Kbu bornholm

Hej Alle,

min kammerat og jeg har været så heldige og trække rigtig pæne numre (top 40) og vil begge gerne til bornholm da vi er derfra, har dog hørt at man som reservelæge på Bornholm ikke har nogen bagvagt til stede om aftenen og i nattetimerne?

Vi tænker på om vi evt. skal tage en akutafdeling da de stort set alle 24 timer har en speciallæge / 1. reservelæge tilknyttet skadestuen hvorfor man kan få god supervision ?

Derfor vil vi høre om der er nogen som har erfaring med Bornholm ? Vi har talt med et par stykker som fortæller at man har et enormt ansvar på bornholm idet der mange gange kun er en bagvagt i telefonen, i modsætning til akutafdelingerne hvor der altid er en speciallæge / 1. reservelæge til supervision ?

vh emil

øøøøh. Nu er jeg 1. Reservelæge … og bagvagt. Hvad er det nu lige der er forskellen?

Ved du ikke selv det ?
vh emil

Du spurgte selv … og klumrede tingene sammen. Jeg er 1. reservelæge. Er der andet du ikke kan finde ud af?

  1. reservelæge … reservelæge … bagvagt… hvad skal jeg ikke vide? Du roder rundt i begreberne…

Du må gerne specificere hvor jeg roder i min kommentar - så kan jeg lære noget i det mindste ?
vh emil

Jeg tror I taler forbi hinanden?

Spørger vil vide om man skal være urolig for at være på en matrikel uden tilstedeværende bagvagt.

Måske der er en mellemvagt?

Hej frold

ja - jeg tror vi taler forbi hinanden for forstod ikke hvad palantas indlæg gik ud på … ?

Der er ingen mellemvagts funktion på bornholm og derfor står man som KBU læge alene
i klinikken.

Det jeg vil høre er således hvorvidt andre her erfaring med dette, idet det jeg har fået at
vide er at man står med meget ansvar alene og man har ingen hjælp hvis der en aften/nat
skulle blive travlt - hvilket man har andre stede specielt på akutafdelingerne hvor der ofte
er tre KBU læger der kan dække alle tre specialer på forvagts niveau ?

vh emil

Din bagvagt er den person der har ansvaret for din vagt. Denne kan være hvem som helst, men vil typisk være en 1. reservelæge ( der har <1.5 år tilbage af sin speciallægeudd.), en afd. læge eller overlæge. Mange steder har bagvagten en bag-bagvagt som er en overlæge med kirurgisk ekspertise.

Hej Palantas

tak - det vidste jeg godt :), men hvordan roder jeg rundt i det i mit indlæg det er det
jeg ikke ved.

vh emil

Vil bare lige holde fast på trådens formål :

ER DER NOGEN DER HAR ERFARING SOM friks KBU læge PÅ BORNHOLM ?

vh emil

Alle steder har en bagvagt tilknyttet. Men det er ikke så ofte at bagvagten er tilstede - men bagvagten kan kontaktes for råd og vejledning. Indenfor visse specialer eller hvor der er meget travlt, vil bagvagten være tilstede.

Ja ligepræcis - og det jeg vil høre er om der nogen der har erfaring med dette.

Har undersøgt det en del og mange steder er der både mellemvagt og bagvagt til stede 24 timer, dette specielt hvor der er akutafdelinger andre steder går bagvagten hjem aften/nat mens forvagten bliver.

f.eks. skriver de på grønland at der normalt kun er forvagt/bagvagt, men hvis en KBU læge er i vagt vil der altid være en mellemvagt tilstede idet bagvagten tager hjem, men står der ikke omkring Bornholm.

Det jeg har fået at vide er at bagvagterne ikke altid er villig til at hjælpe til i skade stuen i modsætning til mellemvagter, og idet man så på bornhold står alene og ikke har supervision har man et større ansvar.

Men jeg vil meget gerne høre fra andre der evt. har erfaring fra Bornholm hvordan det er med ansvaret dernede, da det betyder meget for mig at komme tilbage til bornholm… men ikke for en hver pris.

vh emil

@Palentas

Læs og gør dig umage med at forstå skriverens indlæg inden du bruser frem med dumme kommentarer som en anden hovedløs høne.

Indlægget er nemt at forstå og problemstillingen er relevant. Dine kommentarer er bare med til at ødelægge hans post.

Hvad rager det ham at du er 1. reservelæge og bagvagt på Bornholm når du ikke gider svare på hans spørgsmål og rådgive ham? :pinch:

1 Synes om

Jeg vil lige høre angående transporter fra bornholm til RH det jeg ved er at der er mange patienter der overflyttes til RH, men at langt disse er subakutte og overflyttes med specialuddannet sygeplejerske med rutefly, er det korrekt, dsv. man slipper for mange dårlige patienter i luften hvor man står alene med ansvaret ?

vh emil

At have en nært tilknyttet senior læge har fordele og ulemper. Jeg har ikke erfaring fra Bornholm, men jeg har prøvet at være i turnus på medicinsk afd. i Dronninglund, og hvor min bagvagt boede ca 25 km derfra. Jeg har også prøvet medicinsk og kirurgisk afd. i Aalborg, hvor der altid var seniorer læger tilstede.

Af Dronninglund lærte jeg at træffe beslutninger selvstændigt. Nogle har været gode og andre dårlige, men de var mine at træffe i situationen og det står man ved. Dagen efter til morgenkonferencen kan man så få flere inputs og derved også overveje og genoverveje de ting man har sat i værk. I absolutte tvivlstilfælde kunne bagvagten (en overlæge) kontaktes - men det var nu ikke tit vi gjorde det.

I Aalborg var kulturen en anden, og fordi bagvagten var der så blev de også benyttet. Jeg husker dog at man ikke var helt så selvstændig og det tog lidt længere tid at ‘finde ind til lægerollen’ fordi det var nemt at spørge andre hele tiden.

På min nuv. afdeling kan vi godt mærke forskellen på læger der havde den tidligere turnus og den nuværende KBU. KBU-læger har ikke haft helt så frie tøjler og er ofte lidt mere usikre end de der gennemførte turnus. Jeg tror at Bornholm vil forme jer fordi i er mere alene - omvendt skal i gøre op med jer selv om i har lyst til det. Man får altså nogle “knubs” i forløbet - de knubs kan dog bruges positivt fremadrettet, for man lærer en masse af dem.

Palantas - tak for dit svar.

Som jeg ved så er Dronninglund ikke et akuthospital hvorfor man ikke står med de helt dårlige patienter i hverdagen ? Bornholm er jo også et akuthospital hvorfor man i vagten kan risikere at der kommer dårlig patienter og man alene står med ansvaret initielt. Hvis Bornholm som Dronninglund ikke havde et akut optage vil det vel være fint. Desuden har de kardiologisk sengeafsnit på bornholm som man selv skal kunne passe og hvor man skal forholde sig til telemetri og lignende ved ændringer i vagten.

Hvis alt var sort og hvidt som det er i bøgerne vil det være OK - men har hørt at man som helt frisk KBU læge meget nemt kan fejlfortolke ting og så kan det være ligemeget at have en bagvagt i røret… Mange kliniske akutte diagnoser vil det også være fint at få supervision til istedet for at man som ene grønne KBU læge, på baggrund af ens egen kliniske undersøgelse, telefonisk skal vurdere om patienten skal til RH. Det vil være fedt at man her kunne få lidt supervision og derved lære i nuet.

Hvis man træffer nogle dårlige beslutninger kan det vel have svær effekt på patienten speciel de akutte kørsel 1’ere som man også står alene med, og får man en klage står man alene om ansvaret. Den akutafdeling jeg var hos i et par måneder kom der altid en mellemvagt ned ved de “røde” og “orange” patienter, men dem står man vel alene med på Bornholm ? ? ?

Håber da man kan bruge knubs’ne vil bare være ærligt ikke at få en god supervision så man lære noget bedre klinisk istedet for blot at berette om det til konf., hvor de andre ikke har set patienten.

Ovenstående er beretning fra 2 jeg har talt med… Det vil være fint hvis der var nogle der har været på BOrnholm der kan fortælle lidt.

INGEN ? NO BODY ?

Jeg har en ven der netop er hjemkommet fra bornholm. Du står med dine Røde og Orange patienter selv når bagvagten er gået hjem. De kan kaldes ind i løbet af 15 min (tror jeg det er) og de plejer at komme, hvis man ikke kan klare det over telefonen.

Men Bornholm er et “tough” sted og man får hård på brystet og en godt klinisk blik. Det kan dog også være for meget for nogle, der simpelthen knækker. Man har som forvagt alle medicinske specialer, samt pædiatri (inkl. hjertestop) og det kan være hårdt at stå i sådan et scenarie SPECIELT hvis man lige er startet. Så er 15 minutter altså lang tid, selv om du har anæstesisygeplejerske ved din side og bagvagten i røret. Bagvagterne er ofte overlæger fra RH, så de er ganske kompetente til at hjælpe.

Men han var super glad for sit ophold, og fik først de “hårde/dårlige” patienter et godt stykke inde i sit forløb, hvor man har fået mere erfaring.

Ovenstående er 2. håndserfaring, men jeg tror nu jeg husker det ganske fint :slight_smile:

mht. transporterne, så går de “altid” fint, da man ikke flytter akut dårlige patienter før de er stabiliseret. Der er helikopter transporter både til RH og også Århus, og de giver rigtig godt, da man ofte ikke kan komme hjem til bornholm før næste morgen, hvor man så indlogeres i lufthavn og flyver næste morgen - alt sammen til overtidsbetaling :slight_smile:

Håber det hjalp lidt.

Tak for dit svar koch - det er rigtig fint :slight_smile:

Det vil være fedt med en 1. håndserfaring fra flere. Den kritik jeg har hørt er at der er mange vacancer i speciallæge laget hvilket giver en meget besværet hverdag. F.eks. står man ofte alene til stuegang og ingen supervision har og når man når til middagskonf. er man kun nået i gennem halvdelen af patienterne hvorefter efter man ikke kan konfererer den anden halvdel da der ikke er flere fælleskonferenser.

Desuden har en anden jeg har talt med som har været ansat på kirurgisk bornholm som KBU og derefter på kirurgisk afdeling på sjælland fortalt at man stort se ikke lære nogle kirugiske indgreb da planen er stram, og at KBU lægerne sættes til vagt og stuegang (da der mangler sepciallæger) og har minimal kirgurgisk supervision mhp. operativ læring, hvorimod han på en anden uklassifficeret kirugisk stilling på sjælland lærte en hel del fordi at speciallæge laget var konstant bemandet af fast personale.

Det værste er at de faktisk begge har fået 3 klagesager hver - hvor de har tabt hhv. 1 og 2 af sagerne, jeg ved ikke om det er derfor folk ikke vil komme frem og fortælle om deres ophold på Bornholm ? ? ?
Den ene gang fik KBU lægen ikke medhold selvom han havde konferet med sin bagvagt, hvorefter bagvagtet fortalte at han ikke havde set patienten da det var i aften eller nat tiden hvor bagvagten tager hjem og KBU lægen står alene… Det er sådanne situationer jeg er bange for, for der er vel en forskel i at skrive “patienten er konf. med Bagvagt” og “patienten er set af bagvagt” i forhold til klagesager, og man kan jo ikke skrive at patienten er set af bagvagten når man står alene… eller hvad ? ?

Det er virklig svært - vil ikke vælge en KBU forløb hvor der ikke er god supervision og hvor man møder hundred speciallæger over 6 måneder… også ærgeligt at få klagesager på sig allerede som KBU…

Håber der er andre der vil fortælle på 1. håndserfaring…