Hvor bør jeg søge

Hej
Jeg vil gerne søge ind på medicin med sommerstart i år. Jeg har arbejdet to år i beredskabet siden min studentereksamen og vil gerne på sigt ind som akutlæge. Mit snit ligger så det ikke er et problem at komme ind på kvote 1 nogen af stederne men jeg er meget i tvivl om jeg skal vælge Ålborg eller København. Jeg har base og netværk i København der selvfølgelig trækker men jeg har hørt fra flere at uddannelsen i Ålborg er bygget langt mere praksisnært op. Er der nogen der kan bekræfte dette og evt. fortælle lidt om forskellene mellem de to universiteter

Dbh
Hvid

Jeg går på bacheloren i Aalborg, og kan derfor fortælle lidt om det.

På studiet har man det der hedder case, hvor vi mødes i en gruppe på cirka 12-14 personer og en casevejleder, og gennemgår nogle fiktive cases. Emnerne i case lægger sig op af den undervisning, der bliver gennemgået i ugen. Man læser om, hvad patienten har af symptomer osv., og så står der også svar på evt. undersøgelser, man som ‘lægen’ har lavet eller overvejelser man har gjort sig. Til case snakker man så sammen med de andre og vejlederen, og får dannet sig et overblik over casen, og den viden man skal tilegne sig for at forstå det emne, som den handler om. Inden det plejer man også lige at samle op fra de ting man har lært siden sidste uges case (mest snakke ud fra nogle læringsmål).

Ellers laver man også nogle opgaver sammen med studiegruppen, og så er der forelæsning og selvstudie. Man kommer også til kliniske ophold 2-3 gange per semester, hvor man optager journal og laver nogle undersøgelser på en patient på sygehuset. Forud for kliniske ophold har man kliniske øvelser, hvor man øver det, man skal gøre på det kliniske ophold.

Dette er mine oplevelser af bacheloren indtil videre. Som jeg har forstået det, adskiller Aalborg sig fra de andre studier ved at have case og kliniske ophold hvert semester (og også en anden opbygning af moduler). Min oplevelse har været, at det er fedt med case, så det bliver lidt mere virkelighedsnært. Synes også kliniske ophold har været gode til at få stiftet lidt kendskab med, hvordan det er på hospitalet. Håber svaret kunne kaste lidt lys over, hvad man laver i Aalborg.

1 Synes om

Nu er jeg ikke optaget på medicin i Aalborg endnu (men, har søgt ind her til sommer!), men her har man et klinisk ophold hvert semester på bacheloren, og jeg skulle meeeeene at kandidatten foregår næsten 50/50 på hospital og på uni. Jeg er ikke 100% på dette, dog.

Heroppe arbejder man generelt meget med PBL, problem baseret læring, som går ud på at man… Ja, lærer ved at løse problemer. Jeg er pt på biotek, og her bruger vi det til vores projekter.

Lige nu er vores overordende problem “Hvad får -man- ud af genotyping?”, hvor vi så har fokuseret på SCA (sickle cell anemia). Men PBL er en klar ting at have i mente, da det lidt er det Aalborg fokuserer på.

Og gruppearbejde. VI elsker gruppearbejde på AAU, helt generelt :joy: . Men igen, jeg er ikke startet på medicin endnu, så jeg tror Rosa2’s indlæg kaster bedre lys end mit!

1 Synes om