Kan man skrive bachelor sammen med en anden?

Hej,
Kan man skrive bachelorprojekt sammen med en anden eller skal man skrive alene?
Er der nogen der har erfaringer med det? 8)

Håber I kan hjælpe :doc:

Jeg vil tro det er muligt at udfærdige bachelorprojektet som et gruppeprojekt med to eller flere elever.
Dog har jeg ikke hørt om nogen, som valgte at skrive bachelorprojekt på den måde (på KU).

Nej, det kan man ikke. Så kort kan det svares.

Det her er sakset fra studieordningen på KU.

"5. semester:
Bachelorprojekt
Navn på engelsk: Bachelor Thesis
Målsætning: Bachelorprojektet skal give den studerende erfaring med litteratursøgning,
problemformulering, skriftlig sammenstilling, fremlæggelse og forsvar af eget projektarbejde inden
for det sundhedsvidenskabelige emneområde
Formål med kurset er, at den studerende efter udarbejdelsen af bachelorprojektet kan:
• Arbejde problemorienteret, selvstændigt og videnskabeligt med et selvvalgt projekt, der er inden
for det sundhedsvidenskabelige emneområde
• Dokumentere en struktureret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
• Formidle projektet såvel skriftligt som mundtligt
• Diskutere indholdet i projektet på et indledende videnskabeligt niveau
Placering: 5. – 6. semester
Undervisningssprog: Dansk
Indgangskrav: Bestået eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter, bestået
eksamen i celle- og vævsbiologi, bestået eksamen i tidlig patientkontakt samt bestået eksamen i
metodelære
Obligatoriske elementer: Ingen
Omfang i ECTS-point: 0
Undervisnings- og arbejdsformer: Selvstændigt arbejde under individuel vejledning,
forelæsninger og holdundervisning
Beståelsesfrist: Ikke obligatorisk

Jeg regnede heller ikke med at det var muligt at skrive sammen, men i kataloget over bachelor og osval II emner stod der sådan her under Kommune Hospitalet (CSS) Afdeling for Almen Medicin og Enheden for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning:

[quote]Emnerne er ment til inspiration, kom selv med andre, hvis der er noget, du brænder for. Man kan som
studerende skrive sammen eller enkeltvis. Man kan aflevere en rapport eller der kan lægges op til et
forskningsprojekt og publicering. Vejlederne har kompetence fra bl.a. almen praksis, psykiatri,
farmakologi og medicinsk antropologi.[/quote]

Men det gælder måske ikke længere? :?

[quote=“tinnie”:36rrvcmk]Jeg regnede heller ikke med at det var muligt at skrive sammen, men i kataloget over bachelor og osval II emner stod der sådan her under Kommune Hospitalet (CSS) Afdeling for Almen Medicin og Enheden for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning:

[quote]Emnerne er ment til inspiration, kom selv med andre, hvis der er noget, du brænder for. Man kan som
studerende skrive sammen eller enkeltvis. Man kan aflevere en rapport eller der kan lægges op til et
forskningsprojekt og publicering. Vejlederne har kompetence fra bl.a. almen praksis, psykiatri,
farmakologi og medicinsk antropologi.[/quote]

Men det gælder måske ikke længere? :? [/quote]
Hvis man tager et forskningsår, kan man skrive sammen på den måde, at man arbejder på det samme projekt, men skriver hver sin opgave. Ellers ikke. :slight_smile:

[/quote]
Hvis man tager et forskningsår, kan man skrive sammen på den måde, at man arbejder på det samme projekt, men skriver hver sin opgave. Ellers ikke. :slight_smile: [/quote]

ok, mange tak for afklaringen :slight_smile:

Hvis nu en SDU’er i fremtiden skulle kigge forbi denne tråd med samme spørgsmål, så er svaret, at det kan man godt i Odense. Så vidt jeg ved kan bachelor-projektet laves i grupper bestående af op til 4 personer. Den mundtlige eksamen er dog individuel.