Kandidat Au fra Sdu, hvad bør jeg læse på?

Ok er så ligesom sådan lige blevet optaget på kandidaten på Au (såfremt jeg ikke failer mine sidste eksaminer) jeg er nok ikke den første til at tage springet tilbage til “hjemstavnen” og vil meget gerne vide om vi sdu’ere mangler noget i fht. au’erne

Farmakologi, B7 og B8, samt Immunologi og Mikrobiologi, B10 er grinagtige lette i forhold til AU. Patologi, B12, er nogenlunde tilsvarende niveau dog. Der blev under en tidligere AU interimordning af bacheloren oprettet et farmahold, hvor kandidatstuderende kunne følge det 10 ECTS fag (5 ECTS på daværende interim ordning) - inkl. eksamen. Det er nok værd at undersøge om det stadig er tilfældet.