Klage over mundtlig eksamen

Er der nogen der har erfaring med klagesager over mundtlige eksaminer? Jeg skal aflevere en klage over min eksamen i almen medicin. Hvor store er chancerne egentlig for at få sådan en klage godkendt? Især ved mundtlige eksaminer hvor det er “ord mod ord”.

I mit tilfælde drejer det sig om at få lavet et 5-tal om til et 6-tal. Jeg har skrevet 4 sider og mener at klagen er velbegrundet.

Studievejlederne fra KU hjælper som regel i disse sager og har derfor god erfaring med udformning af det skriftlige samt chancerne for at få omstødt en eksamenskarakter.

Jeg har ikke selv erfaring med det, men jeg vil skyde på, at det er svært ved en mundtlig eksamen. Det skyldes, at det er svært at redegøre for, hvad der er sagt og gjort, fordi der ikke er vidner og dokumentation.