Introduktionsstilling?

Hej alle :slight_smile:

Jeg har lidt problemer med at forstå hvordan optagelsen til introduktionstillinger foregår idag. Jeg kan forstå at man før i tiden samlede point sammen ved forskellige ting fx forskning men sådan er det åbenbart ikke mere. Nu er det så noget med om man er egnet/kvalificeret til det speciale eller hvordan og hvorledes hænger det lige sammen? Jeg har lidt problemer med at gennemskue det :roll:

Mvh.
Skovsneglen :slight_smile:

Det er specialeafhængigt, så det korrekte svar må være læs mere om det på de specialespecifikke hjemmesider.

Generelt foregår ansøgningen dog decentralt, det vil sige at den enkelte afdeling selv bestemmer, hvem de vil ansætte i intro-stilling. Derfor er “nåleøjet” for mange specialer også intro-stillingen. Det er altså her nepotismen ligger begravet.

Læs bl.a. mit debatoplæg fra ugeskriftet i 2009: http://www.liljefred.dk/frederik/debati … specialer/

Tak for svaret Frold :slight_smile:

Skal det så forstås som at du skal kende nogen før du overhovedet skal begynde at tænke på specialer som oftalmologi, kirurgi og dermatologi?

nææ, jeg fik en introstilling i derma i Odense uden at kende afdelingen og alene på mit CV, men typisk gik der 1 intro om året til den der arbejdede uklassificeret i professorens allergi-afdeling!!

Men at de kender dig vil nok være en fordel, men sådan er det med mange ansættelser…

Introduktionsstillinger besættes med ansøgere der er kvalificerede. Er der flere ansøgere, vælges den mest kvalificerede … sådan cirka ! For er man et kendt ansigt på afdelingen så er der nemmere. Hvis man viser en interesse, ved enten at arbejde uklassificeret eller ved at forske så viser man at man mener det her seriøst. Endvidere kigger flere afdelinger i dag på de 7 lægeroller - jo bedre man kan dokumentere at man bestrider dem, desto bedre står man.

Jeg er i oftalmologi. Jeg lavede en ph.d. før jeg søgte intro, og det viser jo unægtelig hvad man vil. Da jeg søgte var der 15 andre ansøgere, de fik intet.

Gør hvad du vil - men søger du smalt må du tage kampen op. Som læge er det ikke automatisk nemmere end som tømrerelev at få den plads man gerne vil ha.