslutning. Først og fremmest så vil jeg mene ligesom før nævnt at man ikke kan sige at noget sted giver en beder uddannelse end andre da det jo er det præcis samme mål som folk går efter. Med det sagt så er det rigtigt at der er forskellige måder at nå målet på, men på den anden side så er danmark sådan et lille land at universiteterne låner så meget af hinanden at grænserne til tider bliver udvaskede.

Men til noget mere konkret jeg læser selv på SDU og kan som Mignon kun anbefale mit eget valg. Vores uddannelse er delt op i en 3 årig bachelor og en 3 årig kandidat. Det der gør vores studieorden speciel er at vi køre efter en modul ordning på bachelor delen hvor vi har 4 moduler på et år, hver af 8 uger, vi går altså også til eksamen 4 gange om året i stedet for 2. Modulerne er ordnet sådan at man anskuer kroppen i segmenter, det vil sige at hvis du for eksempel har et modul om hjertet og lungerne, så har du al den, anatomi, fysiologi, embryologi, og farmako som omhandler dette emne så du kan se det som en helhed. Det er nogle høj intensive 8 uger når man er igang men til gængæld kommer man ud med en rigtig god forståelse af emnet og slipper for at skulle til en eksamen i hele kroppens anatomi hvor dele af det var noget som du havde for et halvt år siden. Det er en anden måde at gøre tingene på som i mine øjne virker rigtig godt men som altid et det jo smag og behag. Kandidaten er bygget op meget ligesom bacheloren men den store forskel her er at du udelukkende har sygdomslære på kandidaten mens bacheloren mere handler om at lære kroppen at kende sådan som den normalt fungere. SDU har også en super aktiv forsknings gruppe hvor der er rig mulighed for at lave prægraduat forskning hvis det skulle interessere samt et rigt studiemiljø hvor der altid sker noget.

En ting som jeg så kan male i jorden for dig er tanken om at et universitet er beder end et andet når det kommer til beliggenhed i ønske specialer, det er der ikke noget der hedder. Et af de nok mest selekterende specialer i danmark er nok thoraxkirurgi og det findes 4 steder i danmark, nemlig københavn, odense, aarhus og aalborg hvilket sjovt nok også er de steder hvor uddannelsen tilbydes og du kan tage mit ord for at det alle disse steder er super dygtige mennesker der arbejder. Alle de hovedhospitaler der ligger ved universiteterne kan tilbyde det samme og skulle der endelig være en bestemt specialist som man er fan af på et andet hospital så er det jo bare at skrive til dem og få arrangeret noget sommer klinik.

Anyways håber det kan bruges og held og lykke med det

Hilsen

Shodow

Shodow: Det kunne hjælpe med et afsnit eller to, ellers er dit indlæg næsten ulæseligt.

Har lige ændret lidt i det, kan godt se jeg havde fået lavet en lidt massiv blok der

Ligesom shodow går jeg også på SDU, og jeg må indrømme at jeg er blevet stor fan af modulopbygningen. Jeg har faktisk svært ved at finde ulemper?

Af fordele nævnte shodow det med at man får en god sammenhæng inden for hver modul. En anden fordel er at pensum til hver eksamen jo nødvendigvis må være halvt så stort som på de andre universiteter. For mig gør det det i hvert fald mere overskueligt, og sker det man dumper, er det altså kun 8 ugers pensum der skal læses op, og ikke et helt semester.

Jeg har også indtryk af at SDU er mere blandet mht. forskellige personer/individer, grundet deres kvote 2 system. Der er folk med vidt forskellige baggrunde, og som ikke nødvendigvis har været de bedste / mest aktive i gymnasiet. Jeg synes i hvert fald min årgang virker som en rigtig god blanding af alle typer. Hvad jeg har hørt fra studerende fra Århus og KU er det ikke nødvendigvis sådan der.

Kvote 2 systemet er for mit vedkommende grunden til at SDU er mit sidste valg. Ikke fordi jeg har et problem med systemet (det er en genial måde at få de bedste ansøgere, som ikke lige havde det perfekte snit fra gymnasiet) men fordi at jeg ikke er sikret sommerstart på grund af den store aldersspredning.

Men mit råd er nogenlunde det samme, som andre i tråden har skrevet:
Vælg prioritet efter hvor du gerne vil LEVE. Studiet varer 6 år og vil derfor optage en stor del af dit liv - men det betyder ikke at du ånder, spiser og lever medicin hver eneste minut af hver eneste dag (altså, måske med undtagelse af eksamensperioder).

Jeg tror alle universiteter (hvis vi ikke lige tæller Aalborg med endnu) er stort set lige gode fagligt. Der er prioriteringsforskelle fra sted til sted, men jeg har ikke indtrykket af, at fx en bachelor fra Odense er bedre rustet end de fra KBH eller Aarhus. Langt henad vejen er det et spørgsmål om tilvænning. Man vil høre os fra Odense tale godt om “modul-ordningen”, men det kan omvendt være svært for en studerende fra Aarhus eller KBH, at se fordelene i at gå til eksamen så tit, fordi de ikke er vant til det.

Mht. valg af studiested. Det kan altså godt lade sig gøre at pendle fra Aarhus eller KBH til Odense. Det har jeg gjort i 3 år - uden at sætte indlæringen på spil. Det har så haft andre konsekvenser af privat og økonomisk karakter, men for de fleste af os der læser medicin, er villigheden til at ofre mangt og meget betragtelig. Hvis man har mod på og mulighed for for at flytte til sin studieby, så vil jeg råde folk til at gøre det. Sådan som det er nu, så er der praktisk taget frit optag på kandidaten på alle universiteter. Så du er maksimalt tvunget til at bo i Odense i 3 år, hvis du helst vil læse i Aarhus eller KBH, men kun kan komme ind i Odense.

Reelt kan man kun besvare dit spørgsmål hvis man har gået på mere end et UNI og dermed har grundlag for at sammenligne.

Men det lyder for mig som om de andre UNI’er udbyder en lettere og mindre varieret medicineruddannelse. I hvert fald hvad bacheloren angår.
Vil klart anbefale alle KU.

[quote=“Aganini” post=81730]Reelt kan man kun besvare dit spørgsmål hvis man har gået på mere end et UNI og dermed har grundlag for at sammenligne.

Men det lyder for mig som om de andre UNI’er udbyder en lettere og mindre varieret medicineruddannelse. I hvert fald hvad bacheloren angår.
Vil klart anbefale alle KU.[/quote]

Hold da fast - den må du lige uddybe unge dame.

Jeg er jo ikke nået så langt, men jeg sammenlignede 3-4. modul Odense med 3. sem på KU, og min veninde referede at deres dissektionskursus var direkte mangelfuldt i sammenligning ved vores, og at embryologien var meget mindre omfattende.

Nu er jeg ikke selv begyndt på studiet endnu, men hvad jeg kan læse ud fra studieordningerne er det også vidt forskellige måder de er bygget op på. Når du sammenligner 3-4. modul på SDU med 3. sem på KU sammenligner du i princippet 2 forskellige semestre, med forskellige emne områder?

Jeg synes ikke man kan sige det ene sted er bedre end det andet. Nogle vil mene det, men det vil i mange tilfælde være en subjektiv holdning. Folk har forskellige læringsstile, og nogle måder passer andre bedre end den anden. I sidste ende skal vi kunne det samme og så længe man slutter studiet sådan, er det ene sted vel ikke bedre end det andet. Kravene bliver opfyldt.

Med hensyn til SDU og modulopbygningen, så er det i mine øjne en ret stærk model. Jeg læser selv i Ooense, men kender studerende i både Kbh og Århus, uden dog at vide særligt meget om den nye ordning i Århus.

Det er rigtigt at embryologien er reduceret til almen embryologi på modul 2, og som sådan ikke fylder så meget, men resten af embyologien kommer med organsystemerne hen af vejen. Det er de integrede blokke - “organkurser” - der er det allestærkeste ved studieordningen, fordi form og funktion præsenteres i deres sammenhæng.

Hvem ville ikke gerne have mere dissektion? Det er måske lidt presset og man skal selv være forberedt når toget kører, fordi det hele er komprimeret i én uge, men mangelfuldt kan jeg ikke lige nikke genkendende til.

Det giver rigtigt god menning at have både mikro- og makroskopisk anatomi sammen med fysiologi og relevant biokemi, uden at det på nogen måde bliver sådan noget case-rod, hvor det kan være svært at få overblik, at nå alt etc. Det kunne jeg heller ikke tænke mig…

Der er selvfølgelig små emner (som diætetik etc.) der skal stoppes ind rundt omkring og eksamensfrekvensen bliver måske også lidt højere, men det virker alt i alt som et godt trade-off i forhold til den traditionelle løsning - at lære delene hver for sig uden mulighed for at koble stoffet selv imens man lærer det.

Uddannelsen er sekventeret sådan her: (titlerne er ændret til at illustrere indholdet):

 1. cellefysiologi + førstehjælp
 2. molekylærbiologi
 3. genetik og statistik
 4. bevægeapparatsanatomi + arbejdsfysiologi + arbejdsmedicin + palpation
 5. kredsløb
 6. fordøjelseskanal + videnskabsteori og etik
 7. endokrinologi + reproduktion + farmakologi + færdighedstræning
 8. nyrefysiologi + farmakologi + toksikologi + færdighedstræning
 9. centralnervesystem
 10. immunforsvar + statistik
 11. bachelorprojekt + klinisk biokemi
 12. patologi + cases + epidemiologi + sundhedsøkonomi

…så de tre år byder mere eller mindre på det samme indhold. Inddelingen er måske lidt smartere og mere hensynsfuld for de studerende?

[quote=“MikkelH” post=81737]

Uddannelsen er sekventeret sådan her: (titlerne er ændret til at illustrere indholdet):

 1. cellefysiologi + førstehjælp
 2. molekylærbiologi
 3. genetik og statistik
 4. bevægeapparatsanatomi + arbejdsfysiologi + palpation
 5. kredsløb
 6. fordøjelseskanal + videnskabsteori og etik
 7. endokrinologi + reproduktion + færdighedstræning
 8. nyrefysiologi + færdighedstræning
 9. centralnervesystem
 10. immunforsvar + statistik
 11. bachelorprojekt + klinisk biokemi
 12. almen patologi

…så de tre år byder mere eller mindre på det samme indhold. Inddelingen er måske lidt smartere og mere hensynsfuld for de studerende?[/quote]

Et par tilføjelser…

Modul 4 : Arbejdsfysiologi?.. Da jeg havde det, var det nærmere reel arbejdsmedicin (bevægeapparatsproblematikker), selvom det var en dråbe i havet ift. resten af pensum. Modul 4 indeholder desuden en blok af biokemi (energiomsætning).

Modul 7 indeholder tilmed basal farmakologi (1. del)

Modul 8 indeholder tilmed basal farmakologi (2. del, den svære del) samt toksikologi (hardcore miljømedicin)

Modul 12 er et samsurium af patologi (primært onkologi og molekylærpatologi), diagnostisk tankegang (cases), epidemiologi og sundhedsøkonomi (jeg kaster op! …hvor var det ligegyldigt)

Arbejdsmedicin…det havde jeg lige, lykkeligt, glemt!

Arbejdsfysiologi = Muskelfysiologi + relevant biokemi. Jeg har lige tilføjet dine rettelser til indlægget - det kunne jo være der var flere nysgerrige derude.