Klinik i troperne med IMCC

Kære alle,

Man kan blive “Praktikant I Troperne” (PIT) med IMCC, som det noget kortfattet fremgår af deres webside.

Under mit nu veloverståede kliniske ophold på Orthopædkirurgisk Afdeling på Slagelse Sygehus talte jeg med en ældre studerende, der har været i Indien i godt 5 mdr. på klinikophold, sikkert gennem IMCC, men jeg ved det ikke med sikkerhed. Under sit ophold udfyldte han efter eget udsagn en lægefunktion på vistnok et mindre provinshospital. Det lød alt sammen meget spændende, og jeg har nu fået blod på tanden i samme henseende.

Derfor er jeg naturligvis ganske interesseret i at høre mere om det udbytte og de erfaringer, man kan tænkes at have af et sådan ophold – gennem IMCC eller ej. Derudover på hvilket semester et udlandsophold er realistisk.

Med gode sommerhilsner…

Niemann.

Tja, jeg kan da godt udveksle lidt erfaringer også.

Jeg var i foråret 2005 udsendt med PIT til et lille hospital i Indien, kaldet Christian Hospital Bissamcuttack i Orissa. Hospitalet er startet af en dansk missionær og har derfor mange forbindelser til Danmark. Bl.a. har der været mange danske studenter på hospitalet igennem mange år.

Det var et lille hospital med vistnok omkring 150 sengepladser og så vidt jeg husker 8 læger på forskelligt niveau dvs. både helt unge læger og gamle erfarne læger.

Jeg rejste alene derned og var eneste student på hospitalet i halvanden måneds tid, indtil der også ankom en studerende fra SDU.

Ligesom på dine klinikophold i Danmark arbejder du aldrig helt selvstændigt, men som en “lille” læge. Det handler om at du modtager eller tilser så mange patienter som overhovedet muligt og herefter fremlægger for lægerne på stedet, som så kan give dig feedback og iøvrigt tjekke at alt hvad du laver er i orden.

Da lægerne bruger relativt lidt tid på administration, er det omkring 95% af alt tiden der foregår med patienter, hvilket gør det hele noget mere intenst og man føler at tiden bliver udnyttet bedre. Mange patienter er fagligt set meget spændende cases med tydelige symptomer og sygehistorier og læringsværdien kan derfor være meget stor Man kan dog ikke forvente at de kan snakke engelsk, så tit skal sygeplejerskerne eller de andre læger oversætte for dig.

Rent kulturelt var det en kæmpe oplevelse at komme ud i en lille indisk landsby langt, langt væk fra Danmark. Det er virkelig en hel anden verden end den vi kommer fra.

Det kan være svært at vænne sig til at alt ikke foregår ligesom i vesten, men hvis man er tålmodig og åben overfor at folk lever efter andre kotumer og sociale regler end dem vi lever efter i vesten, skal man man nok klare sig.

Jeg har hørt om flere personer - også medicinstuderende - som havde svært ved at kapere Indien og det indiske system, så det er også en meget individuel oplevelse man får ud af det.
Personligt havde jeg 4 fantastiske måneder, men jeg tror det afhænger meget af din personlighed, herunder temperament, tålmodighed og åbenhed over for andre kulturer, der afgør om du kommer til at nyde opholdet eller ej.

P.s.
Der en fotoudstilling om hospitalet i Bissamcuttack på Månefiskeren på Christiania fra den 31. juli og nogle uger fren, hvis folk skulle få lyst til at se mere til det hele. Det er en ung dansk fotograf, som har taget billederne under et ophold dernede.