Kan man være bekendt at være læge

Kan en højt begavet ung mand være bekendt at uddanne sig til læge, eller er det spild af tid og kræfter. Afgørelsen må i dag hvile på nogle praktiske ræsonnementer. Det er blevet et kvindefag og dermed et lavstatusfag og dermed er den sag afgjort. Selv var jeg i sin tid stolt og glad for mit fag, men som årene er gået har det fyldt mig med undren og skam så mange sjovere standen rummer, men kvinderne vil måske i det lange løb bedre fylde rollerne ud.

ØØØØØØØHHHHHHHHH

shigella, Bøh!

Hvad mener du med om du kan være bekendt at være læge?
Fordi du er Mand ? eller fordi du mener dig bedre begavet ?

Al ære og respekt for dem, som er læger/måtte påtænke at blive det, men fordums storhed og pragt kan man nok ikke længere afkræve af faget.
Hvis man tror, at man uddanner sig til penge, prestige og magt, så kan man godt tro om igen. De fleste af os bliver offentligt ansatte med dertil hørende arbejdsvilkår og løn (eller mangel på samme).
Det er (desværre) erfaringen, at løn/arbejdsvilkår i kvindefag er ringere end i mandefag. Det skyldes, at mens arbejdsgiver er hård og kontant, så forhandler kvinder ud fra nogle andre forudsætninger (man ønsker måske ikke at risikere faglig kamp, bløde pakker såsom omsorgsdage, barsel etc. vælges frem for en fornuftig løn). I det lange løb, kan det ikke svare sig at give køb på lønnnen til fordel for andre goder, i kroner og ører kunne man ansætte en barnepige til de penge, man mister på den konto.

Jeg kan da som næsten-læge godt ryste på hovedet af løn/arbejdsvilkår. Mine jævnaldrende, som har kortere uddannelser, mindre ansvar, normale arbejdstider etc. tjener betydeligt mere end jeg kommer til. Til gengæld skal jeg stå med samfundets svageste, røre ved ting, som de aldrig ville stikke hænderne i, og skulle jeg komme til at tjene en skilling eller to, så vil alle forarges og påstå, at jeg er en luder i lommen på medicinalindustrien.
Lægegerningen er et fedt fag, og det skulle også gerne være et fedt arbejde. Såfremt man også i fremtiden skal kunne leve anstændigt af det, skal vi af med berøringsangsten mht. at stille krav og tjene penge. Lad være med at blive spist af med en børnesygedag hist og her, sig nej til tarvelig aflønning - hvis vi var ansatte i det private, ville kandidatlønnen for en 5-årig uddannelse være 28000kr. om måneden - uden vagter!
Jeg er personligt ret kold overfor argumenterne om, at man ikke må tjene penge på syge mennesker - det må man godt. Det er sgu påfaldende, at folk gerne vil betale for at køre rundt i store biler, for Playstation til ungerne etc., mens de tror, at penge til læger, sygeplejersker etc. bare gror på træerne, hvor vi går ud og plukker dem. At være læge er ikke en velgørenhedsforretning - det er arbejde som så mange andre, og hvis ikke lønnen står mål med det udførte arbejdes værdi, så er jeg i hvert fald klar til at finde andre græsgange.

Cohrt skriver: “Det er blevet et kvindefag og dermed et lavstatusfag”. Jeg må, naiv som jeg er, gå ud fra at denne bemærkning simpelthen ikke kan være alvorlig ment, men nok nærmere er for at provokere til debat???

Men med hensyn Martinelleos indlæg, så kan jeg kun give ham ret. Vi får for lidt i løn, har for trælse arbejdsforhold og oven i det, har vi absolut ingen mulighed for flexibilitet. Vi skal pinedød møde til en (for det meste) overflødig morgenkonference, og ve den, der kommer 2 minutter for sent.
Men jeg ville alligevel (som kvinde) gerne give lidt af min løn for større flexibilitet og andre “bløde pakker”.
Martinello skriver:“I det lange løb, kan det ikke svare sig at give køb på lønnnen til fordel for andre goder, i kroner og ører kunne man ansætte en barnepige til de penge, man mister på den konto.”
Det er ikke kun et spørgsmål om kroner og ører. Jeg vil sørme selv passe mine børn så meget som muligt og amme mine babyer så længe jeg har lyst. Jeg vil have muligheden for at være hos mine børn, når de er syge. Og ikke være nødsaget til at udstyre mit feberhede opkastende barn med en telefon, og selv smugle en mobiltelefon med vibrator ind i afdelingen (som jeg har set adskillelige kvindelige læger gøre) for at kunne guide mit barn i hvordan man tørrer bræk op af sofaen…
Hvis det gør det mig skyldig i en fordrejet løn/kønspolitik, så er det OK med mig.

Man kan jo ikke fortænke nogen i, at udvise omsorg for sin familie, og med den familiestruktur, som mere eller mindre er blevet indført de sidste 50.000 år, så er det stadig kvinden, der primært hænger på de der børn. Sammenholdt med den aktuelle kønskvotering på studiet, så vil vores fremtidige arbejdsvilkår og lønforhold bære præg af dette.
Ergo vil fremtidens læger nok i højere grad vælge de bløde pakker, og det betyder, hvad enten man har børn eller ej, at der skal gives køb på nogle andre områder.

Som jeg ser det, har man som læge to muligheder:
A. man accepterer, at de bløde pakker, og skifter drømmen om status, penge og golfklub ud med en lille stationcar, en tålelig vagtbyrde og afspadsering på åndssvage tidspunkter (hvor ens børn/ægtefælle mv. alligevel ikke er hjemme).
B. Man smøger ærmerne op, kommer igennem som speciallæge og finder noget udenfor det offentlige system.

Tingene er sat på spidsen her, men er man ambitiøs og konkurrencemenneske, som gerne vil have, at udbyttet står mål med indsatsen, så er det offentlige sygehusvæsen et meget frustrerende sted, hvor man ikke bliver belønnet for at udvise initiativ eller for at smøge ærmene op. Man må så gøre op med sig selv, om man mener at trives bedst i et karrieremiljø, hvor der ikke levnes meget tid til familie etc., eller om man prioriterer familie/privatliv fremfor karriere.

Til Martinello: Din bekymring angående de bløde pakkers underminering af vores lønforhold ser jeg som en omsiggribende epidemi blandt ligesåvel færdiguddannede læger som lægestuderende. Da der dog i lange tider vil være en mulighed at omgås dem ved at pleje sine materialistiske behov ved dyrebetalte vikariater (i ferieuger møjsommeligt forhandlet for at sikre børnenes velfærd) indlands som udlands, kan jeg ikke se grunden til at træde i den mølle. Der er dog den finesse ved det at du må vente til du bliver speciallæge for at score de store gevinster, men fat mod for det skal nok komme.
PS. Dette er ikke ment som opfordring til at skrive en moralisering om vikartagernes eksistensberettigelse. De er kommet for at blive.

CENSUR!!

advarsel 1

lad nu være med at ødelække et godt forum - jeg synes ikke du kan være det bekendt… Iøvrigt har jeg logget din ip adresse!!

Det var frold, sorry! :oops:

Kan moderator/admin ikke for fremtiden være så venlig at underskrive sine indlæg/censureringer, så man ikke er i tvivl om, hvad der stammer fra de enkelte brugere, og hvad der stammer fra admin/moderator?

da indlæget var mere end spidigt valgte jeg at censurer det. Det er så absolut ikke meningen at det skal være praksis, men det irriterede mig at det var så usagligt det der blev skrevet, samt så jeg det som et forsøg på at ødelægge denne side, hvilket jeg er ked :frowning:

ups! :oops: -skulle have skrevet til en anden tråd…
Jeg prøver igen.

Hej Frold, det var ikke for at være efter dig, eller nogen anden, men som sagt bare for at få en smule klarhed på situationen.

Det er trist, når visse folk åbenbart ikke kan finde ud af at diskutere i en ordentlig tone og udvise bare et minimum af agtelse overfor initiativet og meddebatørerne. Som udgangspunkt er censur jo en grim ting, men omvendt må man også forsøge at bevare en ordentlig omgangstone og internettet er også et offentligt sted, hvor injurie- og straffeloven gælder. Så hvis advarsler, ip-banning og abuse-henvendelser til synderens ISP er nødvendigt, så fint med mig.
Alternativt må man tage en snak med synderens forældre, så de kan tage vare på deres uregerlige teenageafkom :mrgreen:

Og for ikke at afspore debatten helt - så mener jeg så absolut, at man kan være bekendt at være læge, også med den kønskvotering, der ligger for døren. Der er sgu mere mandfolk i mange af de kvindelige medicinstuderende, end der er hos så mange mænd i det danske land!

:oops: Fejl!

Det var der trist at Trold blev nødt til at tage censur i brug. Hvis det var frie associationer til “bløde pakker” eller noget i resten af min lettere sarkastiske skrivelse der udløste det, beklager jeg for at have ansporet en mand tilbage hans urinstinkter i et “Forum Romanum”.

Og tilbage til debatten - det er vovet at vurdere testosteronindholdet i blodet på en kvindelig medicinstuderende…Ikke desto mindre former studiet os allesammen gevaldigt for at vi til sidst kan komme ud med samme visdom og erkendelse. Efter en turnus vil en hel del (pligtopfyldende, ambitiøse og evt. med ægteskabelige behov) kvinder tænke på en ph.d som skalkeskjul for evt. graviditeter (det er rigtigt mange der stifter familie i denne periode, jeg håber ikke der er nogen observationsbias) i stedet for udsigt til vagter og rådelighed. DET, mener jeg, er med til at undergrave forskningsindsatsen for hvad bliver der af deres publikationsaktivitet sidenhen? Vi kan jo hellere ikke undgår dette på nogen nobel måde, for problemet bider sig selv i halen når vi har et begreb der hedder kønsdiskrimination.

-Måske skulle vi ikke lovprise kønskvotering så meget.-
PS. UFL har iøvrigt stillet fokus på ph.d’ers produktivitet i det seneste nummer. Jeg har lige opdaget at publikationernes IMPACT FACTOR hos de to køn er næsten ens, selv om kvinder publicerer halvt så mange artikler i 5-års perioden efter erhvervelse af ph.d-graden. Jeg er blevet trøstet (lidt) for tallene for årene 1993-1998 er anderledes end dem vi har nutildags. Jeg er i hvert fald alt for doven til at slette det ovenstående.
Og nej, jeg vil ikke have en ph.d-grad, så dette handler ikke om en konkurrence.

Selvom kønsfordelingen er yderligere i kvindernes favør på tandlægestudierne, er det mit indtryk, at der er langt flere penge at tjene end ved lægefaget. Det kan da derfor ikke udelukkende have noget med kønsfordeling men også især offentlig kontra privat arbejdsgiver.

Tjaaaaa…! Der røg et iøvrigt sagligt forum. :shock:
Nu må jeg og forhåbentlig andre der tror på den frie debat, hvor der er plads til alle meninger, finde andre græsgange. Sådan er det jo med censur, censur bruges desværre af meningsdannere der ikke er interesseret i fri debat.

Synd Frold :?:

Jeg er enig i at det ikke er rimligt at censurer, men jeg mener faktisk at det der stod ikke var lovligt, og jeg vil som ansvarlig for dette forum ikke risikere at få politi eller anden ordensmagt på hovedet.

Jeg er blot studerende og ikke stud eller cand.jur og vil gerne bruge min tid konstruktivt og ikke på at skulle lege politibetjent eller for den sags skyld have politiet efter mig, håber du forstår…

Jeg håber du fortsat vil bruge studmed.dk og forstår min egen fortvivelse…

mvh
Frederik