Intervjue maniske pasienter - hjelp!

Jeg skal ta reeksamen i psykiatri muntlig neste uge, og trenger nogle tips i fall jeg støter på en manisk pasient til eksamen. Jeg er rimelig høflig av meg og har litt vansker for å avbryte når patienten er på vilde veier…

De tips jeg har samlet opp til nå:

  • Empatisk avbrytelse; “Det må ha vært vanskelig for dig, men nu må vi tale om…”
  • Utsettende; “Det kan vi måske tale om senere, men først må jeg vide…”
  • Edukerende; “Vi har X minutter igen av samtalen, og må snakke om …, … og … derinden. Derfor må jeg måske avbryte deg…”
  • Multiple choice spørsmål
  • Lukkede spørsmål
  • Avbryte de på innpust når de snakker/assosierer vildt

Flere tips mottages med stor stor takknemlighed!!