Kandidatdel SDU kontra KU

Til alle på studmed.dk der måtte have noget at byde ind med i denne sag:

Jeg kunne ikke finde en tråd om dette emne via søgning, så jeg skriver selv indlægget, tilgiv mig hvis der allerede findes en tråd.

Jeg er snart færdig med 6. semester på SDU, og står nu med valget om jeg vil fortsætte i Odense eller fortsætte i København. Valget er på ingen måde simpelt, og der er både familiære som karrieremæssige årsager til at begge steder har sine fordele (og ulemper). Jeg vil ikke blande jer ind i de ting, det bliver bare noget underligt rod. Til gengæld kan I her på forummet måske hjælpe mig med en afklaring af de to kandidaters opbygning. Jeg har kigget på begge kandidaters studieordning, og man må jo konstatere, at de er noget forskellige. Og jeg er klar over at der ikke er en eneste her der har taget begge kandidatuddannelser (man kan ikke, og hvorfor skulle man?!). Forskellen ligger som jeg ser det primært i at i Odense fortsætter kandidaten med meget undervisning og flere teoretiske fag, mens der i København er væsentligt mere klinik. Tidligere forestillede jeg mig naivt at en læge er en læge, og derfor må de to uddannelser bære hen imod det samme, men risikerer man ikke enten at mangle noget teoretisk eller klinisk erfaring, uanset hvad man vælger?

Det jeg søger er nogen der har færdiggjort sin kandidat (eller er igang med), som kan fortælle mig hvordan deres kandidat studieliv har været/er pt., og om de føler sig godt nok klædt på til KBU. Kompenserer man for teorien på KU ved at læse en del ved siden af al den klinik man har, eller er det skemalagte rigeligt? Og hvordan sørger man for at få nok praktisk erfaring på SDU?

Mvh

Skorpionen

Jeg synes vi har haft en rimelig god fordeling på KU…
7. er ren klinik med læring af praktiske færdigheder og journalskrivning.
8. er rent teoretisk og ret læsetungt (se studieplan)
9. er klinik med fokus på stuegangsfunktionen. Hertil kommer anæstesiologi, receptskrivning og lidt andet teori. Semestret er ret presset, da den store afsluttende eksamen (skr.) i medicin og kirurgi af en eller anden grund allerede ligger her - samtidig med klinikken. Dog er detaljeringsgraden noget lavere end de andre eksamener, da fokus er på at gøre sig gode overvejelser over vigtige differentialdiagnoser og få iværksat relevant undersøgelse og initial behandling…
10. semester er neurosemester med en god del læsning ud over den kliniske arbejdsdag. Spændende, men også presset.

Generelt er der ofte planlagt et par timers undervisning om dagen, og ellers er det selvstudium efter klinisk arbejdsdag - derfor er de fleste studerende også ret opsatte på at gå tidligt (og gør det ikke sjældent), da det ellers kan være ret svært at få dagen til at hænge sammen. Det er ikke så populært hos tutorer, professorer m.m., men de har vist glemt hvor stort et pensum vi skal igennem “efter arbejde”. Det er nogle lange dage op til eksamen, men det hænger sammen.

Om jeg er klar til KBU? Nej. Men mangler også et helt år. Jeg tror jeg bliver så klar, som man kan blive, men jeg tror aldrig man føler sig sikker og ovenpå, når dagen kommer.

Tak for svar palb. Det kan jeg bestemt bruge.

På SDU har man kun svarende til ét semesters rent klinik på kandidaten (der er så op til flere færdighedstræningskurser undervejs i øvrigt).

Link til SDU studieordning(kandidat): http://static.sdu.dk/mediafiles///Files/Information_til/Studerende_ved_SDU/Din_uddannelse/Medicin/Aktuel_studieordning/Endelig%20kandidatstudieordning%20010911.pdf

Link til KU studieordning(kandidat): http://medicin.ku.dk/om_uddannelsen/2009-kandidatstudieordning_med__ndringer_pr._01.09.11.pdf/

Min bekymring er som nævnt hvorfor at de to universiteter gør tingene så forskelligt som de gør det. Men udover de to universiteters tilgang til emnerne (KU vil gerne have en klinisk læringsvinkel, mens SDU vil have en teoretisk indgangsvinkel), så synes jeg ikke at alle kurserne/emnerne overlapper, hvis man scroller ned til kursus/semesteroversigterne i studieordningerne. Fx er K4 på SDU en blok om sygdomme i blod- og bloddannende organer, hvorfor det tilsvarende på KU vel burde være “klinisk kursus i hæmatologi”, men det findes ikke. Omvendt er der på KU et “klinisk kursus i anæstesiologi” uden at der findes noget tilsvarende i Odense.

Det kunne være rart med en fra Odense til også at kaste lys på sagen.

Desværre er der ikke andre omstændigheder i mit liv der kan tage valget for mig, så jeg er nødt til også at kigge på de her ting, hvis nogen derude nu tænker at jeg dog går op i småting. Uanset om jeg vælger at læse i Odense eller i København vil det indebære, for mit vedkommende, lige meget godt (og dårligt).

Det med sygdomme i blod og bloddannende organer hører ind under det, der på 8./2.K hedder “kliniske sygdomsenheder” i oversigten på medicin.ku.dk - heller ikke fair… Det dækker over hjerte/kar, hæmatologi, gastroenterologi, plastikkirurgi, onkologi, og nefrologi/urologi. En ordentlig mundfuld på 4 md. skal jeg hilse og sige :wink:

Tror denne side vil kunne hjælpe lidt:
http://sis.ku.dk/kurser/lptree.aspx?xnr=63026&sprog=1&dybde=3&xslt=classic

Tak, det hjalp igen meget. :slight_smile: Så mangler vi bare snart at nogle SDU’ere byder ind!

Jeg har læst i odense og har arbejdet nogle år nu.
Det er sandt at der er en del forelæsninger/holdtimer i odense og noget mindre klinik end i KBH. Stort set alle i odense læser Medicinsk kompendium, fordi der er tid til det. Der bruges derfor en del timer på teori og noget mindre på “klassisk klinik”. Men min klare oplevelse er desværre også at udbyttet af “klassisk klinik” med morgenkonf, radiologi konf, ambulatorie"føl" og stuegangs"føl" er yderst begrænset. Det tager en masse tid som kunne være brugt bedre.
I odense er der dog også oplæring i klinisk færdigheder i et såkaldt færdighedlab, hvor tiden er sparsom, men hvor der er fokus på den aktuelle problemstilling.

Men bundlinen er jo, at I turnus syntes jeg ikke at jeg manglede “praktiske færdigheder”. Modsat syntes jeg såmen heller ikke dem fra Kbh manglede teoretiske kundskaber (selvom 80% kun har læst basisbogen til intern medicin). Men prøv at spørg en turnuslæge fra KBH hvad kongenit sfærocytose er og spørg så en fra odense.

Mht. anæstesi findes i odense et akut medicin kursus med anæstesiindhold.

Hejsa,
Jeg er selv på bachelordelen på SDU så kan ikke gøre dig så klog ang. kandidaten (endnu).
Men vil gerne lige gøre dig opmærksom på at studieordningen for kandidaten jo er blevet revideret og den nye trådte i kraft her september 2011. Så der er nok ikke så mange vi kan spørge som har “prøvet” den nye version endnu, men måske kan de fortælle noget generelt.

Udover linket til studiordningen som du allerede har, kan du i denne artikel læse lidt om hvad der er anderledes fra den gamle til nye:http://sundoghed.dk/3000/ny-kandidatdel-bliver-hardere/ og derefter sammenligne med kandidaten på KU. Det bliver selvfølgelig aldrig som at høre fra en studerende der selv har været igennem det… Håber du finder en god beslutning :slight_smile: