Kan I klare flere motiverede ansøgninger?

Hejsa.
Jeg ved godt, at det er ved at være på falderebet, men jeg vil alligevel se om jeg ikke skulle være så heldig. Håber der er en der har et par ledige minutter i løbet af dagen og som gider læse min motiverede ansøgning igennem. Bare vær kritisk - jeg er ikke så sart :slight_smile:

Motiveret ansøgning

Jeg hedder Kitt Feldt, er 21 år gammel og ansøger hermed om studieplads ved medicin i Odense.

Gennem min gymnasietid oplevede jeg en stigende interesse for biologi og naturvidenskab. Jeg valgte derfor at supplere min sproglige studentereksamen med nogle naturvidenskabelige fag på GSK. (se bilag) Via undervisningen i Fysik blev jeg vist rundt på røntgen afdelingen på Aalborg Sygehus, hvor jeg bl.a. fascineredes af den avancerede teknologi, man anvender. Heraf udsprang min interesse for lægevidenskaben.

Gennem en hel del informationssøgning, læsning af relevant faglitteratur og samtaler med medicinsk faglige vejledere, samt familie og venner der er ansat indenfor hospitalsvæsnet, blev jeg mere og mere overbevidst om, at det jeg brænder for er lægevidenskaben. Et besøg på Århus Universitet, hvor jeg fulgte en forelæsning i anatomi for studerende på 1. semester bekræftede blot dette.

For at kvalificere mig bedre til medicinstudiet, samt yderligere at afprøve min interesse for det sundhedsfaglige, valgte jeg i 2005 at søge ind på sygeplejeskolen i Randers.(se bilag) Da jeg først blev optaget på vinterholdet, startede jeg i mellemtiden som vikar i hjemmeplejen, samt på et plejehjem i Randers. (se bilag)

På plejehjemmet har jeg stiftet bekendtskab med diverse sygdomme og lidelser så som diabetes, hjerneblødninger, demens, parkinson syge, neuroser, KOL og m.m. Jeg har undervejs fundet selve sygdommene, samt behandlingerne af disse mere interessante end den daglige fysiske pleje. Ud over det faglige, jeg har fået med mig, har arbejdet også været med til at lære noget om mig selv og mine grænser. Jeg er i hjemmeplejen blevet stillet over for mange forskellige problemstillinger, der sjældent havde en standardløsning. Jeg har herved lært at tage beslutninger og handle derudfra, samt at påtage mig det ansvar der følger med.

Gennem gymnasietiden samt min tid som sygeplejestuderende har jeg lært at være målrettet og skabe resultater. Jeg har lært at strukturere min tid med hensyn til bl.a. studie, familie og social omgangskreds, ligesom jeg har lært at tilegne mig viden. Dette, samt min naturlige lyst til at læse og lære, mener jeg, vil komme mig til gode på medicinstudiet. Jeg er mig bevidst om, at medicin er et hårdt og krævende studium, men jeg mener at besidde, hvad der skal til, for at gennemføre. Jeg giver ikke så let op, hvis noget synes mig svært, og jeg gennemfører gerne hvad jeg påbegynder. (Forventer således at bestå 1. semester på sygeplejeskolen
uden problemer.)

På nuværende tidspunkt har jeg ikke nogen præcis idé om, inden for hvilket fagområde af lægevidenskaben jeg vil ende. Jeg ved blot, at jeg har en utrolig stor interesse for menneskekroppen og læren om den, samt de processer der foregår i den. Især har jeg indtil videre fundet biokemi og mikrobiologi interessant.

Når jeg vælger at søge en studieplads ved medicin, skyldes det et brændende ønske om at få en uddannelse indenfor et fag, der er i konstant udvikling, og som af samme grund stiller krav til mig om kontinuerligt at tilegne mig viden og dygtiggøre mig. Jeg kan lide at presse mig selv og overskride grænser, ligesom jeg sætter pris på, at hver dag byder nye udfordringer

Når jeg søger en studieplads ved medicin på SDU skyldes det bl.a. det studiemiljø, jeg fra flere har ladet mig fortælle skulle være specielt godt. For mig betyder det sociale utrolig meget og det er derfor vigtigt, at der er et godt studiemiljø.

Jeg håber hermed at have vist, at jeg er meget motiveret for at starte på medicinstudiet, og jeg håber, at jeg på baggrund af dette, vil blive kaldt til en uddybende samtale.

Med venlig hilsen
Kitt Feldt

Du skriver noget med studiemiljø som er godt… men det er egentlig næsten det eneste du har omkring SDU…
Det kunne være rart at vide hvad der er ved studeimiljøet som du finder tiltrækkende…
Og generelt med studiet… hvorfor lige studiet på SDU fremfor fx Århus el. Kbh…??

Du kunne vise bedre kendskab til lige netop SDU ved at fortælle at du har sat dig ind i tingene ang. studiet…

Hej Kitt

Jeg vil være kritisk på et par punkter. Det kan du forhåbentlig bruge til noget, ellers kan du altid tænke “nar” og sende ansøgningen alligevel :slight_smile:

[quote](Forventer således at bestå 1. semester på sygeplejeskolen
uden problemer.)[/quote]

Den springer lidt i øjnene synes jeg. Jeg forventer også at bestå resten af studiet uden problemer - og iøvrigt blive den sejeste professor i DK…uden problemer. Udtalelsen siger ikke så meget. Så vil jeg hellere høre lidt mere om, hvilke kvaliteter du har, der gør det så problemfrit. Selvom jeg dog synes du beskriver dig selv fint.

Den har jeg snart set mange gange, og jeg mener stadig, at så bør man læse human biologi, biomedicin eller hvad det nu hedder. At være bevidst om, at det er en del af studiet på 1. del synes jeg er fint men for os, der snart er færdige, fylder biokemidelen altså ikke meget i hverdagen. Jo vist er det en vigtig forudsætning, at man også har styr på den del, men hvis man specifict vil arbejde med biokemi, er der mange alternative uddannelser.

Så kunne jeg også godt tænke mig, at du havde sat dig ind i den nye studieordning på SDU. Det er sandt, at der er et godt studiemiljø på SDU, men et godt socialt netværk kan du opnå overalt. Så hellere fortæl lidt om hvad du vil foretage dig på studiet socialt / hvilke organisationer du er interesseret i og derigennem vis at du har tænkt dig, at indvolvere dig socialt på studiet.

Held og lykke

Hej igen.
Tusinde tak for jeres bemærkninger - det er dejligt at få noget respons. (især når man er lidt sent ude)

Jeg har taget jeres forslag til mig og forsøgt at ændre lidt her og der i min ansøgning. - Er der nogen der kan hjælpe mig med det sidste afsnit om DSU? - jeg synes det lyder lidt underligt :frowning:

Hermed den nye version, hvis der er nogen der har lidt overskud :slight_smile:

Hilsen Kitt

Motiveret ansøgning

Jeg hedder Kitt Feldt, er 21 år og ansøger hermed om optagelse ved medicin på SDU.

Gennem min gymnasietid oplevede jeg en stigende interesse for biologi og naturvidenskab. Jeg valgte derfor at supplere min sproglige studentereksamen med nogle naturvidenskabelige fag på GSK. (se bilag) Via undervisningen i Fysik blev jeg vist rundt på røntgen afdelingen på Aalborg Sygehus og heraf udsprang min interesse for det læge-videnskabelige.

Gennem en hel del informationssøgning, læsning af relevant faglitteratur og samtaler med medicinsk faglige vejledere, samt familie og venner der er ansat indenfor hospitalsvæsnet, blev jeg mere og mere overbevidst om, at det jeg brænder for er lægevidenskaben. Et besøg på Århus Universitet, hvor jeg fulgte en forelæsning i anatomi for studerende på 1. semester bekræftede blot dette.

For at forbedre mine optagelseschancer til medicinstudiet, samt yderligere at afprøve min interesse for det sundhedsfaglige, valgte jeg i 2005 at søge ind på sygeplejeskolen i Randers.(se bilag) Dette virkede som et naturligt springbræt i min stræben efter at kvalificere mig til medicinstudiet. Da jeg først blev optaget på vinterholdet, startede jeg imidlertid som vikar i hjemmeplejen, samt på et plejehjem i Randers. (se bilag)

På plejehjemmet har jeg stiftet bekendtskab med diverse sygdomme og lidelser så som diabetes, hjerneblødninger, demens, parkinson syge, neuroser, KOL og m.m. Jeg har undervejs fundet selve sygdommene, samt behandlingerne af disse mere interessante end den daglige fysiske pleje. Ud over det faglige, jeg har fået med mig, har arbejdet også været med til at lære noget om mig selv og mine grænser. Jeg er i hjemmeplejen blevet stillet over for mange forskellige problemstillinger, der sjældent havde en standardløsning. Jeg har herved lært at tage beslutninger og handle derudfra, samt at påtage mig det ansvar der følger med.

Gennem gymnasietiden samt min tid som sygeplejestuderende har jeg lært at være målrettet og skabe resultater. Jeg har lært at strukturere min tid med hensyn til bl.a. studie, familie og social omgangskreds, ligesom jeg har lært at tilegne mig viden. Dette, samt min naturlige lyst til at læse og lære, mener jeg, vil komme mig til gode på medicinstudiet. Jeg er mig bevidst om, at medicin er et hårdt og krævende studium, men jeg mener at besidde, hvad der skal til, for at gennemføre. Jeg giver ikke så let op, hvis noget synes mig svært, og har jeg først sat mig et mål, gør jeg alt, hvad jeg kan for at nå dette.

At det lige netop er medicin jeg vil læse, skyldes bl.a. min fascination af det, at skulle kombinere det naturvidenskabelige og biologiske med menneskelige aspekter så som psykologi, kommunikation og etik. Jeg finder menneskekroppen og læren om den, samt de processer, der foregår i den, interessant – især når disse af den ene eller anden grund mangler eller ikke virker, som det oprindeligt var hensigten. Desuden kan jeg lide at arbejde med mennesker, og jeg nærer et stærkt ønske om at kunne hjælpe folk, på baggrund af en faglig viden jeg har tilegnet mig. Ligeledes skyldes mit valgt, et ønske om at få en uddannelse indenfor et fag, der er i konstant udvikling, og som af samme grund stiller krav til mig som person, om kontinuerligt at tilegne mig viden og dygtiggøre mig. Jeg kan lide at presse mig selv og overskride grænser, ligesom jeg sætter pris på, at hver dag byder nye udfordringer.

For kort tid siden besøgte jeg SDU med henblik på personligt at opsøge information om medicinstudiet ved SDU. Mit formål med besøget var især at undersøge den nye studieordning, og at danne mig et personligt indtryk af studiemiljøet. Jeg fik set både klinikbygningen og Winslöwparken, hvor jeg desuden snakkede med en faglig vejleder. Begge steder fik jeg et positivt indtryk af studiemiljøet og jeg oplevede en god stemning blandt de studerende. For mig betyder det sociale utrolig meget, og det er derfor vigtigt, at der er et godt studiemiljø. Hvad angår den nye studieordning, fandt jeg ud af, at denne endnu ikke (på skrivende stund) er færdigudarbejdet, men ideen om at dele semestrene op og brede de større eksamener ud over længere tid tiltaler mig.

Jeg håber hermed at have vist, at jeg er meget motiveret for at starte på medicinstudiet ved DSU, og jeg håber, at jeg på baggrund af dette, vil blive kaldt til en uddybende samtale.

Med venlig hilsen

Kitt Feldt

Nydelig ansøgning. Har kun en lille kommentar som absolut hører hjemme i småtingsafdelingen: lad være med at skrive at du har stiftet bekendskab med neuroser i forbindelse med dit plejehjemsarbejde. Denne term er udgået af den internationale sygdomsklassifikation og betragtes som forældet.

Held og lykke!

håber du nåede at få sendt i tide :smiley:

held til dig også