Interesse?

Er der interesse for diverse anmeldelser af programmer f.eks. skyskape programmer til iPhone / Android, hvis det kan lade sig gøre.

Det ville være fint, hvis folk kunne komme med deres erfaring omkring diverse programmer, og i hvilke situationer (arbejdsmæssige) man bruge de enkelte ting.

Hvad siger I?

Er dette subforum om smartphones overflødigt? Jeg mener at vi netop pga. vores faglige vinkel, har brug et forum til læger, da dette ikke dækkes af de mange ellers glimrende smartphone sites på nettet.

Der er klart brug for det - men det kræver nogen drivkræfter…

Jeg er sikker på at man kan få adgang til megen software “gratis” mod man angiver at ville anmelde det - og det ville være i manges interesse.

Jeg ville i hvert fald gerne læse danske erfaringer med medicinsk programmer på diverse mobileenheder.

Mit problem aktuelt er jeg ingen mobilenhed har…