Hvordan søger man turnus i Sverige?

Er der nogen som ved, hvordan man søger om turnus i Sverige - hvad kræves, hvem retter man henvendelse til og hvordan gør man?

Mvh
Claus

hejsa…

Jeg har valgt at “klippe” dit spørgsmål udfra der hvor du havde posted det i første omgang - da jeg tror det er nemmere for dig at få svar når det er posted i en selvstændig tråd…

Håber det er i orden…

Mvh
Frederik

God ide - Tak.

Jeg tale med en som var i Sverige i turnus og som var rigtig glad for det. Dette er hvad jeg husker fra festen:
For at søge turnus i Sverige skal man ansøge de enkelte sygehuse som til en hvert andet job. Jeg mener at de gerne ser/kræver at man har min 6 mdr. klinisk erfaring, så en vikariat i Sverige er jo oplagt, også for at se hvordan det er. Ellers prøv at kontakte nogle af sygehusene/afdelingerne. Og se om der ikke skulle være indlæg her, med lidt mere information!

Så vidt jeg ved, bliver de svenske tunusstillinger slået op i hvad, der svare til det danske “Ugeskrift for læger”.

Jeg kan på det varmeste anbefale turnus (Almen-tjänsgöring) i Sverige, hvis man önsker en bred basis-uddannelse med meget undervisning og supervision.

Man skal få fat i Läkartidningen (det svendske Ugeskrift For Läger). I dette tidskrift finder man de forskellige stillinger opslået. Man skriver derefter en formel ansögning. Man träkker således ikke noget nummer, men söger et arbejde, hvilket indebäre at man også skal til lönforhandling og en ansättelsessamtale. Det er en klar fordel at have klinisk erfaring fra vikariater, hvis man vil söge populäre sygehuse.

Jeg har personligt haft en del vikariater under min studietid i DK og fik derfor en rigtig god turnusplads ved Universitets-sygehuset i Lund. Jeg er nu halvejs og er rigtig glad for det. Specielt når jeg höre hvordan det er at väre turnusläge i DK.
Turnus er opbygget med 4½ mdr kirurgi, 4½ medicin, 3 mdr psykiatri og 6 mdr. almen medicin. Svenkerne opfatter det som en praktisk fortsättelse af det teoretiske universitetsstudie, - hvilket vel egentlig også er meningen med turnus/klinisk basisudd. eller hvad?

Positive faktorer for at söge i Sverige/Lund:

 • Man arbejder aldrig alene. Dvs. man arbejder altid sammen med sin Bagvagt eller en kommende specialist. Således rigtig meget supervision.
 • Man rotere rundt på mange forskellige klinikker: Ex. under kirurgi-placering er man urolog, ortopäd, anästesiolog(!), almenkirurg, og meget i skadestuen.
 • Fri i alle weekender og helligdage!!!
 • Meget få ugers nattevagt (dvs. max 6 uger i mit tilfälde under hele turnus).
 • Altid ekstra på vagtplanen, så man kan i större eller mindre grad selv bestemme hvilke patienter man önsker at tage, da man er i en uddannelsesproces!
 • Svenskere ser positivt på danske läger.
 • Man bliver en god “All-round-doctor”.

Ulemper:

 • Lav lön pga. man ikke arbejder på ugunstige tidspunkter.
 • Kan nogen gange föle at man er medicinstuderende igen eftersom at det ofte er specialläger, der går stuegang og dig der ind imellem fungere som dennes sekretär. Dvs. du effektuerer, hvad overlägen/speciallägen mener der skal göres (men man kan sagtens sätte spörgsmål-tegn ved beslutninger og få en lärerig diskussion). Det kan väre en stor kamel at sluge, hvis man tidligere har har arbejdet meget selvständigt.
 • Flytter meget rundt på afd., så man fordyber sig ikke, (kan også ses positivt).
 • Embedseksamen (“AT-provet”) som skal bestås for at man kan blive legitemeret läge= modsvare B-autorisation.

Ovenstående erfaringer er fra et stort universitets sygehus. Ved at de mindre sygehuse Skåne, har lidt andre sammensätninger i deres forlöb.

Som sagt, kan varmt anbefales, hvis man önsker en lidt bredere basis at starte fra.

[quote=“DR.JGH”:vntar0jp] Det er en klar fordel at have klinisk erfaring fra vikariater, hvis man vil söge populäre sygehuse.
Jeg har personligt haft en del vikariater under min studietid i DK og fik derfor en rigtig god turnusplads ved Universitets-sygehuset i Lund. [/quote]

Jeg har nu hørt at vikariater før cand.med eksamen tæller meget lidt når der skal søges turnus plads i Sverige ?

Jeg er af en anden erfaring. Jeg har samlet set haft 7 måneders prægraduate vikariater og dette var medvirkende til at jeg fik turnus i Sverige.

Turnus i Sverige er på mellem 18 og 24 mdr.

Arbejdstiden i Sverige er på min 40 timer om ugen (frokost indgår ikke i arbejdstiden).

Lønnen er lav i den sydlige del af sverige. I den nordlige del kan man forhandle sig til en lidt bedre løn. (udbud og efterspørgsel)
Det er også meget lettere at få turnus i den nordlige del af Sverige.

Arbejder man på et universitetssygehus kan man undgå weekendvagter men dette er dog ofte obligatorisk på de mindre sygehus. Generelt har man også et større ansvar og arbejder mere selvstændigt på de mindre sygehuse.

Turnus afsluttes med en AT-eksamen, som består af en praktisk og en teoretisk eksamen.

Vikariater prægraduat/postgraduat er guld værd, de vægtes højt ved ansættelse.

Ved I hvilken postcand. uddannelse, som er bedst af den danske og den svenske (turnus eller AT)?

Hvis man påtænker at arbejde i Sverige vil jeg anbefale at man søger Socialstyrelsen.se om autorisation i god tid, da jeg er arfaring har oplevet at det tager flere måneder. Samtidig skal man have en forskriverkode, så man kan lave recepter. Også noget der ikke fåes på et par dage.
Ellers er det dejligt at arbejde i Sverige. Det er MEGET flere resourser end man oplever i Danmark, men samtidig er mange ting ret omstændige. Hvis jeg kan finde tid skal jeg skrive et indlæg om mine oplevelser på ønh afdelingen i Lund i den næste måned.

Hej! Generelt spændende at høre om turnus i Sverige, det kunne jo være interessant.

Jesper R Balle, jeg kunne meget godt tænke mig at høre mere om dit turnusophold i Sverige, altid interessant at høre hvordan det er fra førstehånd :slight_smile:
Foriøvrigt nogle sprogproblemer eller har I lært at tale svensk?

Mvh Jacob

Hej, jeg tænker selv på at søge Sverige eller Norge når den tid kommer. FADL har på sin hjemmeside taget konsekvensen af at det åbenbart er blevet meget populært at søge til de andre skandinaviske lande (pga forringelser i den danske uddannelse går jeg ud fra?) og har derfor lagt turnus vejledninger ud, både for Sverige og Norge: http://www.fadl.dk/reform/nyhed/artikel … ist-1-maj/

*Nina

Hej igen
Nu har jeg ikke haft turnus i Sverige, men blot arbejdet på en ØNH klinik i 6 måneder, da specialet virker mere eller mindre hermetisk lukket for udenforstående i storkøbenhavn. Men jeg kontaktede afdelinger i både Malmø og Lund, spurgte om jeg måtte komme og aflevere et CV og præsentere mig selv. Fik derefter tilbud om kortere vikariat begge steder (man får stort set ALDRIG længere ansættelse før end at afdelingen har set hvad man kan). Jeg valgte Lund, da det er en større klinik med malign operativ aktivitet. Det var et godt ophold men 2 ting afgjorde at jeg nu har søgt og fået stilling i Danmark.

 1. Rejsetiden er lang. Hvis man ikke kører bil og bor i DK er rejsetiden lang. 1,5 time hver vej hvis tog kører efter planen. Det sammenholdt med at man ofte arbejder til 17 i Sverige (40t/uge + ulønnet frokost) er ikke rigtigt kompatibelt med at have børn man gerne vil se af og til.
 2. Lønnen er lav, vagtbetaling ringe og den svenske krones kurs gør det ikke lettere. Selv om man som bosat i DK kan benytte sig af en øresundsbeskatning (25 % bruttoskat) er det stadigt ikke lønatraktivt at arbejde i hvert tilfælde i Skåne, hvor der næsten er flest læger per indbygger i hele verden. Hvis man er frisk på nordsverige er det sikkert bedre. Jeg fik 33 tusinde svenske/mdr. Det forhandles individuelt, men reelt er det et “take it or leave it” tilbud.

Derudover. Man lærer sig svensk hurtigt og selv om sprogforbistringerne findes kommer man hurtigt ud over det. Svenskere er ikke meget for at forsøge sig på dansk, så det er bare om at få det lært. Få fat i nogle svenske lærebøger, romaner og kom igang.
Positive ting. Der er, ihvertfald på ØNH i Lund, en meget god samarbejdskultur mellem både læger intern men også de andre faggrupper. Der er god supervisionskultur og man får lov at gøre hvad man kan selv også på vagter. På ØNH var man i bunden vagt med bagvagt 5 min væk. Jeg var en af kun 4 forvagter som endnu ikke var speciallæge :slight_smile: så kravene var ret høje og de øvrige afdelinger incl barnehospitalet var ret forvente om ydelser på dagtid og vagt.

Generelt kan jeg anbefale at prøve udlandet og Sverige er jo ikke så langt væk at det gør noget

Hej Jesper mange tak for det uddybende svar og der er jo noget at tygge på, det lyder jo meget spændende :slight_smile:

Mvh Jacob

Mange tak for den informationen!

Kan du give nogle konkrete eksempel på dette? Er nysgerrig efter at vide, hvordan den danske og den svenske turnusuddannelsen skilles fra hinanden!

Et eksempel på resourse(over)forbruget.

Jeg havde ambulatorie med første besøg af patienter med mistanke om cancer. Der er afsat 1 time til hver patient. Med i modtagelse er 1 sygeplejerske og en “kurator” som svarer til en socialrådgiver. Når jeg har undersøgt pt. forklaret om diagnose, udredning og behandling går jeg ud og konfererer det med min ansvarlige speciallæge og onkolog som har modtagelse sideløbende. Derefter går de ind, hilser på patient og vi giver så den foreløbige behandlingsplan.
Om eftermiddagen har man så onkologikonference. Her går man igennem alle ugens patienter. Man præsenterer de patienter man har taget imod og der lægges en behandlingsplan. Til det møde er ØNH-lægerne der er i tumorsektionen, onkolog (oftest 2), radiolog som præsenterer billeder (CT/MR/PET), patolog som demonstrerer histologi, tandlæge, sekretær og sygeplejersker. Herefter ringer man så til patient, orienterer om behandlingsplan og kan også give en foreløbig operationsdato, hvis det er aktuelt. Og det her sker hver uge.
Fremragende uddannelsesmulighed med andre ord. Og så får man lov at være med til at operere sine patienter.

Men hvordan der er at være i turnus ved jeg ikke