Klinik ophold

Hej

Hvordan ligger klinik opholdende fordelt på KU, SDU og AU?

KU: 4. semester (to uger), 7. semester (12 uger?), 9. semester (8 uger) - eller sådan noget i den stil…

 • Mikkel

AU:
3. semester (6 uger)
8. semester (20 uger)
9. semester (kliniske færdigheder i medicin og kirurgi á 36 timer)
10. semester

 • 4 ugers pædiatri klinisk kursus
 • 4 ugers gyn/obs klinisk kursus
 • 3 ugers neurofag klinisk kursus
 • 1 uges onko
 • 4 ugers psykiatri klinisk kursus
 • 10 dages almen praksis

Det er taget fra mit “attesthæfte for obligatoriske kliniske kurser på medicin studiet”; men ved ikke hvor meget decideret klinik der er på 9./10. semester… Det kan en af ‘oldingene’ nok bedre svare på.

Der er en del klinisk undervisning på 9. semester. Man ser patienter med dermatologiske lidelser til kliniktimerne på Marselisborg. Holdtimer i ØNH hvor man fremlægger journal på patient, der så efterfølgende medvirker til klinisk undersøgelse. I øjensygdomme ser man også patienter til holdtimer, men der laves også en del undersøgelser på medstuderende. Alle tre fag har også forelæsninger.

Næsten alt på 10. semester er klinisk undervisning, som det også er på 8. semester. Man følger forvagter/bagvagter og deltager i afdelingens arbejde. Normalt er er der så bedside undervisning eller undervisning ved en af de seniore læger i løbet af eftermiddagen.
Der er 10 dages undervisning på uni i forbindelse med Almen praksis-delen. Her er der gennemgang af socialmedicin og mulighed for at vise videoer af konsultationer, der optages de andre 10 dage. Der er en enkelt eksamen på 10. semester. Man bliver bedømt udfra ens video og et eksamensspørgsmål.

Odense (2002-2009):
6. semester: 9 uger (3x3 uger fordelt på kirurgisk, medicinsk og almen medicin)
9. semester: 8 uger (fordelt på en elektiv afdeling i 4 uger og 2 uger i almen medicin og 2 uger på psyk eller børneafd (jeg fik onkologi og psyk og almen))
11. semester: 8 uger (2x4 uger fordelt på medicinsk afd og kirurgisk afd (jeg fik neurologi og ortopæd))

jeg er lige blevet cand med og jeg tror at klinikperioderne har ændret sig lidt siden. Vores hold havde altså ikke obligatorisk klinik på gyn/obs, pædiatri eller neurologi. De basislæger jeg er startet med fra Århus og Kbh har haft vist omkring den dobbelte tid i klinik - til gengæld har det oftest været halvdags og med klinisk undervisning om eftermiddagen.

Så er der jo 4 uger neurofag, 5 uger psyk, og 1 uge børnepsyk på 10.semester.
Klinikker i ØNH, øjne, og derma på 11. semester.
Hvor meget klinik der er på 12. ved jeg ikke.

Havde du ikke mere klinik på 7.? Jeg mener at jeg havde omtrent 2 x 8 uger.
Og 9. var vel omkring 10 uger fordelt på 2 x 4 kirurgi/medicin, plus 2 uger anæstæsi.?

Chokerende nok ser det jo ud til at KU faktisk ligger godt i svinget mht. klinik timer.

Er det så børnepsyk eller børneafd. ? 2 ugers psyk er godt nok ikke meget klinik til at lære at gennemskue psykosisk/ikke-psykotisk… Eller er jeg bare langsom :slight_smile: ?

nej vi havde kun to uger på psykiatrisk afdeling på vores hold. Perioden var netop halveret. Jeg fik klinik på den lukkede med de skizofrene og fik dermed 10 dage uden at møde patienter med almindeligheder som depression, angst og mani.
jeg skrev forkert - vi kunne vælge mellem almen praksis i to uger eller børneafdelingen i to uger. Så på SDU var der på vores hold ikke meget klinik ift KU og AU ( i alt 25 uger) - da jeg startede i basisuddannelsen var det over 3 år siden jeg har skrevet en medicinsk indlæggelsesjournal :mrgreen: Det er hyggeligt at læse i Odense - men tror jeg vil vælge Århus pga fagligheden hvis jeg skulle starte i dag

 1. semester KU:
  4 uger pædiatri
  4 uger gyn/obs
  8-10 dage i almen praksis
  Men der er vist en ændring på vej

I gyn/obs og pæd var det typisk klinik til kl 13-14 stykker og undervisning til 15.