Kan man fortsætte på 2.år (KU) hvis man mangler genetik&TPK?

Hej i,

Jeg vil høre om der er nogle der har kendskab til om man kan får lov til at fortsætte på 2. år på (KU), hvis man mangler fagene genetik og TPK?

Hvis nej, kan man så søge om dispensation for at få lov til at fortsætte på andet år, og tage fagene på 4. semester selvfølgelig? Hvis ja, hvor stor en sandsynlighed er der for at man får sit dispensationsbrev godkendt?

Har bestilt tid hos en studievejleder, og ved godt at det er dem der kan give mig det mest præcise svar, men er bare alt for nysgerrig, så vil høre om der er nogle der kan svare mig på forhånd?

" Prøverne efter første studieår, jf. stk. 1, skal være bestået inden udgangen af andet studieår
efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Har den studerende ikke bestået
prøverne på dette tidspunkt, bortfalder adgangen til et nyt eksamensforsøg." … “Studienævnet kan dispensere fra fristerne i stk. 1-3, hvis der foreligger usædvanlige forhold.”

Side 1 her: http://cms.ku.dk//upload/application/pd … .11.08.pdf

Som det fremgår af det link anja_ har sat ind så skal TPK være bestået for at du kan holdsættes på 3. semester.
Genetik og sundhedspsykologi kan derimod udskydes, -for sundhedspsykologi’s vedkommende skal den bare tages i løbet af bachelor delen. Jeg er ikke klar over hvad der gælder for genetik.

Ok, mange tak for hjælpen.

Dvs. det er kun TPK’en der vil spænde ben for mig?
Ved i om man kan søge merit for TPK, hvis man har lavet alt mulig andet med patienter/mennesker, både praksis og teoretisk?

Jeg tror det bliver svært -kender ihvertfald til et par sygeplejersker der fik afslag. Men det er jo altid forsøget værd :smiley:

Men skulle du få afslag så er det på alle måder et fag der er til at overskue, hvis det er fordi du har problemer med at få skema og hverdag til at hænge sammen kan du overveje at droppe SAU undervisningen og kun komme til det obligatoriske hos tutorlægen.
Jeg læste kompendiet igennem, supplerede “samtalen med patienten” og brugte en enkelt dag på opgaven, -og følte mig fint rustet til eksamen

Ja, er klar over at det er et fag der er til overskue, netop derfor jeg helst vil fortsætte på andet år, selvom jeg mangler faget. Vil helst ikke forlænge studiet med et halvt år, pga TPK. Defor jeg håber på at få dispensation til at fortsætte på andet år, og tage faget sammen med 3.sem.

Puha -det er et hårdt 3. sem du lægger op til.
Jeg går på 3. lige nu, og synes godt nok vi har ufatteligt meget at se til, -at lægge et ekstra fag oveni, synes jeg er hård kost.
-ihvertfald fordi TPK er et fag hvor undervisningen ligger i løbet af semesteret.

Hmm… Så 4.semester måske? Hvis man får dispensation for at fortsætte på 2.år, til trods for den manglende TPK, så er det vel underordnet om man tager faget på 3. eller 4.semester? Bare det er inden 3. år? Måske i sommerferien ovenikøbet? Hmm… Må nok hellere vente med at tro og tænke for meget, før jeg har fået talt med studievejlederen… :slight_smile:

Men mange tak for inputs:)