Kampen mod 4års-reglen fortsætter - støt den

Hej alle sammen,

Nedenstående tekst er fra en folder, der kommer på FADL.dk mandag morgen. Det er en kort status over situationen, samt hvad der kommer til at foregå de kommende to uger.

Vil også lige sige tak til alle jer der mødte op i torsdags. Det var super fedt :slight_smile:

Mange hilsner,
Morten Andresen
FADL

[hr]

Hvad sker der nu?
Den 10. maj var over 1200 lægestuderende på gaden i protest mod tvangselementerne i Regeringens nye reform af speciallægeuddannelsen. Det førte til indslag i TV-avisen, TV2 NEWS, Politikkens net-tv og andre nyhedsmedier, på trods af mange andre store nyhedshistorier samme dag. Det blev dog ikke til nogen reaktion fra Lars Løkke Rasmussen. Derfor fortsætter vi den fælles kamp.

Kampen foregår på forskellige fronter, og der er brug for din hjælp.

Hvad kan jeg gøre?
Skriv læserbreve til aviserne. Jo flere der bringer emnet op, des bedre. Brug evt. nogle af punkterne fra faktaboksen om aftalen. Kontakt dine venner hos DR, Politikken, Jyllandsposten eller lignende. Alle kontakter skal aktiveres.

Alle fantasifulde indslag skal prøves. Det er de skæve og alternative vinkler, der virkelig gør at der kommer fokus på sagen i medierne. Det gælder diverse aktioner, happenings, plakater o.lign.

Tag et frisemester. Det er nu du har tiden til at dygtiggøre dig og prøve ting af – evt. skrive en ph.d. Det er der ikke tid til når du er færdig.

Worsøe & Winther
Kritikken af Mette Worsøe og Jens Winther Jensen fortsætter. Uden inddragelse af deres eget bagland har de i denne sag forpligtet to stærke foreninger til at stå passivt på sidelinjen mens vores arbejdsvilkår forringes. Hertil kommer at de har handlet hen over hovedet på de mennesker som aftalen rent faktisk kommer til at påvirke. Det kan vi ikke sidde overhørigt – hverken som studerende eller færdige læger.

Yngre Lægers informationsaftener
Samtidig bør alle møde op når Yngre Læger afholder informationsaftener om den nye aftale:
København: tirsdag den 15. maj, kl. 17.30 på Rigshospitalet, aud. 2.
Århus: 23. maj kl. 17.30-20.00. Lokalet ikke fastlagt.
Odense: 30. maj kl 17.30-20.00. Lokalet ikke fastlagt.
Send en mail til [email protected] med dit navn og hvilket møde du deltager i.

Der skal stilles kritiske spørgsmål til den nye ordning, fx:

• Hvorfor vælger Worsøe at bakke op om aftalen på de nuværende studerendes vegne?
• Når Bent Hansen fra Danske Regioner udtaler kritik af den nedskårede turnus, hvorfor tør Worsøe så ikke udtale en ordentlig kritik af 4-års-reglen?
• Når der ikke er implementeret en overgangsordning, hvad forestiller Worsøe sig skal ske med alle de studerende på sidste del af studiet når de skal konkurrere med læger der ikke har 4-års-reglen hængende over hovedet?
• Hvorfor er det ikke rejst kritik af at en ph.d. kun godskrives med halvdelen af tiden?
• Mener Worsøe at de ’fingeraftryk’ YL har fået på aftalen opvejer de negative konsekvenser 4-års-reglen vil have for rigtig mange mennesker?
• Tror man virkelig, at arbejds- og uddannelsesvilkår forbedres i de områder der i dag er upopulære, når folk ikke længere kan vælge dem fra? Er incitamentet for dette så ikke netop fjernet?

Networking
De ansvarlige politikere skal holdes til ilden ift. den indgåede aftale. Brug aftenen som en mulighed for at møde sympatiserende yngre læger. Videresend denne flyer så de fremmødte læger kan sprede budskabet på de lokale sygehuse. Folk skal fortsat opfordres til at skrive under på underskriftsindsamlingen på http://www.studmed.dk. Lægerne kan bruge TR-netværket nedefra til at skabe de gode kontakter på tværs af afdelinger og hospitaler.

Politikerne
Vi har tidligere været i kontakt med flere sundhedsordførere i Folketinget. Det arbejde fortsætter. Bl.a. ved at bede om foretræde for Folketingets sundhedsudvalg, der har som opgave at udøve parlamentarisk kontrol med Regeringen. Det handler ligeledes om at påvirke de politiske partier til at tage sagen op, som Per Clausen (MF for Enhedslisten) allerede har gjort ved at stille Sundhedsministeren fire spørgsmål, der skal besvares senest den 21. maj.

Hvordan hjælper jeg som læge?
Udbred kendskabet til aftalen på din afdeling og dit sygehus. Opsæt plakater og læg flyers rundt omkring. Vi er ved at lave en lille Powerpoint præsentation, der kan vises på et par minutter på morgenkonferencen. Aktivér også dine ældre kollegaer. Vi har fået støtteerklæringer fra mange speciallæger, der kan se ulemperne i den nye aftale.

Vi eftersøger fra FADLs side som minimum en kontaktperson per sygehus til at koordinere videre informationstiltag. Dem vil vi sende plakater og flyers til – enten per mail eller normal post. Hvis du er interesseret i at hjælpe med at aktivere dine kollegaer ude lokalt, så skriv en mail til [email protected].

Strejke / Blokade
Der er mange medlemmer, der har kontaktet os og foreslået at vi skal nedlægge arbejdet som FADL-vagter på sygehusene. Det er selvfølgelig en handling som virkelig ville kunne ramme hårdt, og som ville skabe stor opmærksomhed omkring sagen. Det ville også tvinge de politiske beslutningstagere ind i sagen. Det er desværre bare ulovligt, og FADL kan derfor ikke støtte en sådan aktion.

FAKTABOKS - Kritikpunkterne i korte træk
• Den nye reform benytter tvang til at løse problemer, der er opstået pga. kortsigtede politiske ’løsninger’ i 80’erne og 90’erne.
• Ved at presse læger unødigt hurtigt gennem systemet fremelsker man ensporede læger, med meget snævre kompetencer. Det går ud over patienterne.
• Det at tvinge læger ud i specialer de ikke ønsker, er et enormt indgreb i den personlige frihed. Et indgreb, der vil have katastrofale konsekvenser for både læger og patienter.
• Uden engagement og arbejdsglæde vil der ikke i samme grad være et incitament til dygtiggørelse som læge.
• Der lægges op til at tidsfristen skal indføres uden overgangsordning.
• En ph.d. grad giver kun dispensation for halvdelen af dennes forløb, hvilket nødvendigvis vil betyde en nedgang i antallet af sundhedsvidenskabelige ph.d’er. Der bliver bare ikke tid til det, og det står i voldsom kontrast til regeringens erklærede mål på området.

FAKTABOKS - Kontaktoplysninger
For yderligere informationer se http://www.fadl.dk eller kontakt:

Morten Andresen
[email protected]
tlf: 2244 2343

Bjarne Skjødt Worm
[email protected]
tlf: 28 222 122

Mikkel Fode
[email protected]
tlf: 2621 3800

[quote=“m_andresen”:3o8y05fk]Strejke / Blokade
Der er mange medlemmer, der har kontaktet os og foreslået at vi skal nedlægge arbejdet som FADL-vagter på sygehusene. Det er selvfølgelig en handling som virkelig ville kunne ramme hårdt, og som ville skabe stor opmærksomhed omkring sagen. Det ville også tvinge de politiske beslutningstagere ind i sagen. Det er desværre bare ulovligt, og FADL kan derfor ikke støtte en sådan aktion.
[/quote]

… Hvilket jo stiller spørgsmålet, om ikke det er noget, vi burde gå videre med på egen hånd, uden om FADL? Er der nogen med forstand på de dele, der kan fortælle, hvad konsekvenserne kunne være, hvis FADL-vagterne nedlagde arbejdet i protest, SPV’er, ventilatører, hele banden? Kan nogen komme i klemme, andre end Løkke-banden? Jeg går ud fra, at det trods alt ikke vil koste liv ude på afdelingerne.

Er det ikke på tide, at vi spiller med musklerne? Vi er, som det snart er gentaget mange gange, en stor flok, der i kraft af vores fremtid OG såmænd også i mindre målestok vores studiejob sidder på en ikke ubetydelig magt. Den står bare overhovedet ikke i forhold til vores kommende kår eller den måde, vi lader os skubbe rundt af tilfældige, tåbelige, populistiske idéer fra oven!

Ville sådan en aktion ikke også betyde, at politikerne een gang for alle fandt ud af, at man ikke bare dirigerer omkostningsfrit rundt med landets tusinder lægestuderende med et pennestrøg!

Måske kan vi endda få nogle af vores ældre kommende kolleger til at tænke: “Hm, det var satans … kan vi læger alligevel stille krav?”

Jeg er frisk på ikke at arbejde, hvad siger I?!

[quote=“mortenb”:13i1vvvy]
Er der nogen med forstand på de dele, der kan fortælle, hvad konsekvenserne kunne være, hvis FADL-vagterne nedlagde arbejdet i protest, SPV’er, ventilatører, hele banden? Kan nogen komme i klemme, andre end Løkke-banden? Jeg går ud fra, at det trods alt ikke vil koste liv ude på afdelingerne.[/quote]
Vi kommer jo med en strejkevarsel, ligesom sterling piloterne der er i nyhederne nu. Indgår sterling ikke en aftale med piloterne, kan strejken koste dem så mange penge at de må lukke. Så ligesom piloterne forventer at sterling vil gå i forhandlinger med dem, så forventer vi (jeg) at man ikke lader det gå så vidt at det vil koste liv ude på afdelingerne og at der vil blive forhandlet med fadl. Derudover er de jo blevet varslet, så må de have fundet afløsninger til de som har brug for fadl-vagterne.

[quote=“mortenb”:13i1vvvy]
Jeg er frisk på ikke at arbejde, hvad siger I?![/quote]
Helt enig med det du skriver. Der er flere tilfælder af strejkevarsler, strejker og storstrejker i de sidste par måneder, udløst af langt flere ubetydlige ting end at fire-års reglen. Desuden har man jo fravalgt at komme med nogen som helst reaktion til vores demonstration.

mortenb: Jeg synes du skal oprette en ny selvstændig tråd med forslaget og slette det fra denne tråd. Der er jo allerede fadl-folk i denne tråd, men de kan så lade være med at deltage i den anden tråd.

Herved flyttet til en selvstændig tråd.

@m_andresen - du kan ændre overskriften, hvis du ønsker. Ved at ændre i første indlæg.

Ad FADL-strejke

Man kan ikke helt sammenligne den effekt, det vil have for FADL-vagter at strejke med Sterling-piloternes strejke.
Hvis piloterne strejker kan Sterling intet foretage sig, hele deres virksomhed går i stå, og indtjeningen = nul. Det samme gælder flyveledere, buschauffører, etc.

Hvis FADL-vagter strejkede ville det blot opnå en ting: At afdelingernes øvrige personale skulle løbe hurtigere for at holde produktiviteten oppe. Dette gælder for alle - SPV, VT, DIA, CARD, MVS. Meget få steder har vi så essentiel en rolle på afdelingen, at arbejdet ville gå i stå!

Derfor synes jeg at strejke er dårlig måde at skabe opmærksomhed på!

Det er vel alt andet lige vilkårene, at vi kun besværliggør arbejdet, ikke hindrer det. Vi kan vel næppe ønske, at arbejdet på afdelingerne ligefrem stopper. :-o

Men jeg har svært ved at forestille mig, at en strejke ikke i det mindste ville have en mere umiddelbar effekt end demonstrationen. Det synes jo også at være Morten Andresens vurdering.

Med et slag ville sagen være kendt på alle sygehuse, blandt alle faggrupper, blandt patienter og pårørende. Man forestiller sig: “Plejer der ikke at sidde en … hvad hedder det, fadølsvagt eller sådan noget, hos far?” “Jo, men alle de lægestuderende strejker imod et forslag, der vil spare deres uddannelse væk.”

Kan det lade sig gøre, at FADL udtaler sig om og forklarer baggrunden for strejken uden selv at arrangere den?

Jeg synes også det ville være en god ide at strejke - jeg kan dog ikke selv gøre det da jeg ikke har taget SPV-kurset endnu.

Men jeg synes helt klart der skal gøres noget, og mere drastisk end demonstratione da den åbenbart ikke havde den ønskede effekt… jeg er simpelthen dybt skuffe over der er kommet så få politiske reaktioner!

Og det er da helt klart noget der skal komme ud i offentligheden, da alt det her jo ikke kun berører os, men også alle de kommende patienter i det lange løb, hvis der er en masse af læger der kun arbejder for pengenes skyld eller er flyttet til udlandet… altså hvis jeg ikke læste medicin og fik dette her af vide ville jeg da være lidt bekymret for fremtiden hvis jeg nu blev syg med noget der fx ville kræve en psykiater eller en onkolog… det her kan simpelthen ikke være noget der kun er irriterende for os medicinstuderende… det er jo et problem for hele samfundet i værste fald.

Af nysgerrighed: Er der nogen som kan uddybe hvorfor det er ulovligt?

[quote=“Rumlepotte”:31co91h4]
Af nysgerrighed: Er der nogen som kan uddybe hvorfor det er ulovligt?[/quote]
Nej, det er ikke ulovligt, det er overenskomststridig. (Ændrer ikke ved at FADL ikke kan støtte den.)

[quote]Er en overenskomststridig strejke ulovlig?
Når f.eks. skraldemændene i Århus strejker, hører vi, at strejken er ulovlig.

Men at en strejke er overenskomststridig, gør den vel ikke ulovlig?

SVAR
Når man siger, at en strejke er “ulovlig”, hænger det sammen med, at man opfatter overenskomsterne som en slags lovgrundlag for arbejdsmarkedets parter.
Men du har ret i, at den korrekte sprogbrug vil være “overenskomststridig”.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund
http://www.familieadvokaten.dk/Breve-100/b100-267.html[/quote]

Mohammad: Tak for opklaringen :slight_smile:

I øvrigt skal man efter min mening tænke sig rigtig grundigt om inden man strejker - ISÆR når det er overenskomststridigt. Man yder måske nok pres, men man skader også tilliden mellem arbejdsgiver/tager, og risikerer at gøre overenskomstforhandlinger til skyttegravskrige. Det kan selvfølgelig være en pris man er villig til at betale, men en overenskomststridig strejke vil helt klart gøre det sværere for FADL at gøre deres arbejde i fremtiden.

Jeg må nok også erkende at jeg ikke umiddelbart støtter tanken om strejke. Jeg tror ikke man vil opnå noget andet end at der i fremtiden vil blive bestilt færre FADL-vagter og flere fra andre bureauer.

Tænk jer i hvert fald om inden.

At strejkke er jo altid en ret alvorlig sag, og jeg er enig i at man skal tænke sig meget godt om før man skrider til den mulighed. Dog synes jeg af princip at det er en mulighed vi har, og en vi kan gøre brug af, når vi har udtømt vores andre alternativer, som naturligvis er den parlementariske vej.

Jeg tror ikke vi behøver at være så nervøse for at miste et par vagter. Som vagtsituationen ser ud for øjeblikket, må vagtbureauet ofte afvise vagter, men der er fortsat masser af arbejde. Afdelingerne kan altså ikke finde andre alternativer, og vil derfor også komme til at bruge FADL igen efter en eventuel strejke.

Men indtil videre ville det også være nok med et strejke-varsel. Forhåbentlig ville det medføre forhandlinger med FADL og så bliver det aldrig nødvendigt at nedlægge arbejdet…

Kan ikke se hvordan en strejke rammer LLR eller YL andet end FADL selv…

Det er bare en lidt spøjs situation: At strejke mod en overenskomst som en anden faglig organisation har indgået for deres medlemmer, med den begrundelse at man selv om nogle år vil mærke konsekvenserne.

Fra FADL’s website: [quote]Politisk samarbejder FADL med Lægeforeningen og med Yngre Læger. Arbejdet sker dels i konkrete enkeltsager, og dels ved at FADL deltager direkte i udvalgsarbejde. FADL har således en repræsentant i Lægeforeningens Uddannelsespolitiske udvalg (UPU) og deltager i det årlige Lægemøde. I Yngre Læger er FADL med i Forsknings- & uddannelsesudvalget (F&U), Overenskomst og aftaleudvalget (OAU), Arbejdsmiljø- og organisationsudvalget (AMOR), og endelig i Gruppen af Yngste Læger (GYL).[/quote]

Med alle de udvalgsmedlemskaber undrer det mig at FADL først hører om det her når aftalen er i hus. Kunne man ikke arbejde politisk for en lidt bedre forbindelse mellem organisationerne, så man kan tage den slags i opløbet en anden gang?

Det er selvfølgelig rigtigt nok. Men da man har valgt totalt at overhøre demonstrationen, kunne vi håbe på at nogen politikere i regionerne/regeringen ville blive opmærksomme på sagen og måske ville vi få indflydelse på LLR som ville genoverveje sagen. Dette er selvfølgelig meget optimistisk. Anyway, en strejke burde ske efter en grundig overvejelse, for som du nævner så er det måske ikke så sandsynligt at der ville ske noget igennem en strejke (medmindre YLs medlemmer også strejkede).

Tja. Alternativet er at gå med til 4-års reglen, hvis vi ikke kan komme i kontakt med politikerne på en anden måde. Det ser jo ikke ud at YL eller deres medlemmer vil gøre noget mere, så det bliver nok de studerende der må “tage kampen”.

@Wheer:
FADL er (heldigvis) meget andet end løsvagter. En strejke vil uden tvivl have store konsekvenser for mange af de faste hold der eksisterer, og potentielt kunne ødelægge et mange-årigt godt samarbejde.

En strejke skal være MEGET velovervejet, og ikke noget man bare lige gør for at skabe politisk opmærksomhed! :shock:
Jeg synes det er vigtigt i denne situation at skille Vagtbureau og fagforening ad!

Lige præcis!

Det ville jo gøre folk opmærksomme på situationen - noget vi endnu ikke har formået trods artikler, demonstrationer m.m., det kunne også sende et signal til FAYL om de studerendes mening om alvorligheden af situationen. Endelig er det snart ved at være det eneste mulighed for at komme videre - ellers tror jeg ikke personligt på at Lars Lykke skulle se nogen grund til at ændre en aftale han allerede har indgået med vores fagforening og som der er massiv opbakning for (trods akademisk polemik i ugeskrift og dagens medicin).

Noget helt andet er så at jeg tror det er fuldstændig usandsynligt at organisere en strejke udenfor fagforenings-regi da den alt andet lige vil være ukoordineret og i bedste fald kun delvis. Forstår også hvorfor FADL’s vagtbureau vil have svært ved at støtte det idet de derved vil bringe en sag der vedrører en aftale indgået af en lægefagforening og sundhedsstyrelsen over i en fagforening der formidler vagter for studerende.

Helt optimalt synes jeg det havde været hvis der havde været kaldt strejke/demonstration blandt yngre læger hvilket nok til gengæld er usandsynligt fordi 1) Mette Wormsøe er formand for YL og 2) fordi de nuværende yngre læger ikke rammes af forslaget.

Nu er der vel ikke kun ét alternativ til at gå med til 4-års reglen. Man kunne f. eks. starte ved FADL’s engagement med YL - Er det fordi FADL ikke har været med til bords, at denne aftale lige pludselig lander som en bombe? For så er dér da en meget konkret politisk indflydelse som man kan arbejde på at opnå. Det er måske nemmere at påvirke gennem YL end at få audiens hos LLR eller komme i prime time TV, og i hvert fald vil det en anden gang være nemmere at påvirke en overenskomst hvis det gøres inden den er lavet.