Jer som "acer" alle eksaminer...Hvordan læser I?

Jeg føler at jeg godt kunne blive lidt bedre til at læse op så jeg spørger jer som får de gode karakterer…Hvordan gør I? Hvilke ressurser bruger I osv?

Der er vel ikke 1 facit, tænker jeg.

Det handler vel meget med at finde udaf, hvordan man lærer bedst selv: er man visuel, er man auditiv, skal man skrive det man læser, skal man genfortælle det højt for sig selv, skal man tegn det? skal man spille det? Skal man lave huskekort?

Det handler om at prøve forskellige teknikker af - dels for at se hvad man synes er sjovt, og hvad der giver læring.

Ofte er resultat nogenlunde proportionalt med arbejdsindsatsen. Synes man at man har brugt ekstremt meget tid og man alligevel får en dårlig karakter eller dumper, så er det man skal kigge på studieteknikken.

Jeg fandt aldrig overskud til at få de 2-cifrede karakterer (jvf 13-talsskalaen) omvendt dumpede jeg aldrig en eneste eksamen, så noget rigtigt gjorde jeg. Bachelordelen synes jeg var meget tung (og kedelig) mens kandidatdelen der fik jeg væsentlig bedre karakterer og det var meget sjovere - så det handler nok også om at finde glæde i det man er ved at lære. Det havde jeg svært ved krebs cyklus og hvad ved jeg - det var i sin tid meget scient agtigt - mere end jeg synes var sjovt, men fik da hutlet mig igennem :slight_smile:

1 Synes om

Jeg mener også at den bedste studiemetode afhænger af den enkelte person og hvordan man lærer bedst. Endvidere kommer det også an på om det er en mundtlig eller skriftlig eksamen.

Sæt dig ind i eksamensformatet og læs udelukkende op til eksamen - det betyder, at du ikke skal bruge tid på stof som alligevel ikke er relevant for eksamen.

Hvis det er en skriftlig eksamen, hvor du skal løse opgaver, er mit bedste råd at lave så mange forskellige eksamenssæt som muligt og generelt øve dig i at løse opgaverne.

[Christina Thomsen]

1 Synes om