Karakterer på KU

Når jeg kigger på de individuelle kurser på KUs bachelor ser det ud til, at det kun er meget få af kurserne der ikke vurderes med bestået/ikke bestået. Passer det virkelig at man kun få gange på bacheloren får en karakter for sin eksamen?

Stort set alle eksaminer er bedømt efter 7-trins skalaen. Det er mig bekendt kun første semester der bliver bedømt bestået/ikke bestået (i hvert fald af de “store” fag). Måske er det fordi du kigger på kursus-siden, og ikke eksamens-siden for de pågældende kurser. Alle kurserne, der har obligatoriske dele bliver bedømt bestået/ikke bestået, da du hvis du ikke består de obligatoriske elementer, ikke får lov til at gå til eksamen. Men selve eksamen får du en karakter for.

Ah okay. Jeg syntes heller ikke, at det gav særlig god mening. Tak for svar!