Hvor skal man bo?

Käre studmed
Jeg skal läse på medicinstudiet på KU i september 2009. Jeg er derfor begyndt at kigge lidt efter bosted i kbh. Kollegiernes Kontor (http://www.kollegierneskontor.dk/kkik.htm) er en rigtig god hjemmeside at kigge efter ungdomsboliger og kollegievärelser. Jeg kiggede lidt på krak og så at Rigshospitalets Kollegie ligger ganske när Panuminstituttet, så det ville jo nok väre et kollegie at foreträkke.
Jeg skulle foreträkke at bo ganske när Panum. Inden for cykelräkkevidde. Så jeg spörger derfor jer, alle kommende studmeds og igangvärende studmeds, om i kender nogen gode og närliggende kollegier og ungdomsboliger? Har i anbefalinger? :slight_smile:
Vh Mathias