Hvordan kan RAS-system øge distal salt-reabsorption?

Er der en, der kan forklare, hvordan RAS-system kan øge den distale salt-reabsorption?

jeg sidder med en opgave hvor der står:

Beskriv årsager til diuretikaresistens ved furosemid.

I facit står der:

Øget RAS aktivitet øger den distale (hormonsensitive) reabsorption af salt.

Det forstår jeg ikke helt, altså jeg er med på, at loop-diuretika øger saltudskillelsen, men hvordan kan RAS øge reabsorptionen af salt det forstår jeg ikke.

Håber en kan hjælpe - bare en kort forklaring/figur eller lign. På forhånd tak.

Jeg tror, det er fordi når der sker øget aktivitet i RAS-systemet, er stigningen i ang-II sekretogog for aldosteron. Aldosterons binder til MR (mineralekortotid receptor som er i kernen), → gentranscriptionen for ENaC øges, og ENaC indsættes i Hovedcellernes luminale membran. Indsættelse af ENac kanaler gør, at Natrium reabsorberes, husk at Natrium koncentrationen er højere ekstracellilært ind intracellulært. Natrium/kalium pumpen på den basolaterale membran pumper 3 Na ud og to kalium ind under forbrug af atp.

Som jeg husker det, bliver chlorid optaget ved sekundær aktiv transport,
Sådan har jeg forstået det…

*hov der stod hormon/.:.

ADH er et antidiuretisk hormon som reguleres vha osmoreceptorerne. Når osmolariteten øges, nedsættes ADH koncentrationen, og der indsættes derved ikke aquaporiner i den luminale membran. Derved nedsættes vandreabsorbtionen.

Furesomide hæmmer NKCC2. Hvad er konsekvensen af dette? Der er mere NaCl som når hvad i tubuli systemet der har noget med øget RAAS aktivitet at gøre?