Introduction to Psycology - Atkinson, Smith, Bem


Link til forlag

Introduction to Psychology
Rita Atkinson, Richard Atkinson, Edward Smith, Daryl Bem, Susan Nolen-Hoeksema

Hardcover 776 pages (August 1999)
Publisher: Thomson Learning
ISBN: 015508044X
Category(ies): Society, Politics & Philosophy
Other Editions: Hardcover, Paperback

Under min TASsynopsis faldt jeg over Hilgard’s Introduction to Psycology (i 13. udg.) i bibliotekets håndbogssamling.
Den giver en kort og præcis gennemgang af psykologiske teorier, samtidig med, at den beskriver nogle delemner i dybden. Den fik mig faktisk til at finde psykologi helt spændende - uh :shock:
Den er dog ikke rettet direkte mod sundhedspsykologi, men er mere en generel psykologibog, der er på højere niveau end psykologihåndbogen (som de jo ikke så gerne ser brugt til eksamen).
Ergo skal man ikke læse om læge-pt.-samtaler heri, men stort set alt andet behandler den efter min mening fremragende.