Kaos venter: næsten frit optag på lægeuddannelsen

Min første tanke til morgen var, hvad sker der?

Ritzau har udsendt en pressemeddelelse om at som led i regeringens kommende uddannelsesreform, så skal nuværende adgangskrav fjernes på lægeuddannelsen, hvilket forsvares med at det helt følger regeringens politiske linje, om at prøve noget nyt, trods man ikke kender langtidseffekterne eller konsekvenerne her af (læs: der henvises til skolereformen).

Det fremgår dog også at man ikke vil fjerne adgangskravet helt, men at man vil følge de anbefalinger og erfaringer man har Holland, som i mange år har været spydspids for netop medicinsk pædagogik. I stedet vil man nu rette fokus mod fysiske tests som adgangsgivende til lægestudiet.

Flere retrospektive undersøgelser, netop udarbejdet i Haag, viser at den enkeltstående parameter der fortæller mest om hvorvidt man er egnet til lægestudiet og besidder evnen til gennemføre studiet er konditallet. Således vil optagelsesproceduren bestå bl.a. af en løbetest, som det kendes fra optag på politiskolen og i militæret. Det forlyder dog at man fortsat vil bevare et vist elitært element, så adgangskrav for politiskolen og militæret ikke er nok for lægeuddannelse; man må forventes at kunne løbe henved 3000m på 12min.

Det forstås også at Christine Antorini nu vil gennemføre samme reform som på skoleområdet, men for universitet, således vil der være tvungen tilstedeværelse fra 8-15.30, hvilket på www.cand-mag.dk har skabt vilde protester.

Filosofistuderende April Phool skriver som en kommentar på siden “det er jo fuldstændigt forrykt det regeringen har gang i…”

Netop af hensyn til de studerende ved det humanistiske fakultet forstås det dog, at man som noget nyt nu vil indlægge aktivitetstimer, så dagen ikke føles så lang.

Samtidig vil man også afskaffe det akademiske kvarter, da en nyere undersøgelse har vist at nyuddannede akademikere har svært ved mødekulturen på de danske arbejdspladser og konsekvent kommer for sent om morgenen, men i høj grad også til aftalte møder, hvilket Per Holten-Andersen, Dekan for Copenhagen Business School(CBS), kun kan nikke genkendende til. Det skulle særligt være FOAs formand Dennis Kristensen, som har været primus motor for netop denne afskaffelse: “det er simpelthen for snobbet det der sker i de akademiske miljøer…” vides han at have udtalt “uden for referat” ved et møde i forligsinstitutionen.

Nævnte ændringer træder i kraft i forbindelse med det kommende kvote 1- og kvote 2-optag, mens de strukturelle ændringer vil påbegyndes efterårssemesteret 2013.

omg :ohmy:

Jeg er ret vild med filosoffen April Phool…
:wink:

ahhh, det var gas… :slight_smile: